6 op 10 Belgen verlaat job bij afschaffing bedrijfswagen

Belg houdt vast aan bedrijfswagen. Alternatieven nog te weinig bekend

  • 59% van de Belgische werknemers zegt van werk te veranderen indien werkgever geen wagens meer aanbiedt
  • 1 op 5 werknemers is niet op de hoogte van de mobiliteitsalternatieven die zijn bedrijf aanbiedt
  • Helft van de werknemers die in Brussel werken vindt woon-werkverkeer belastend

Brussel – De meerderheid van de Belgen houdt vandaag nog steeds vast aan de bedrijfswagen. Dat blijkt uit de mobiliteitsstudie van Securex onder 1.500 Belgische werknemers. Daaruit blijkt bovendien dat de alternatieven nog te vaak onbekend zijn, terwijl het woon-werkverkeer jaar na jaar als meer belastend wordt ervaren met de Brusselse pendelaars op kop. “Een nieuwe mobiliteitspolicy alleen wijzigt de mentaliteit van de werknemers niet, er is meer nodig om de werknemer uit zijn wagen te krijgen.”

Belg blijft verknocht aan bedrijfswagen 

Uit een grootschalige mobiliteitsstudie van Securex blijkt dat de Belg nog steeds zeer gehecht is aan zijn bedrijfswagen. 59% van de respondenten met een bedrijfswagen geeft zelfs aan bereid te zijn van werk te veranderen indien zijn werkgever geen wagens meer zou aanbieden. Vooral werknemers jonger dan 50 zijn hiertoe bereid (66% versus 36%).

Naast de liefde voor de bedrijfswagen heerst er ook een afkeer voor de alternatieven. Gevraagd naar het feit of ze bereid zijn hun wagen in te ruilen voor een kleinere wagen samen met alternatieve vervoersmiddelen (fiets, step, abonnement, deelwagen…), geeft 2 op 3 Belgische werknemers aan hier niet voor open te staan. Opvallend, er is geen verschil tussen mannen en vrouwen, noch in leeftijd of woonplaats van de werknemers.

Wat wel impact heeft op de cijfers, is de flexibiliteit die de werknemer al dan niet geniet in plaats en tijd naar en van het werk. Werknemers die kunnen kiezen wanneer ze werken (glijdende uren), overwegen meer (44% versus 23%) om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een klein(er) model en die te combineren met alternatief vervoer als hun werkgever dat aanbiedt. Bij werknemers die kunnen kiezen waar ze werken (telewerk) is het verschil zelfs nog groter (45% versus 23%).

Hermina Van Coillie, HR Research Expert Securex: “Vooral jongere werknemers hechten veel belang aan hun bedrijfswagen. Dat is ook normaal. Zij hebben vaak kinderen en drukke levens, en het woon-werkverkeer maakt vaak een ommetje naar de winkel of de school. ​ Maar we zien dat wie meer flexibiliteit heeft in waar en wanneer ze werken, ook meer openstaat om met meerdere vervoersmodi te gaan experimenteren. Als het de bedrijven menens is om hun werknemers uit de wagen te krijgen, dan kijken ze best naar het bredere plaatje en niet enkel naar hun mobiliteitspolicy.” 

Alternatieven nog te weinig gekend

Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog marge is om de alternatieven beter bekend te maken.

  • 1 op 5 Belgische werknemers geeft aan niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om de bedrijfswagen in te ruilen voor een alternatief. ​ 
  • Slechts 1 op 4 van de Belgische werknemers is wel op de hoogte én vindt de alternatieven interessant.
  • De overige 57% van alle respondenten kent de alternatieven, maar vindt ze niet interessant.

Vooral werknemers van bedrijven met minder dan 200 werknemers zijn op de hoogte en vinden de alternatieven interessant.

Slechts 40% van de Belgische werknemers is van mening dat zijn werkgever nadenkt over alternatieve mogelijkheden voor de mobiliteit van zijn werknemers. 6 op 10 vindt dus van niet. Het zijn vooral werknemers uit grotere bedrijven en uit het Vlaams Gewest die aangeven dat hun werkgever nadenkt over alternatieven (45%), gevolgd door werknemers uit het Brussels Gewest (37%) en het Waals Gewest (28%).

Iris Tolpe, Director Business Consultancy Securex: “De meerderheid van onze klanten geeft aan mobiliteit hoog op de agenda te plaatsen binnen hun onderneming. Vaak merken we dat werkgevers zelf nog onvoldoende de alternatieven op de markt kennen. Het mobiliteitsbudget wint nu wel aan belang, en steeds meer werkgevers zijn bereid om in alternatieven te investeren.”

Binnen het mobiliteitsbudget kan een werknemer die afstand doet van de bedrijfswagen waarop hij recht heeft, een bedrag (het mobiliteitsbudget) krijgen dat kan worden besteed aan één of meerdere van de volgende drie pijlers:

  • pijler 1: een milieuvriendelijke bedrijfswagen (dit is ofwel een elektrische wagen, ofwel een wagen die aan een aantal regels voldoet betreffende CO2-uitstoot, emissienormen,…)
  • pijler 2: alternatieve en duurzame vervoersmodi (fiets, openbaar vervoer, deeloplossingen,…)
  • pijler 3: het saldo dat één keer per jaar in contanten wordt uitbetaald.

Woon-werkverkeer meer belastend

Als we kijken naar hoe belastend de Belg zijn woon-werkverkeer ervaart, zien we dat vooral de Brusselse pendelaar (waarvan de werkgever zich in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bevindt) het lastig heeft. De helft (49%) van deze pendelaars vindt zijn woon-werk verkeer belastend. In Vlaanderen is dit 38% van de werknemers en in Wallonië 36%.

De afgelopen 10 jaar zien we een sterke stijging in de mate waarin de Belgische werknemers het woon-werk verkeer belastend vinden. Vooral bij de Vlaamse (+ 13%) en Brusselse (+11.2 %) pendelaars is de stijging het grootst. In Wallonië lijkt dit te stabiliseren (+1.4%).

Over het onderzoek

De cijfers uit dit onderzoek werden berekend op een steekproef bestaande uit 1502 respondenten. Uit een vergelijking met de RSZ-populatiegegevens blijkt dat onze steekproef de Belgische arbeidsmarkt weerspiegelt voor geslacht, leeftijd, regio en statuut. De bevraging werd online uitgevoerd door een marktonderzoeksbureau en vond plaats in mei, juni 2019.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be