Personeelsverloop op absoluut laagtepunt: geen ‘great resignation’ in België

Personeelsverloop op absoluut laagtepunt: geen ‘great resignation’ in België

Verloop van werknemers daalde in 2021 opnieuw (-16%)

Brussel – Terwijl arbeidsmarktdeskundigen sinds maanden spreken over een ‘Great Resignation’ (werknemers die massaal hun job opzeggen) die zich ook buiten de Verenigde Staten zou doorzetten, bleef het personeelsverloop in België ook vorig jaar dalen. In 2021 bereikte het totale personeelsverloop in ons land een historisch laagtepunt met slechts 8,1% verloop. Dat constateerde Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap. “België kent al sinds jaren een erg laag personeelsverloop, maar in 2021 hebben de coronamaatregelen dat cijfer nog verder doen dalen tot een laagterecord,” verduidelijkt Frank Vander Sijpe, Director HR Trends & Insights bij Securex. “Verloop is nochtans positief omdat het de nodige dynamiek brengt in de arbeidsmarkt en nieuwe jobs creëert, maar veel Belgische werknemers voelen zich veilig in hun gouden kooi.”

  • 1 op 20 Belgische werknemers (5,1%) nam in 2021 zelf ontslag. Jongere werknemers veranderen dubbel zo vaak vrijwillig van job: 12% voor -25 jarigen vs. 6,8% bij werknemers vanaf 30
  • Slechts 3% werknemers werd vorig jaar ontslagen (onder andere dankzij coronamaatregelen)
  • 8,1% van alle contracten werd vrijwillig of onvrijwillig beëindigd in 2021 (vs. 9,7% in 2020: -16%)

Tussen 2020 en 2021 daalde het algemene personeelsverloop in ons land alweer (-16%). Verloop zit in België al ruim 10 jaar in dalende lijn. In 2013 was het totale personeelsverloop nog ruim 15%, in 2021 kwam slechts aan 8,1% van de contracten van werknemers een einde.

Vrijwillig verloop en de gouden kooi

Het aantal werknemers die vrijwillig ontslag namen, bleef vorig jaar tegenover 2020 stabiel rond ongeveer 5%. Van een ‘Great Resignation’ is in ons land dus zeker (nog) geen sprake. Vooral oudere werknemers zijn minder geneigd om van job te veranderen: slechts 1,9% van de werknemers ouder dan 55 nam vorig jaar vrijwillig ontslag. Bij werknemers jonger dan 25 is dat 11,9%; tussen 25 en 29 jaar 11,1% en vanaf 30 jaar 6,8%.  De mate van vrijwillig ontslag verschilt ook tussen arbeiders en bedienden: in 2021 nam 4,6% van de arbeiders zelf ontslag vs. 5,5% van de bedienden.

“In België nemen veel minder werknemers zelf ontslag dan in andere landen. Vooral oudere werknemers blijven vaker op hun plek zitten, en die maken door de sterke vergrijzing een groot deel uit van ons werknemersbestand. Meer dan elders in Europa, kent België massaal veel arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur (89%). Die bieden de werknemer veel voordelen gelinkt aan anciënniteit en maken van ontslag na jaren dienst een dure zaak. De Belg is bovendien doorgaans afkerig van risico’s. Vooral oudere werknemers blijven daarom massaal zitten in hun gouden kooi, en ook jongere werknemers hechten zich nog steeds snel vast aan hun werkgever eens zij een vast contract weten te versieren”, verduidelijkt Frank Vander Sijpe, Director HR Trends & Insights bij Securex.

Ontslag door de werkgever en tijdelijke werkloosheid

De coronacrisis zorgde ervoor dat ook het onvrijwillig verloop vorig jaar een historisch laagtepunt bereikte: slechts 3% van de werknemers werd vorig jaar door de werkgever ontslagen. Na een voorzichtige stijging tussen 2018 en 2020, kelderde het percentage sinds de coronacrisis. De toepassing van tijdelijke werkloosheid speelde een cruciale rol hierin. De overheid kon op deze manier in 2020 en 2021 massaal jobverlies en faillissementen voorkomen.

“Er vielen vorig jaar, net als in 2020, veel minder ontslagen. Overheidsmaatregelen vermeden faillissementen en lieten ondernemingen toe om hun talentvolle medewerkers aan boord te houden. Dat is uiteraard een zeer goede zaak waarvoor de overheid alle lof verdient. De vraag blijft hoe het onvrijwillig verloop nu zal evolueren eens de ondersteunende maatregelen wegvallen. De overheid kan in elk geval nog steeds positieve dynamiek in de arbeidsmarkt brengen door mensen te stimuleren om hun gouden kooi te verlaten. Want er zijn momenteel erg veel vacatures voor weinig kandidaten, en dat zorgt in veel sectoren voor stagnering”, aldus nog Frank Vander Sijpe.

Over het onderzoek  

De steekproef voor de studie in 2021 bestaat uit 70.927 Belgische werknemers uit de privésector, waaronder 30.925 arbeiders en 40.002 bedienden, en is gebaseerd op de gegevens van de Securex-klantenportefeuille, die ruim 290.000 werknemers telt. Deze gegevens werden herwerkt zodat ze representatief zijn voor de Belgische markt wat betreft geslacht, statuut, leeftijd, bedrijfsomvang, arbeidsregime en de regio waarin de werknemer tewerkgesteld is. Om er zeker van te zijn dat onze steekproef representatief was, werden ook werknemers van ondernemingen met meer dan duizend werknemers uit de steekproef gehaald. Onderstaande cijfers hebben dan ook enkel betrekking op ondernemingen met maximaal 999 werknemers.

Alleen werknemers die: 1) minimaal één dag in de betreffende periode hebben gewerkt, en 2) een contract hebben voor meer dan 30 dagen, lieten we toe in de steekproef. Volgende groepen werknemers sloten we uit: interims, vakantiestudenten, zelfstandigen en (brug)gepensioneerden. Let op: werknemers uit de publieke sector maken sowieso geen deel uit van de steekproef.

 

 

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Steven De Vliegher PR Specialist
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be