5 ideeën om de loonstrategie te verbeteren

5 ideeën om de loonstrategie te verbeteren

Brussel – De coronacrisis zorgde voor een ongeëvenaarde economische aardbeving. Ondernemingen zien hun omzet dalen en moeten onder meer knippen in de personeelskosten. Om de personeelskosten te drukken is ontslag dus een beproefde methode, maar het blijft ook een zware en dure procedure.

Er bestaan echter ook minder drastische manieren om de loonstrategie te verbeteren. Door “uren te ontslaan” in plaats van mensen, vermijdt de onderneming dat bekwame werknemers het onherroepelijk verlaten. Wanneer het later weer beter gaat, kan de ondernemer opnieuw extra uren laten werken. Bovendien kan snoeien in het aantal uren soms een win-win opleveren voor beide partijen.

1. Puzzelen met overuren en ‘onderuren’

In veel ondernemingen presteren werknemers overuren, waarop de werkgever een kostelijke overloontoeslag betaalt. Er bestaan twee systemen: grote en kleine flexibiliteit.

Via de kleine flexibiliteit kunnen werkgevers hun werknemers wat minder laten werken in kalmere periodes, ter compensatie van de drukkere periodes waarin ze meer werken. Zolang er geen grote uitschieters zijn (lees: 2 uur meer of minder per dag, en 5 uur meer of minder per week) moet de onderneming geen overloon betalen. Wat puzzelen met de werkplanning kan hen zo een structurele besparing opleveren.

Verder bestaat er ook een grote flexibiliteit, voor ondernemingen die nood hebben aan tewerkstelling op zondag, op feestdagen, ‘s nachts of voor meer dan 9 opeenvolgende uren. 

2. Minder werken, meer vrije tijd

Tijd is voor iedereen beperkt in voorraad. Werkgevers kunnen een rondvraag organiseren bij hun medewerkers of zij wat minder willen werken in ruil voor meer vrije tijd.

Om de arbeidsduur te verminderen, is het mogelijk meerdere manieren te overwegen en te combineren:

  • Een deeltijds regime opnemen in de arbeidsovereenkomst (tijdelijk deeltijds of voor onbepaalde duur).
  • Tijdskrediet en ouderschapsverlof.
  • Een collectieve arbeidsduurvermindering invoeren. Hierbij daalt de werkweek tot onder de 38 uren en geniet u bovendien van een RSZ korting van €400 gedurende 4 à 16 kwartalen.
  • Voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering bestaan er specifieke maatregelen.

3. Het werk anders organiseren

Thuiswerk is niet enkel een noodoplossing voor kenniswerkers, maar kan ook voordelen hebben op langere termijn. Medewerkers die geen urenlange files moeten trotseren, winnen tijd en zijn minder gestresseerd. Dat leidt op zijn beurt tot minder ziekteverzuim.

Sommige werkgevers zullen na het invoeren van structureel thuiswerk misschien tot de vaststelling komen dat ze minder kantoorruimte nodig hebben. Dat betekent minder vaste kosten!

4. Gebruik maken van tijdelijke werkloosheid

Via het systeem van tijdelijke werkloosheid besparen werkgevers tijdelijk personeelskosten, terwijl ze ondertussen naar oplossingen voor hun bedrijf en medewerkers kunnen zoeken. Ondernemingen moeten wel steeds kunnen verantwoorden dat er tijdelijk te weinig werk is.

Sommige werkgevers kunnen nog tot 31 december 2020 gebruik blijven maken van de versoepelde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19). Het gaat om:

  • Werkgevers die in het tweede kwartaal van 2020 voor minstens 20% van de arbeidsdagen gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid.
  • Werkgevers die behoren tot een uitzonderlijk zwaar getroffen sector. Kijk hier of uw sector in aanmerking komt. Opgelet, in sommige sectoren zijn slechts beperkte activiteiten erkend als zwaar getroffen.

5. Loonstrategie verbeteren loont

Van het brutoloon dat werkgevers aan hun werknemers verschuldigd zijn, gaat een aanzienlijk stuk naar de schatkist van de Belgische staat. Daarbovenop moeten werkgevers ook nog eens ‘patronale bijdragen’ ophoesten.

Steeds meer werkgevers gaan daarom slim gebruik maken van maaltijdcheques, loonbonussen, obligatie, en andere systemen om onnodige loonkosten uit te sparen.

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Quentin Mertens Media Relations, Weber Shandwick
Steven De Vliegher PR Specialist
Quentin Mertens Media Relations, Weber Shandwick
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be