3 werknemers op 10 willen (nog) geen elektrische bedrijfswagen

Eén van de voornaamste redenen is dat de elektrische auto niet aan hun behoeften voldoet

Brussel – Uit een studie van Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap, blijkt dat 3 op 10 werknemers (31%) geen elektrische bedrijfswagen willen. 4 op de 10 werknemers (42%) zouden onder bepaalde voorwaarden wel bereid zijn om de overstap te wagen. Wanneer naar een reden gevraagd wordt geeft 48% van deze werknemers aan dat elektrische voertuigen (nog) niet voldoen aan hun professionele behoeften omdat ze bijvoorbeeld geregeld lange afstanden moeten rijden. Ruim één op de vijf werknemers (22%) denkt ook dat elektrische auto’s nog niet betrouwbaar genoeg zijn.

  • Bijna 16% van de werknemers heeft momenteel een bedrijfswagen
  • Van degenen die een auto van de zaak hebben, heeft 17% al een elektrische en 18% een hybride wagen
  • 48% van de werknemers die aangeven nog niet voor elektrisch te willen gaan, zijn van mening dat dit type auto niet voldoet aan hun professionele doeleinden

In mei 2021 besliste de Belgische federale regering dat vanaf 2026 geen belastingvoordelen meer worden toegekend aan bedrijven die hun werknemers bedrijfswagens aanbieden die op diesel of benzine rijden. Vanaf dat jaar komen alleen nog elektrische bedrijfswagens in aanmerking voor belastingvoordelen. Dit besluit werd door sommigen toegejuicht en door andere bekritiseerd, maar ook werknemers reageren nu gemengd.

Uit cijfers van Securex blijkt dat momenteel ruim 16% van de werknemers een bedrijfswagen heeft. Slechts 17% van hen heeft een elektrische wagen, 18% rijdt hybride. Een zeer groot deel van de werknemers zullen door het recente besluit moeten wennen aan een nieuw type voertuig.

“Benzine- en dieselauto’s vervangen door elektrische auto’s zal niet verplicht worden voor bedrijven, maar aangezien de belastingaftrek voor dit soort voertuigen vanaf 2026 zal verdwijnen, valt de komende 5 jaar een massale aanpassing te verwachten. Voor de werkgever is de grootste hindernis van de elektrificatie de kostprijs, en vijf jaar is een erg korte termijn. Wat zal de impact zijn op de bedrijfsbudgetten voor bedrijfswagens? Zullen bedrijven hun beleid inzake de toewijzing van bedrijfswagens moeten herzien? Autoconstructeurs en leasebedrijven kunnen onze werkgevers hierbij helpen door snel duidelijkheid te geven over een voldoende groot en evenwaardig aanbod”, zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

Sommige werknemers zijn nog steeds huiverig om van type wagen te veranderen. Van de werknemers die op dit moment met een bedrijfswaten op diesel of benzine rijdt, is slechts 27% bereid om vandaag voor een elektrische auto te kiezen, 31% ziet dat nog niet zitten. Er is geen verschil waar te nemen tussen de regio’s en de genders van de respondenten. Wanneer respondenten gevraagd werden om aan te geven waarom ze (nog) niet willen overschakelen, geeft 48% aan dat elektrisch rijden nog niet past bij hun professionele behoeften (lange afstanden rijden, type voertuig, enzovoort). Voor 41% voldoet een elektrische wagen niet aan de vereisten voor het persoonlijk gebruik. Eén op de vijf werknemers (22%) vreest voor de betrouwbaarheid van elektrische wagens.

Een elektrische bedrijfswagen? Ja, maar …

Er zijn heel wat voordelen om voor een elektrische bedrijfswagen te kiezen, niet in het minst op het vlak van milieu, maar de overstap vraagt ook aanpassingsvermogen van werknemers. Een groot deel van de werknemers die met een conventionele wagen van de werkgever rijden (42%) is niettemin bereid om over te stappen op elektrische aandrijving, maar wel onder bepaalde specifieke voorwaarden.

De meest voorkomende bezorgdheden zijn infrastructuur en rijbereik. 51% van de werknemers die bereid zijn onder bepaalde voorwaarden elektrisch te gaan rijden, wil de garantie dat er voldoende oplaadpunten zijn en 62% wil dat de auto voldoende actieradius heeft. Voor bijna de helft van hen (46%) moet het nieuwe type voertuig absoluut voldoen aan hun behoeften.

De impact op de portemonnee blijft een belangrijk element voor 25% van de werknemers: zij willen voor een dergelijke auto een economisch voordeel. 31% van de werknemers willen zeker zijn dat de elektrische auto voor hen niet meer zal kosten dan een alternatief op benzine of diesel. 15% van de werknemers die een elektrische auto zouden aanvaarden onder voorwaarden, zouden bij gelegenheid ook graag een grotere auto willen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan. Slechts 17% van de werknemers stelt zich vragen bij het werkelijke milieueffect van een elektrische omschakeling, en willen ook op dit gebied garanties hebben.

“We stellen vast dat de voorwaarden die werknemers stellen om elektrisch te beginnen rijden hoofdzakelijk voortvloeien uit het feit dat ze niet voldoende geïnformeerd zijn over de elektrische auto en de bestaande infrastructuur errond. Een duidelijk werkpunt voor de regering dus. Voor werknemers is het grootste obstakel duidelijk het feit dat de infrastructuur in ons land (voldoende en snelle laadstations, thuis en op het werk laden, enzovoort) hen nog niet voldoende vertrouwen geeft in elektrisch rijden. De overheid moet een versnelling hoger schakelen om werknemers aan te moedigen om mee de omschakeling naar elektrisch te maken”, besluit Heidi Verlinden van Securex.

Over de studie

De cijfers van dit onderzoek komen uit een meer algemene studie die Securex in mei 2021 uitvoerde in verschillende domeinen. De steekproef omvat 1512 werknemers en is representatief voor de Belgische markt op vlak van gender, leeftijd, statuut, bedrijfsgrootte en regio van tewerkstelling.

Karolien Cloots

Media relations, Weber Shandwick

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be