Bedienden namen in paasperiode dubbel zoveel vakantiedagen als in 2020

Bedienden namen in paasperiode dubbel zoveel vakantiedagen als in 2020

Meer dan vier op de tien Belgische bedienden nam dit jaar nog geen verlof

  • 43,5% van de bedienden nam nog geen verlof dit jaar. Vorig jaar was dit nog meer dan de helft (52,4%)
  • In de maand april namen bedienden gemiddeld 1,1 vakantiedagen op, in 2020 was dit maar 0,6 dag
  • Een vierde van de bedienden (24,7%) nam al minstens een kwart van hun wettelijke vakantiedagen op. Vorig jaar was dit slechts voor een op de zeven (14,3%) het geval ​

Brussel, 7 mei 2022 – In de maand april van dit jaar namen de bedienden gemiddeld 1,1 vakantiedag op, dat is ongeveer dubbel zoveel als in april 2020 (0,6). Dat blijkt uit cijfers van partner in tewerkstelling en ondernemerschap Securex. Daarnaast liep het aantal mensen die van januari tot en met april nog geen vakantie had genomen terug tot 43,5%. Een op de vier (24,7%) bedienden nam al minstens een kwart van hun vakantiedagen op. Deze cijfers brengen de teller van verlofopname opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis: ondanks de stijging was er ook dit jaar dus geen massale vakantieopname tijdens de paasvakantie.

Elke werknemer die voltijds werkt heeft in België recht op 20 dagen wettelijk verlof. Securex analyseerde de mate van verlofopname door bedienden in België tijdens de eerste vier maanden van het jaar. Hieruit blijkt dat er tijdens de maand april, waarin de paasvakantie valt, bedienden gemiddeld 1,1 dagen vakantie namen, terwijl dit in april 2020 slechts 0,6 dag was. Bij de bedienden die dit jaar al vakantie namen, werd tijdens de eerste vier maanden van dit jaar al een volledige dag vakantie meer genomen dan tijdens dezelfde periode van vorig jaar. Terwijl deze bedienden in 2021 gemiddeld slechts 3,6 vakantiedagen hadden opgenomen tegen eind april, waren dat er nu 4,5 dagen. Dit is bovendien ook meer dan de 3,9 vakantiedagen die tijdens dezelfde periode werden opgenomen in 2020.

Terwijl het opnemen van verlof tijdens de eerste maanden van de voorbije twee jaar vaak werd uitgesteld, nam 24,7% van de bedienden dit jaar al meer dan een kwart van hun wettelijke vakantiedagen op in de periode tot en met april. Dat is een derde meer bedienden (18,6%) dan in 2020 en zelfs driekwart meer dan vorig jaar (14,3%). Dit jaar beslisten vier op de tien (43,5%) bedienden om tot nog toe geen vakantie op te nemen; vorig jaar was dit nog bij meer dan de helft (52,4%) het geval. Globaal gezien liggen deze cijfers in lijn met 2019, voorafgaand aan de coronacrisis. Na twee jaar corona kwam er in de eerste vier maanden van 2022 dus geen inhaalbeweging met een grote piek van vroege vakantieopnames.

Normale vakantieperiode

Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex, licht toe: “Voor het eerst sinds 2019 was het paasverlof opnieuw een normale vakantieperiode. Ook al namen bedienden meer vakantie, een massale vakantie-exodus na twee jaar corona kwam er nog niet. Door de omikrongolf bleef er nog enige voorzichtigheid en ook de geopolitieke onzekerheid en hoge brandstofprijzen spelen wellicht een rol. Daartegenover staat dat er bijna geen restricties meer zijn voor wie wil reizen, is er niet langer een thuiswerkverplichting en is er veel minder tijdelijke werkloosheid. Hierdoor is er terug meer nood aan vakantie. We geloven dat deze trend zich zal verderzetten in de komende maanden.”

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ***

Over de studie

De steekproef omvat 11.680 bedrijven en 50.511 bedienden in de Belgische privésector die in 2022 recht hebben op 20 dagen wettelijk verlof (of pro rata voor deeltijdse werknemers). Bedrijven met meer dan 1.000 werknemers werden uitgesloten, net als werknemers wiens contract in de loop van de eerste vier maanden van 2022 startte of afliep. Ook mensen met schorsingen (zoals loopbaanonderbrekingen), werden niet opgenomen in de selectie.

Deze resultaten zijn indicatief en gebaseerd op gegevens van het sociaal secretariaat van Securex. Werkgevers kunnen de komende weken nog wel correcties aanbrengen, maar voor dit soort gegevens is de kans zeer klein.

Steven De Vliegher PR Specialist
Gilles Dujardin Client Experience, Weber Shandwick

 

 

Steven De Vliegher PR Specialist
Gilles Dujardin Client Experience, Weber Shandwick
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be