FlasHR: Alcohol en Drugs op de Werkvloer

Brussel, 25 januari 2024 - Iedereen kan te maken krijgen met met problematisch alcohol- en drugsgebruik. Om het bewustzijn rond de gevolgen van alcoholgebruik te verhogen werd Tournée Minérale in het leven geroepen. Hierbij wordt in de maand februari geen alcohol gedronken. Gedurende deze periode wordt ook specifieke aandacht besteed aan bewustmaking over de gezondheidsimpact van alcohol. Securex, partner in ondernemerschap en tewerkstelling, staat stil bij de regelgeving rond alcohol en drugs op de werkvloer.

Invloed van alcohol en drugs op de werkvloer

Problematisch alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer kan een nadelige invloed hebben op de bedrijfsvoering. Het kan leiden tot afwezigheid, te laat komen, verminderde prestaties of conflicten met collega’s.

Om mogelijke problemen te voorkomen of snel te kunnen handelen wanneer ze zich voordoen, is het voor werkgevers verplicht om een alcohol- en drugspreventiebeleid in te voeren. Deze verplichting vloeit voort uit CAO nr. 100. Het ontwikkelen van een alcohol- en drugsbeleid bestaat uit 2 fasen.

Fase 1: Verplichte Intentieverklaring

Binnen het arbeidsreglement is een verplichte intentieverklaring geïntegreerd, op maat van de specifieke kenmerken van de onderneming waarin de werknemer actief is. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op de bedrijfsactiviteiten, de veiligheidsfuncties van de werknemers, en de omvang van de organisatie. In deze verklaring vindt de werknemer de hoofdlijnen en doelstellingen van het alcohol- en drugspreventiebeleid overzichtelijk terug.

Werknemers dienen ten minste bewust gemaakt te worden van:

  • De effecten van het gebruik van alcohol en drugs.
  • Informatie omtrent het preventieve alcohol- en drugsbeleid binnen de organisatie.
  • De beschikbare bijstandsmaatregelen waar werknemers een beroep op kunnen doen.

Fase 2: Facultatieve maatregelen binnen een onderneming

Een onderneming kan er ook voor kiezen om werknemers gericht te informeren over alcohol- en drugsgebruik, het gebruik ervan te verbieden of te controleren, of specifieke procedures vast te stellen. In het geval dat een ondernemingen opteert voor deze aanpak, is het vereist een gedetailleerde intentieverklaring op te stellen. Deze gedetailleerde intentieverklaring dient vervolgens te worden geïntegreerd in het arbeidsreglement, zodanig dat de werknemer hiervan op de hoogte is.

De regels en procedures die worden opgesteld omtrent alcohol- en drugsgebruik moeten altijd de volgende 5 basisprincipes bevatten:

  • Preventie (modellen en procedures om drugs- en alcoholgebruik te voorkomen)
  • Regels en akkoorden over het gebruik van drugs en alcohol tijdens de werkuren
  • Procedures voor het aanpakken van problematisch gedrag door drugs- en alcoholgebruik
  • Procedures die voorzien in zowel aangekondigde als niet-aangekondigde tests
  • Hulp en bijstand aan werknemers die een probleem hebben

Gilles Dujardin

Client Experience, Weber Shandwick

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be