Aanwerven in 2020: 6 manieren om loonkosten te drukken

Aanwerven in 2020: 6 manieren om loonkosten te drukken

Brussel, 19 december 2019 – Bedrijven lopen nog te vaak kortingen op de loonkosten mis door onwetendheid. HR dienstverlener Securex bracht de belangrijkste overheidsmaatregelen in kaart die in 2020 kunnen zorgen voor een lagere loonkost van nieuwe werknemers. “Er bestaan heel wat maatregelen die bedrijven kunnen helpen om competitief te blijven.”

Tegen eind maart 2020 wil 7% van de Belgische werkgevers extra personeel in dienst nemen. 90% verwacht een status quo op het vlak van aanwerving, en slechts 2% van de werkgevers voorziet een daling van het personeelsbestand.

Die cijfers, afkomstig van uitzend- en rekruteringsbureau ManpowerGroup, tonen nog steeds optimistische wervingsintenties in heel België, met Brussel als sterkste stijger (+8% t.o.v. vorig kwartaal). Kijken we per sector, dan voorspellen werkgevers de meeste aanwervingen in de bouwsector (+11% t.o.v. vorig kwartaal), landbouw en visserij (+10%) en elektriciteit, gas en water (+10%).

Veel bedrijven kunnen nog profiteren van verschillende overheidsmaatregelen om de loonkosten bij aanwerving te drukken. “Veel werkgevers laten die nog te veel links liggen,” zegt Bart Vingerhoets, Legal Advisor bij Securex.

Doelgroepverminderingen of ‘RSZ-korting’

Vermindering voor eerste 6 werknemers - federaal

Nieuwe werkgevers kunnen eerst en vooral een doelgroepvermindering of ‘RSZ-korting’ krijgen bij de aanwerving van de eerste t.e.m. zesde werknemer. Voor de eerste werknemer betalen zij bijna geen werkgeversbijdragen aan de RSZ. Voor werknemers aangeworven vóór eind 2020 geldt die RSZ-korting onbeperkt in de tijd. Tot slot is er ook een tussenkomst voor de kosten van het sociaal secretariaat.

Voor de tweede tot en met zesde werknemer krijgen werkgevers een korting op de werkgeversbijdragen, gedurende maximum 13 kwartalen. De korting bedraagt tussen de 1.550 en 450 euro per kwartaal, dalend in de tijd.

Vermindering voor jonge werknemers - Vlaanderen

Vlaamse werkgevers die bepaalde jongeren van de arbeidsmarkt plukken, kunnen eveneens genieten van een doelgroepvermindering. De doelgroep bestaat hier uit laaggeschoolde (en tot eind 2019 ook middengeschoolde) jongeren, leerlingen in een alternerende opleiding en deeltijds werkende jongeren uit het beroepsonderwijs.

Naar gelang het geval krijgt de werkgever volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen, of een vermindering van 1.000 euro per kwartaal.

Vermindering voor oudere werknemers – Vlaanderen, Brussel, Wallonië

De overheid wil ook oudere werknemers aan het werk houden. De verschillende gewesten hebben daarom doelgroepverminderingen ingevoerd voor 55+’ers (Wallonië), 57+’ers (Brussel) en 58+’ers (Vlaanderen vanaf 2020).

Dankzij die maatregelen genieten werkgevers voor die werknemers van een loonlastenverlaging. Die kan per werknemer en per kwartaal oplopen tot 1.000 euro in Brussel en tot 1.500 euro in Vlaanderen en Wallonië. En dit zolang de werknemer in dienst is of tot de pensioenleeftijd. Tijdens de eerste 8 kwartalen na aanwerving van een oudere, niet-werkende werkzoekende bent u in Vlaanderen zelfs vrijgesteld van werkgeversbijdragen.

Starterjobs - federaal

Een specifieke maatregel om jongeren zonder werkervaring aan een eerste job te helpen, is de ‘starterjob’. Hierbij mag de werkgever jonge werknemers een brutoloon toekennen dat onder het minimumloon ligt. Om te zorgen dat de werknemer geen verlies lijdt, past de werkgever het resulterende nettoloon vervolgens bij tot het nettoloon waarop de werknemer minimaal recht heeft. Die compenserende toeslag is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen.

De starterjobs kunnen enkel gebruikt worden door werkgevers uit de privésector die een nieuwe werknemer jonger dan 21 jaar zonder werkervaring aannemen met een ‘startbaanovereenkomst type 1’.

Fiscale vrijstellingen

Ploegenarbeid in de bouw

Om de meerkost van nacht- en ploegenarbeid te compenseren kunnen werkgevers een gedeeltelijke vrijstelling krijgen om bedrijfsvoorheffing door te storten. Vanaf 1 januari 2020 kan zo 18% van de bedrijfsvoorheffing in de onderneming behouden worden i.p.v. door te storten.

Belastingvoordeel voor wetenschappelijk onderzoek

Een gelijkaardig voordeel geldt wanneer werkgevers onderzoekers tewerkstelt in specifieke wetenschappelijke projecten en/of programma’s. Onder voorwaarden kan dan 80% van de bedrijfsvoorheffing, die inhoudt op de lonen van de onderzoekers, bijgehouden worden in plaats van door te storten aan de fiscus.

War for talent

De vraag naar schaarse profielen blijft echter groot en veel bedrijven vinden amper de juiste profielen, ondanks de overheidsmaatregelen. “Opleiding kan een deel van de oplossing zijn. We raden bedrijven aan om zeker een bezoekje te brengen aan de site van hun sectoraal opleidingsfonds. Niet alleen organiseren de sectorale opleidingsfondsen toekomstgerichte opleidingen, maar zij voorzien ook subsidies en terugbetalingen,” zegt Bart Vingerhoets.

Securex lanceerde daarom een RSZ-screening om het voor bedrijven gemakkelijk te maken hun voordelen in kaart te brengen.

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be