Bijna 60% van de ondernemers niet verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeval

Dinsdag 18 oktober 2016 — 75% van de zelfstandige ondernemers denkt een erg laag risico op een werk of privé gerelateerd ongeval te lopen en bijgevolg neemt slechts 41% van hen een verzekering om de financiële gevolgen van een ongeval te dekken. Dit blijkt uit een recente enquête van HR-dienstverlener Securex bij zo’n  7500 zelfstandigen.

Zelfstandigen beschermen zichzelf te weinig…

Slechts 41% van de ondernemers neemt voor zichzelf een verzekering tegen de financiële gevolgen van een ongevallen (werk en privé). Zelfstandigen in hoofdberoep (44%) sluiten gemakkelijker een ongevallenverzekering af dan zelfstandigen in bijberoep (24%). Daarbij komt dat 28% van deze ondernemers met een verzekering tegen ongevallen slecht of amper op de hoogte is van hetgeen zijn verzekering precies dekt.

Hilde Vernaillen, Technical Sales Support Manager bij Securex: “Het is slecht nieuws dat bijna 60% van de ondernemers ongedekt zijn activiteiten uitvoert daar waar ze minstens evenveel risico lopen op een ongeval als een werknemer. Daarenboven schenkt bijna 30% van de ondernemers met een verzekering nauwelijks aandacht aan zijn polis en weet de zelfstandige dus niet voor welke zaken hij al dan niet beschermd is. Sensibilisering van zelfstandigen over het belang van deze bescherming is cruciaal.” 

De gebrekkige motivatie bij ondernemers om zich tegen ongevallen te verzekeren wordt door twee factoren verklaard. Ten eerste voorziet de huidige regulering dat een ondernemer zijn medewerkers moet verzekeren tegen arbeidsongevallen, maar zijn eigen bescherming niet noodzakelijk mee moet opnemen in de verzekering. Uit het onderzoekt blijkt ten tweede dat meer dan 75% van de zelfstandigen denkt weinig tot zeer weinig kans te hebben op schade als gevolg van een werkongeval. Resultaat: een zelfstandige is niet bereid om  de extra kost voor een ongevallenverzekering te maken.

… maar binnen hun bedrijf wordt met succes ingezet op de preventie van arbeidsongevallen voor hun personeel

Uit cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen blijkt dat het totale aantal arbeidsongevallen, op de werkvloer maar ook onderweg van en naar het werk, verder daalt met 3,28% tot 137.219 in 2015.

Valérie De Lepeleire, Director Business Development bij Securex: “Dit wordt verklaard door het groeiend besef bij bedrijfsleiders van de risico’s op arbeidsongevallen binnen hun organisatie en omdat bedrijfsleiders een financiële incentive ontvangen om het aantal arbeidsongevallen van hun werknemers te doen dalen. Het verzekeren van personeelsleden tegen ongevallen op, van en naar het werk is immers een wettelijke verplichting. Om de kost van deze verplichte verzekering te drukken, zetten bedrijven in op een beter preventiebeleid om het aantal arbeidsongevallen te verminderen. Een evolutie die we enkel toejuichen!

Over het onderzoek

Deze steekproef is gebaseerd op een bevraging eind maart bij 7412 ondernemers. 319 ondernemers antwoordden op de bevraging van wie 62% uit Vlaanderen en 28% uit Wallonië. 18% van de respondenten is jonger dan 35 jaar, 46% tussen 35-50 jaar en 35% is ouder dan 50.

 

Karolien De Prez Press relations at Securex