Bijna 60% van de ondernemers niet verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeval

75% van de zelfstandige ondernemers denkt een erg laag risico op een werk of privé gerelateerd ongeval te lopen en bijgevolg neemt slechts 41% van hen een verzekering om de financiële gevolgen van een ongeval te dekken. Dit blijkt uit een recente enquête van HR-dienstverlener Securex bij zo’n  7500 zelfstandigen.

Zelfstandigen beschermen zichzelf te weinig…

Slechts 41% van de ondernemers neemt voor zichzelf een verzekering tegen de financiële gevolgen van een ongevallen (werk en privé). Zelfstandigen in hoofdberoep (44%) sluiten gemakkelijker een ongevallenverzekering af dan zelfstandigen in bijberoep (24%). Daarbij komt dat 28% van deze ondernemers met een verzekering tegen ongevallen slecht of amper op de hoogte is van hetgeen zijn verzekering precies dekt.

Hilde Vernaillen, Technical Sales Support Manager bij Securex: “Het is slecht nieuws dat bijna 60% van de ondernemers ongedekt zijn activiteiten uitvoert daar waar ze minstens evenveel risico lopen op een ongeval als een werknemer. Daarenboven schenkt bijna 30% van de ondernemers met een verzekering nauwelijks aandacht aan zijn polis en weet de zelfstandige dus niet voor welke zaken hij al dan niet beschermd is. Sensibilisering van zelfstandigen over het belang van deze bescherming is cruciaal.” 

De gebrekkige motivatie bij ondernemers om zich tegen ongevallen te verzekeren wordt door twee factoren verklaard. Ten eerste voorziet de huidige regulering dat een ondernemer zijn medewerkers moet verzekeren tegen arbeidsongevallen, maar zijn eigen bescherming niet noodzakelijk mee moet opnemen in de verzekering. Uit het onderzoekt blijkt ten tweede dat meer dan 75% van de zelfstandigen denkt weinig tot zeer weinig kans te hebben op schade als gevolg van een werkongeval. Resultaat: een zelfstandige is niet bereid om  de extra kost voor een ongevallenverzekering te maken.

… maar binnen hun bedrijf wordt met succes ingezet op de preventie van arbeidsongevallen voor hun personeel

Uit cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen blijkt dat het totale aantal arbeidsongevallen, op de werkvloer maar ook onderweg van en naar het werk, verder daalt met 3,28% tot 137.219 in 2015.

Valérie De Lepeleire, Director Business Development bij Securex: “Dit wordt verklaard door het groeiend besef bij bedrijfsleiders van de risico’s op arbeidsongevallen binnen hun organisatie en omdat bedrijfsleiders een financiële incentive ontvangen om het aantal arbeidsongevallen van hun werknemers te doen dalen. Het verzekeren van personeelsleden tegen ongevallen op, van en naar het werk is immers een wettelijke verplichting. Om de kost van deze verplichte verzekering te drukken, zetten bedrijven in op een beter preventiebeleid om het aantal arbeidsongevallen te verminderen. Een evolutie die we enkel toejuichen!

Over het onderzoek

Deze steekproef is gebaseerd op een bevraging eind maart bij 7412 ondernemers. 319 ondernemers antwoordden op de bevraging van wie 62% uit Vlaanderen en 28% uit Wallonië. 18% van de respondenten is jonger dan 35 jaar, 46% tussen 35-50 jaar en 35% is ouder dan 50.

 

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Steven De Vliegher PR Specialist
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be