Belgische zelfstandige neemt gemiddeld 19 dagen vakantie

6% van de zelfstandigen neemt nooit vakantie

De Belgische zelfstandige neemt gemiddeld 19 dagen vakantie per jaar. Dat blijkt uit een recente studie van HR-specialist Securex. Amper een kwart (24%) van de zelfstandigen neemt evenveel vakantie als de werknemers, gemiddeld 25 dagen. 6% van de zelfstandigen neemt helemaal nooit vakantie. “Dit terwijl vakantie een belangrijke buffer blijft tegen stress. Niet alleen voor werknemers, maar zeker ook voor zelfstandigen”, zegt Hermina Van Coillie, HR Research expert bij Securex.  

Met gemiddeld 19 vakantiedagen per jaar neemt de Belgische zelfstandige beduidend minder vakantie dan de werknemer, die er gemiddeld 25 per jaar opneemt. Slechts een kwart van de zelfstandigen (24%) neemt evenveel vakantie als de werknemers. 1 op 10 (13%) zelfstandigen neemt minder dan 10 vakantiedagen op en 6% neemt helemaal nooit vakantie.

Hoe groter de onderneming, hoe meer de bedrijfsleiders vakantie nemen. Zelfstandigen die meer dan 5 werknemers hebben, nemen gemiddeld 20 vakantiedagen. Zelfstandige bedrijfsleiders met 2 tot 5 werknemers nemen gemiddeld 16 dagen.

De studie toont aan dat het aantal vakantiedagen een verschil maakt inzake het ervaren van stress: zelfstandigen die jaarlijks 20 of meer vakantiedagen opnemen, ondervinden minder stress dan wie er minder dan 20 opneemt (60% vs. 72%). Zelfstandigen die  minstens 20 vakantiedagen opnemen, ervaren ook minder conflict tussen het werk en zijn privéleven (19% vs. 31%).

Hermina Van Coillie: “Vakantie blijft een belangrijke buffer tegen stress. Stress en hard werken zijn niet persé slecht, maar wel als de stress chronisch en zwaar wordt en als het harde werk niet wordt afgewisseld met wat ontspanning. Vakantie kan ontspanning bieden en kan ook zorgen voor deconnectie met het werk. Hierdoor kunnen zelfstandigen niet alleen hun batterijen terug opladen, maar kunnen er ook nieuwe ideeën ontstaan die de zaak vooruit kunnen helpen.”

Over het onderzoek 

De steekproef bestaat uit 401 Belgische zelfstandigen in hoofdberoep en is representatief voor de variabelen geslacht, leeftijd en het aantal jaren dat men actief is als zelfstandige. In de steekproef is 63% man en 37% vrouw. 20% is jonger dan 35 jaar, 44% is tussen de 35 en 49 jaar en 36% is ouder of gelijk aan 50 jaar. 6% van de respondenten is hoogstens één jaar actief als zelfstandige, 24% is tussen twee en vijf jaar actief en 70% is al meer dan vijf jaar actief als zelfstandige. 30% heeft geen werknemers, een andere 30% heeft exact één werknemer, 26% heeft twee tot vijf werknemers en 14% heeft meer dan vijf werknemers. Daarnaast heeft 89% een partner en 11% geen partner. 55% van de zelfstandigen in deze studie heeft kinderen ten laste en 45% heeft geen kinderen ten laste. In 41% van de gevallen heeft de zelfstandige nog andere mensen die mee het topmanagement van het bedrijf uitmaken. 57% is Nederlandstalig en 43% is Franstalig. Tenslotte heeft 32% een onderneming jonger dan 5 jaar bestaat, van 43% bestaat de onderneming al vijf tot twintig jaar en 24% heeft een onderneming dat al meer dan twintig jaar bestaat.

 

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Steven De Vliegher PR Specialist
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be