CO2-uitstoot bedrijfswagens daalde afgelopen 2 jaar met slechts 2,2%

Vergroening wagenpark laat op zich wachten

Nog steeds zijn 9 op de 10 (87,7%) bedrijfswagens dieselwagens. 1 op de 10 rijdt op benzine. Het aandeel hybride wagens neemt slechts langzaam toe. De gemiddelde CO2-uitstoot van de bedrijfswagens daalde wel met 2,2% op 2 jaar. Er is een trend naar minder vervuilende wagens, maar de echte vergroening laat nog op zich wachten. Dit blijkt uit cijfers van het Sociaal Secretariaat van HR-dienstverlener Securex bij 39566 werknemers.

Welk type bedrijfswagen rijdt op 1 januari 2019 rond?

Bijna 9 op de 10 bedrijfswagens zijn dieselwagens, ondanks een daling van 93,4% in 2017 naar 87,7% in 2019.

Het aantal bedrijfswagens op benzine en gas neemt toe, net zoals de elektrische en hybride voertuigen. Op 1 januari 2019 reed 1 op de 10 bedrijfswagens op benzine, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017 (van 5,7% in 2017 naar 10,1% in 2019). Het aandeel elektrische wagens is nog klein, maar verdubbelt wel van 0,1% tot 0,2% op 2 jaar. Dezelfde stijging zien we bij hybride wagens van 0,8% naar 1,7% (+121%). Het aandeel wagens dat op gas rijdt (LPG 0,07%, CNG 0,18%) blijft laag.

Lichte daling van CO2-uitstoot

We zien een lichte trend naar minder vervuilende wagens. De gemiddelde CO2-uitstoot van bedrijfswagens is de afgelopen 2 jaar gedaald met 2,2%, van 114,4g/km in 2017 naar 112g/km in 2019. De sterkste daling deed zich voor tussen 2017 en 2018 (-1,9%). Het aandeel van sterk vervuilende wagens hierin daalde van 33,1% (2017) naar 27,5% (2019). Het aandeel medium vervuilende wagens steeg van 22,2% naar 27% en het aandeel licht vervuilende wagens steeg van 38,1% (2017) naar 41,6% in 2018, en daalde dan weer lichtjes naar 40,8% in 2019.

Iris Tolpe, Director Business Consultancy: “We zien dat de CO2-uitstoot over het algemeen met slechts 2% gedaald is op 2 jaar tijd, en dat milieuvriendelijke wagens een randfenomeen blijven. Diesel blijft koning en de arbeidsmarkt is duidelijk niet klaar voor vergroening. Enerzijds lijken werkgevers vandaag nog niet echt wakker te liggen van een groenere fleet (ook in het kader van retentie); anderzijds kiezen werknemers nog zeer vaak traditioneel voor een dieselwagen. De fiscale spelregels hebben dus weinig impact op de keuze van de bedrijfswagen, waar de Belgische werknemer niet wakker lijkt te liggen van een paar euro meer of minder in het voordeel van alle aard. Het valt nog af te wachten wat de impact zal zijn van het mobiliteitsbudget.” 

Hermina Van Coillie, HR Research Expert: “Welke auto een werknemer kan kiezen is afhankelijk van de mogelijkheden die het bedrijf hem bieden en zijn functie binnen dit bedrijf. De leeftijd van een werknemer hangt samen met zijn anciënniteit, en vaak ook met een hogere positie in de organisatie. Hoe hoger de functie, hoe breder de lijst om uit te kiezen, met vaak daar ook de keuze uit elektrische en hybride bedrijfswagens. Hybride en elektrische wagens behoren ook tot de categorie van de duurdere wagens, maar er rijden er maar zo weinig rond dat ze niet veel impact hebben op de gemiddelde CO2 uitstoot.”

Tim Blanckaert, Mobility Expert:Verschillende redenen kunnen aan de basis liggen van het lage aantal milieuvriendelijke wagens. Te weinig ondersteuning voor werkgevers, gebrek aan laadpalen, leasemaatschappijen kijken ook nog de kat uit de boom, dure catalogusprijs en nog geen goed zicht op de tweedehandswaarde van dergelijke wagens, dit door de evolutie van de elektrische wagens.”

Kan het mobiliteitsbudget zoden aan de dijk brengen?

Misschien kan het mobiliteitsbudget wel bijdragen tot de vergroening van het wagenpark. Op basis van deze maatregel kunnen werknemers immers hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget, dat ze vervolgens kunnen besteden aan één of een combinatie van vervoersmiddelen, bijvoorbeeld een milieuvriendelijke (elektrische) bedrijfswagen. Op die manier kan het mobiliteitsbudget dus mogelijk ook zijn steentje bijdragen voor een milieuvriendelijk wagenpark.

Maar het mobiliteitsbudget gaat verder dan dat. Naast een vergroening van de bedrijfswagens, beoogt de overheid ook om met deze maatregel het gebruik van “alternatieve en duurzame vervoersmiddelen” te stimuleren. De werknemer kan onder meer kiezen voor zachte mobiliteit (fiets, step, bromfiets,…), maar ook voor openbaar vervoer en deeloplossingen (deelauto’s, deelfietsen,…). Blijft er na de keuze vaneen milieuvriendelijke bedrijfswagen of alternatieve vervoersmiddelen nog budget over, dan zal dit saldo één keer per jaar worden uitbetaald (vrij van bedrijfsvoorheffing, maar sociaal wel onderworpen aan een bijzondere bijdrage van 38,07%).   

 

*****

 

Wat bedoelen we met vervuilende wagens?

Licht vervuilende wagens: diesel- en benzinewagens die 105g/km of minder uitstoten, elektrische wagens en hybride wagens.

Medium vervuilende wagens: dieselwagens die tussen de 106g/km en 115g/km uitstoten, benzinewagens die tussen de 106g/km en 125g/km uitstoten, CNG-wagens en LPG-wagens.

Sterk vervuilende wagens: dieselwagens die tussen de 116g/km en 145g/km uitstoten en benzinewagens die tussen de 126g/km en 155g/km uitstoten.

Zeer sterk vervuilende wagens: dieselwagens die meer dan 145g/km uitstoten en benzinewagens die meer dan 155g/km uitstoten.

Steekproef

Onze resultaten zijn gebaseerd op gegevens van het Securex sociaal secretariaat.

Na eliminatie van de 1000+ bedrijven, is deze steekproef representatief voor het statuut, het geslacht, de leeftijd van werknemers en voor omvang van ondernemingen.

Uit deze steekproef selecteerden we alle ingeschreven bedrijfswagens op januari 2017, 2018 en 2019. Dit waren in totaal 78266 bedrijfswagens, waarvan 39566 unieke inschrijvingen. In 2017 ging het over 26373 inschrijvingen, in 2018 over 26467 inschrijvingen en in 2019 over 25426 inschrijvingen.

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Steven De Vliegher PR Specialist
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be