1 op 20 voltijdse werknemers moet in december nog 15 dagen wettelijk verlof opnemen

1 op 20 voltijdse werknemers moet in december nog 15 dagen wettelijk verlof opnemen

Brussel – Terwijl vele Belgen mentaal of fysiek uitgeput zijn door de coronacrisis en uitkijken naar het kerstverlof, is het percentage voltijdse Belgische werknemers dat begin december nog 15 of meer wettelijke vrije dagen had om voor het einde van het jaar op te nemen, gestegen van 3,7% in 2019 naar 4,9% in 2020. Dat blijkt uit cijfers van Securex, de partner in tewerkstelling en ondernemerschap.

Een week verlof opsparen voor de kerstvakantie is vrij klassiek en ook begrijpelijk. Maar 15 dagen wettelijk verlof betekent drie weken voltijds werk. Het kan dus voor sommige werknemers problematisch worden om die vakantiedagen nog tijdig op te nemen. Er zijn verschillende redenen voor deze opmerkelijke cijfers.

“Deze trend kan mogelijk worden verklaard door het feit dat veel Belgische werknemers niet wisten wat ze met hun vrije dagen moesten doen, en daarom gewacht hebben op een eventueel einde van de lockdown voor het einde van het jaar. Telewerken is ook een mogelijke verklaring, omdat we al heel vaak thuis waren. Maar dit aspect speelt waarschijnlijk minder dan de vorige verklaring, want we zien geen verschil in nog op te nemen verlof tussen arbeiders en bedienden. Tijdelijke werkloosheid had zeker geen invloed: uit onze cijfers blijkt immers geen verschil tussen mensen met en zonder werkloosheidsdagen. Een andere verklaring zou ten slotte zijn dat de werknemers hun werkzekerheid wilden vergroten, door zoveel mogelijk bij te dragen aan de goede gezondheid van het bedrijf,” zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

Andere Belgische werknemers hebben toch geprobeerd om iets meer wettelijke verlof op te nemen doorheen het jaar: het percentage voltijdse werknemers dat begin december nog tien dagen wettelijk verlof had, is evenwel gestegen van 6,8% in 2019 tot 9,7% in 2020, of één op de tien werknemers. Voor voltijdse werknemers die nog 5 werkdagen wettelijk verlof hadden, stelde Securex een stijging vast van 22% in 2019 naar 28,8% in 2020, of bijna één op drie werknemers.

Els Vanderhaegen, Legal Expert bij Securex besluit: “Het is heel belangrijk dat iedereen zijn verlofdagen op tijd inplant, want in de meeste gevallen kun je je wettelijke vrije dagen niet overdragen naar volgend jaar. Bedrijven lopen het risico een administratieve of zelfs strafrechtelijke boete te moeten betalen als hun werknemers niet voor 31 december hun verlof opnemen. Het jaarlijks verlof is een recht dat werknemers niet kunnen weigeren.”

                                                                                  ***

Over de studie

De steekproef omvat 18.097 bedrijven en 126.865 werknemers in de Belgische privésector die in 2020 recht hebben op 20 dagen wettelijk verlof. Bedrijven van meer dan 1.000 werknemers werden uitgesloten.

Deze resultaten zijn indicatief en gebaseerd op gegevens van het sociaal secretariaat van Securex. Werkgevers kunnen de komende weken nog wel correcties aanbrengen, maar voor dit soort gegevens is de kans zeer klein.

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be