Belgische privé- en overheidsbedrijven onderbenutten HR-data

Belgische privé- en overheidsbedrijven onderbenutten HR-data

In kaart brengen van HR-data voor veel kmo’s nog te hoge drempel

  • 1 op 5 privé- en overheidsbedrijven gebruikt helemaal geen HR-data
  • Absenteïsme, opleiding, loonkosten en aantal FTE’s worden het vaakst opgevolgd
  • Gebrek aan statistische kennis grootste drempel voor kmo’s
 

Brussel, 25 september 2020 – Uit onderzoek van KU Leuven in samenwerking met HR-dienstverlener Securex bij privé- en overheidsbedrijven in België blijkt dat de meerderheid van hen onvoldoende gebruik maakt van HR-data. Vooral kmo’s hinken achterop. “Nochtans kunnen organisaties zelfs met beperkte middelen veel leren uit HR-data. Met kleine bijsturingen kan er veel bespaard worden, wat onze bedrijven competitiever maakt,” zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.  

HR-data zijn gegevens over bijvoorbeeld personeelsverloop, loonkosten, absenteïsme en kwaliteit van leiderschap. HR-rapporteringen beschrijven de situatie waarin een organisatie zich bevindt en geven met knipperlichten aan waar actie nodig is. HR-analytics omschrijft het analyseren van de data om de oorzaken te vinden en voorspellingen te doen voor de toekomst.

De mate waarin beroep wordt gedaan op HR-analytics hangt sterkt af van de omvang van de organisatie en of deze al dan niet een afzonderlijke personeelsdienst of -verantwoordelijke heeft. Zo zet 90% van de bevraagde organisaties met meer dan 250 medewerkers HR-data in om hun bedrijfsprocessen bij te sturen (via rapporteringen of analytics). Onder kmo’s met een personeelsverantwoordelijke in dienst is dit 78%; van de kmo’s zonder HR-verantwoordelijke slechts 50%.

“Organisaties kunnen met beperkte middelen veel leren uit HR-data. Vergelijking van absenteïsmecijfers met concurrenten, bijvoorbeeld, geeft aan of de afwezigheden abnormaal frequent of langdurig zijn, of het risico op absenteïsme toeneemt en welke de typische risicoprofielen van medewerkers zijn. Dit is broodnodige input voor een gerichte aanpak,” zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

Het inzetten van HR-analytics blijft in Belgische privé- en overheidsbedrijven nog steeds beperkt. Een minderheid van de grote organisaties (vanaf 250 werknemers) analyseert oorzaken of gevolgen (45%) en minder dan 1 op 10 doet analyses om voorspellingen te maken voor de toekomst (9%). Bij kmo’s liggen deze cijfers nog lager (27% en 3%). Daar wordt de HR-verantwoordelijke (en zijn data) ook minder betrokken bij het bepalen van de organisatiestrategie dan binnen grote organisaties (85% vs. 97%). Hoe hoger die betrokkenheid, hoe matuurder het gebruik van data. Ook in kmo’s.

Als redenen om HR-data te gebruiken, wijzen de respondenten naar het behalen van organisatiedoelstellingen en een beter beslissingsproces:

“Uit het onderzoek blijkt dat organisaties met hun HR-data aan de slag gaan om subjectiviteit en intuïtie te vermijden in het nemen van beslissingen, om meer effectieve HR-activiteiten te ontwikkelen, en om productiviteitstoename en werknemerswelzijn te creëren,” leggen Prof. Dr. Sophie De Winne en student Tim Van Laere van KU Leuven uit.

Gebrek aan statistische kennis

De meest voorkomende HR-domeinen waarvoor cijfers en analyses worden gebruikt zijn absenteïsme (94% van de organisaties), opleiding (90%) en personeelsplanning, zoals loonkosten (90%). Het minst wordt er gekeken naar leiderschap (49%), motivatie (56%) en stress (57%).

Kennis, data en IT zijn de grootste barrières om aan HR-analytics te doen. Grote organisaties geven vooral IT-problemen op als drempel; bij kmo’s belemmeren in de eerste plaats het gebrek aan statistische vaardigheden en opleidingen over datamanagement het invoeren van HR-analytics. Opvallend: uit het onderzoek van KU Leuven en Securex blijkt ook dat geen enkele kmo zonder personeelsverantwoordelijke van plan is om op eigen houtje aan HR-analytics te gaan doen als ze vandaag nog geen data gebruiken. Maar ook bij kmo’s met personeelsdienst is die intentie zwak (32% overweegt data te gebruiken). De voornaamste verklaring voor de kmo zonder personeelsverantwoordelijke ligt in het feit dat dit niet in de bedrijfscultuur past (58%), voor de kmo met personeelsverantwoordelijke is één van de belangrijkste redenen het gebrek aan steun vanwege het topmanagement (55%). Kmo’s die wel HR-analytics overwegen, willen daarmee voornamelijk werknemerswelzijn creëren en de impact van hun HR-activiteiten meten.

“Het koppelen van HR-data aan financiële of operationele data kost veel tijd en geld, voornamelijk om datakwaliteit en -beheer op punt te stellen. En dat is een noodzakelijke voorwaarde voor goede HR-analytics. Zo ontstaat vaak de paradoxale situatie waarin het management bewijs wil van het nut van data voordat het erin wil investeren, terwijl de HR-afdeling net de data nodig heeft om dit bewijs aan te leveren,” aldus Prof. Dr. Sophie De Winne en student Tim Van Laere (KU Leuven).

Over de studie

De resultaten zijn gebaseerd op een online bevraging in de zomer van 2019. De vragenlijst werd ingevuld door de HR-verantwoordelijke of de CEO van 241 Belgische organisaties. 52% heeft minder dan 250 werknemers en valt onder de brede definitie van een kmo, waarvan 81% met personeelsdienst of -verantwoordelijke. De sectoren ‘gezondheids- en welzijnszorg’, ‘overheid en publieke diensten’ en ‘B2B bedrijven’ vertegenwoordigen samen 41% van de steekproef.

Over KU Leuven

De KU Leuven is een onderwijs- en onderzoeksinstelling met internationale uitstraling. Sinds 2016 bezet ze de eerste plaats in de Reuters Ranking van meest innovatieve universiteiten in Europa. De universiteit is verspreid over 14 campussen in gans Vlaanderen, waar ze via onderzoeksgebaseerd onderwijs studenten voorbereidt op de arbeidsmarkt en een boeiende loopbaan. In 2025 zal de universiteit haar 600-jarig bestaan vieren.

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Lauren Heeffer Weber Shandwick
Steven De Vliegher PR Specialist
Lauren Heeffer Weber Shandwick
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be