9 op 10 bedienden verzet thuis meer werk dan op kantoor

De thuiswerkende bediende is een hardwerkende werknemer, zo blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 922 bedienden. 86% van de bedienden die soms van thuis werkt, presteert evenveel of meer werkuren dan op een andere werkdag die hij op kantoor doorbrengt. 92% verzet zelfs evenveel of meer werk. Thuiswerk kan bovendien bijdragen tot een daling van het aantal ziektemeldingen. Ruim 62% van de bedienden werkt – indien ze ziek zijn - toch verder van thuis uit.

Meer dan 1 op 2 bedienden kan thuis werken en doet dat (soms)

57% van de Belgische bedienden heeft de mogelijkheid om thuis te werken. 46% daarvan doet dat dan ook regelmatig. Ruim 43% werkt af en toe thuis en 11% nooit.

Hermina Van Coillie, HR Research Expert: “Idealiter moeten  organisaties thuiswerk nog sterker promoten, omdat bedienden dan productiever en efficiënter werken. Er zijn wel een paar voorwaarden. De jobinhoud moet thuiswerk mogelijk maken, de bediende wil zelf graag van thuis uit werken, en kan dit doen in geschikte werkomstandigheden (apart bureau, snel internet, enz.). Een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid is eveneens cruciaal. Als leidinggevende kan je niet iedereen laten thuiswerken. Tot slot mag thuiswerk geen excuus zijn om niet naar kantoor te komen. Een vergadering heeft altijd voorrang.

Thuis werken is productief en efficiënt

De meeste bedienden die af en toe of regelmatig thuis werken, zijn daar productiever dan op kantoor. Ze geven aan bij thuiswerk evenveel of meer te presteren dan op een vergelijkbare werkdag op kantoor: 86% besteedt evenveel of meer uren en 92% verzet evenveel of meer werk. Slechts een kleine minderheid presteert thuis minder dan op kantoor (14% minder uren, 8% minder werk).

De thuis gewerkte uren worden bovendien ook efficiënter besteed. Want van de bedienden die thuis evenveel uren presteren als op kantoor, meent toch 36% in die uren meer werk te presteren dan op kantoor (en slechts 3% presteert minder). Van de kleine minderheid die thuis minder lang werkt dan op kantoor, meent toch 39% thuis in minder tijd evenveel werk te verzetten en 15% zelfs meer werk dan op kantoor. De meerderheid kan dus blijkbaar thuis beter werken dan op kantoor.

Hermina Van Coillie: “Studies tonen aan dat werknemers op kantoor vaak gestoord worden tijdens hun werk. Bijvoorbeeld door lawaaihinder (telefoons van collega’s, gesprekken, machinehinder), vragen van collega’s, hun eigen mailbox, telefoon, bieps van sms, sociale media, enz. Deze stoorzenders verlagen de productiviteit dramatisch (minder efficiënt, meer stress en meer fouten). Wie thuis werkt, kan zich beter afschermen, en daardoor veel productiever werken.”   

Regelmatig thuiswerken is productiever dan af en toe

Regelmatig thuiswerk is nog productiever. De meeste bedienden die regelmatig thuis werken, verrichten bij thuiswerk meer werk dan op kantoor (62%). Bij de bedienden die slechts af en toe thuis werken, is dat een minderheid (44%). Hoe vaker en regelmatiger je het doet, hoe productiever je wordt. Sporadische thuiswerkers kunnen natuurlijk ook minder productief zijn omdat ze net die dag thuiswerken voor een boodschap of zorgen voor een ziek kind.  

Thuiswerk draagt bij tot verlaging van het absenteïsme

De dalende frequentie van het aantal ziektemeldingen tijdens de voorgaande jaren lijkt voor een stuk haar verklaring te vinden in de mogelijkheid tot thuiswerk. Thuiswerk verlaagt waarschijnlijk de drempel om door te werken bij gezondheidsklachten zoals een verkoudheid of lichte lichamelijke ongemakken. Een grote meerderheid van de zieke bedienden maakt gebruik van de mogelijkheid die zijn werkgever biedt om thuis door te werken (62%). Al zal een gemotiveerde werknemer met lichte gezondheidsklachten wellicht ook naar kantoor gaan wanneer thuiswerk niet mogelijk is.

Hermina Van Coillie: “Merk op dat het vaak de geëngageerde werknemers zijn die mogen thuiswerken. En zij zijn sowieso productiever, efficiënter, en melden zich minder ziek. Het effect van thuiswerk komt daar nog bovenop. Ook geëngageerde medewerkers zijn soms thuis heel wat efficiënter.”

Professor Frederik Anseel, titularis van de Securex Leerstoel aan de Universiteit Gent, onderschrijft de resultaten: “Deze bevindingen bevestigen wat de wetenschappelijke literatuur al enkele jaren suggereert. Wanneer medewerkers de kans krijgen om op regelmatige basis thuis te werken verhoogt dit niet alleen hun welbevinden, maar helpt dit hen ook om productiever te zijn. Thuiswerk geeft mensen de mogelijkheid om het werk flexibeler af te stemmen op hun persoonlijke levenssituatie. Dergelijke vormen van personalisatie zijn dan ook de sleutel om in de toekomst een gezonde balans uit te bouwen tussen productief werken en gezond leven."

Steekproef

De analyse gebeurde op een representatieve steekproef (voor geslacht en leeftijd in 8 categorieën) van 496 bedienden verkregen na resampling op de initiële 922 deelnemers. De bevraging liep in maart 2015. 

 

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Steven De Vliegher PR Specialist
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be