1 op 3 werkende Belgen geeft 9 op 10 voor jobtevredenheid

In kleine bedrijven is verloning belangrijker voor het professioneel welzijn dan de job graag doen

  • De top drie bepalende factoren voor professioneel welzijn zijn de jobtevredenheid, verloning en een efficiënte werkplek. 85% werkende Belgen geeft minstens 6 op 10 op het graag doen van hun job, 34% geeft minstens 9 op 10.
  • In tegenstelling tot Vlamingen en Walen hechten Brusselaars meer belang aan de compensatie voor het werk bij het beoordelen van hun professionele welzijn. Ze hechten ook meer waarde aan fysieke en mentale veiligheid in vergelijking met de rest van België.
  • In kleinere ondernemingen speelt compensatie een grotere rol in het professioneel welzijn dan in grotere bedrijven.


Brussel, 25 juli 2023 – De werkende Belg geeft een gemiddelde score van 7,5 op 10 voor het graag doen van de job, met 34% onder hen die minstens 9 op 10 geeft. Dit blijkt uit een bevraging bij 1.500 werknemers en zelfstandigen door partner in tewerkstelling en ondernemerschap Securex. De job graag doen is de meest bepalende factor voor het professioneel welzijn, gevolgd door de verloning en een efficiënte werkplek. Bij Brusselaars is het vooral de verloning die het sterkst doorweegt en ook de fysieke en mentale veiligheid speelt voor hen een grotere rol. Verloning heeft ook een grotere impact op het professionele welzijn van werknemers in kleine bedrijven dan in grotere bedrijven.

“Je job niet graag doen kan nooit helemaal gecompenseerd worden door enkel hogere verloning,” zegt Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex.

Securex voert onderzoek uit naar het welzijn van werkende Belgen voor hun kennisplatform Fit for Change, dat gericht is op HR-experts, startende en gevestigde ondernemers. In een eerdere fase werd het algemene welzijn onderzocht, en nu zijn de resultaten beschikbaar die specifiek ingaan op het professionele welzijn, of hoe goed men zich voelt op het werk, en de belangrijkste factoren die de mate van professioneel welzijn bepalen.

Met een algemene score van 6,9 op 10 lijkt de werkende Belg alvast behoorlijk tevreden over zijn professioneel welzijn. Zelfstandigen zijn hierbij iets meer tevreden (7,3 op 10) dan werknemers (6,8). ​

Top drie drivers van professioneel welzijn

Voor alle werkende Belgen staat het graag doen van hun job met stip op één als belangrijkste factor voor professioneel welzijn, gevolgd door verloning en het hebben van een efficiënte werkplek. Het onderzoek van Securex toont aan dat alle drie deze factoren goed ingevuld worden, met respectievelijke scores van 7,5, 6 en 7 op 10. 85% van de werkende Belgen geeft minstens 6 op 10 voor het graag doen van de job, terwijl 34% hierop zelfs een score van minstens 9 op 10 geeft.

Daarnaast geven werknemers aan dat hun werkgever doorgaans een positieve rol speelt bij elk van deze factoren. Zo geeft 75% onder hen aan dat hun werkgever een positieve rol speelt in het graag doen van hun job. In het geval van de verloning voor het werk betreft dit 64%.

Zelfstandigen duiden fysieke en mentale veiligheid aan als belangrijkste driver van hun professioneel welzijn, gevolgd door het gevoel van betrokkenheid en het begrijpen van de redenen achter hun werk. Plezier ervaren in hun job maakt de top drie compleet, terwijl verloning hier pas op plaats vier komt.

Heidi Verlinden: “Hoewel verloning natuurlijk ook van belang is, is plezier hebben in de job cruciaal. Het onderzoek toont dat werknemers hun werkgever als een belangrijke factor zien om dit te bevorderen. Dit is een belangrijke boodschap voor werkgevers, vooral gezien de grootschalige uitval op de arbeidsmarkt. Het is namelijk niet mogelijk om een gebrek aan jobtevredenheid volledig te compenseren met een hogere verloning. Bij zelfstandigen, die over het algemeen een hoger professioneel welzijn ervaren, zien we ook een grotere focus op zingeving en mentaal welzijn, en minder nadruk op verloning.”

Fysiek en mentale veiligheid belangrijker in Brussel

Tussen de regio's waar werknemers wonen, bestaan er verschillen in de top drie belangrijkste factoren voor professioneel welzijn. Het graag doen van de job staat zowel voor Vlamingen als Walen op de eerste plaats, maar komt pas op de derde plaats voor werkende Belgen die in Brussel wonen. In Brussel staat verloning voor het werk met stip op nummer één. In Wallonië staat dit op de tweede plaats, terwijl het niet in de top drie staat in Vlaanderen. Vlamingen zijn wel het meest tevreden over de verloning, met een score van 6,3 op 10, wat hoger is dan de score van hun Waalse (5,4) en Brusselse (5,7) landgenoten. Werkende Belgen in Brussel zijn de enigen die fysieke en mentale veiligheid in de top drie belangrijkste factoren voor professioneel welzijn aanduiden.

Verloning in kleinste bedrijven belangrijkste factor voor professioneel welzijn

Eerdere resultaten van dit onderzoek in het kader van Fit for Change toonden dat het professioneel welzijn in kleinere bedrijven hoger ligt dan in grotere. Nu blijkt dat ook de top drie beïnvloedende factoren sterk verschillen tussen de kleinste bedrijven tot negen werknemers en de grote bedrijven van meer dan 250 werknemers. In kleine bedrijven is verloning de belangrijkste factor, gevolgd door fysiek en mentaal welzijn en de mogelijkheid om grenzen te stellen bij vragen van anderen. In grote bedrijven is de job graag doen het belangrijkst, gevolgd door regelmatig kunnen ontspannen en de relaties met collega’s en leidinggevenden. Werknemers in kleinere bedrijven geven ook aan dat de rol van de werkgever positiever is bij het beïnvloeden van deze zes factoren.

Zie ook : Waarom grote steekproeven niet gelijk staan aan goede representativiteit


Over het onderzoek

De cijfers voor dit onderzoek zijn gebaseerd op een online bevraging die iVox uitvoerde in opdracht van Securex in december 2022. De doelgroep van het onderzoek is de populatie van de werkende Belgen. De steekproef van 1000 werknemers en 500 zelfstandigen is representatief voor geslacht, regio, leeftijd, etnische achtergrond en statuut. In het kader van representativiteit werd wegingen gebruikt. Voor variabelen geslacht, regio en leeftijd werd gewerkt met interlaced-weging. De variabelen etnische achtergrond en statuut werden niet-interlaced gewogen. Bij de analyses in dit onderzoek werd gewerkt met een algemeen significantieniveau van 5%. De maximale foutenmarge voor deze steekproef bedraagt 2,43% bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

Meer informatie over Fit For Change: https://www.securex.be/nl/fitforchange

Steven De Vliegher

PR Specialist, Securex

Gilles Dujardin

Client Experience, Weber Shandwick

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be