David Ducheyne verlaat de Groep Securex

Woensdag 8 november 2017 — De Groep Securex en de heer David Ducheyne, Chief People Officer, hebben besloten om een einde te stellen aan hun samenwerking.

De heer Stephan Londoz, CEO van de Groep Securex, verklaart:

“De heer Ducheyne bekleedde sinds elf jaar de functie van people manager bij Securex. Ik wens hem te bedanken voor het goede werk dat hij bij Securex heeft verricht en wens hem het beste toe voor het vervolg van zijn loopbaan.”

De heer Ducheyne verklaart:

“Ik bedank de medewerkers van Securex voor het vertrouwen en wens hen veel succes voor de toekomst. Zelf zal ik mij als ondernemer blijven inzetten voor de duurzame ontwikkeling van medewerkers, leidinggevenden, HR teams en organisaties.”

De continuïteit zal gewaarborgd worden op het niveau van de human resources directie van Securex. Deze verantwoordelijkheden zullen voortaan uitgevoerd worden door mevrouw Natalie Delmotte. Mevrouw Delmotte werkt reeds sinds 20 jaar voor de groep en heeft een ruime ervaring opgebouwd inzake human resources management.

Natalie Delmotte