COVID-19 dwingt 4 op 10 freelancers om uurtarieven te verlagen

COVID-19 dwingt 4 op 10 freelancers om uurtarieven te verlagen

Bijna de helft van de freelancers is onzeker over hun professionele toekomst

  • 56% van de respondenten zag hun omzet dalen als gevolg van de coronacrisis 
  • 53% werd geconfronteerd met geannuleerde opdrachten
  • 35% van de freelancers die nieuwe kanalen overwegen om nieuwe projecten te vinden, mikken op online platformen

Brussel – In het huidige economische klimaat hebben veel freelancers het moeilijk, waardoor ze gedwongen worden om in de toekomst hun manier van werken te herzien: onder meer door nieuwe kanalen te gebruiken om opdrachten te vinden. Dat blijkt uit een bevraging van Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap, en het platform proUnity. Freelancers geven ook aan dat ze van plan zijn om in de toekomst strenger te zijn in het opstellen en afhandelen van hun contracten, en zichzelf ook beter te zullen indekken en/of verzekeren.  

De arbeidsmarkt heeft de afgelopen maanden flink geleden onder de economische gevolgen van het coronavirus. Heel wat freelancers reageren snel, en hebben besloten om hun manier van werken te vernieuwen. 75% onder hen heeft het heft al in eigen handen genomen door anders met hun bedrijfsvoering om te gaan: door meer nauwkeurig contracten op te stellen (40%), minder risico’s te nemen (54%), bewuster om te gaan met het nemen van verzekeringen (29%) of door opdrachten zorgvuldiger te selecteren (47%).

Daarnaast zijn 4 van de 10 freelancers van plan om hun uurtarieven te verlagen om competitief te blijven op de markt. 14% van de respondenten heeft dit al gedaan in de huidige tweede golf, vergeleken met 7% in de eerste golf: een verdubbeling in slechts enkele maanden tijd.

Online platformen als meest gebruikte kanaal om opdrachten te vinden

Naast andere aanpassingen, vinden 2 op 3 (66%) freelancers dat ze andere kanalen moeten gebruiken om nieuwe opdrachten te vinden. 35% van hen is van plan om zich te richten op online platformen.

“Voor de freelancers die van plan zijn om hun tarieven te verlagen, zijn online platformen een geweldige opportuniteit. Ze spelen zelfs een steeds grotere rol in de efficiënte samenwerking tussen bedrijven en freelancers, en in het beheren ervan. Online platformen zorgen voor een beter contact en betere bescherming,” zegt David Muyldermans van proUnity, een HR Tech-platform en partner van Securex die de zoektocht naar en het beheer van extern talent ondersteunt.

Onder de ideeën die freelancers naar voor schuiven om nieuwe contracten te vinden, komt het gebruik van hun eigen netwerk het vaakst voor (32%).

“Het coronavirus heeft duidelijk het gebruik van informele kanalen, zoals het eigen netwerk van de freelancer, versterkt als methode om opdrachten te vinden. De meerderheid van de freelancers heeft zich gerealiseerd dat ze het eigen netwerk permanent zo veel mogelijk moet uitbreiden, onderhouden én versterken om kansen op opdrachten te verhogen. Omdat fysiek netwerken al sinds maanden niet meer mogelijk is, moet men meer dan ooit inzetten op de vele online tools die ons in staat stellen om professionele contacten te onderhouden,” voegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex, toe.

Een daling van hun omzet

Freelancers zijn zo proactief omdat hun huidige situatie op lange termijn niet duurzaam is, en omdat ze zich onzeker voelen over hun toekomst. Meer dan de helft (56%) van de ondervraagde freelancers tijdens de tweede golf geeft inderdaad aan dat ze geconfronteerd werden met een daling van hun omzet als gevolg van de coronacrisis. 46% van hen stelde ook een daling in de vraag vast.

Ondanks de steunmaatregelen van de verschillende overheden om de vaste kosten van freelancers te dekken, zullen die het financiële verlies voor de meesten onder hen niet kunnen compenseren.

“Meer dan de helft van de freelancers heeft volgens onze cijfers te maken gehad met geannuleerde projecten als gevolg van de coronacrisis. En dat gaat gepaard met omzetverlies en het uitblijven van nieuwe contracten. Voor sommige freelancers hebben de bedrijven die hen inhuren zelfs moeite om hen te betalen. We moedigen freelancers dan ook sterk aan om zelf het heft in handen te nemen en hun troeven volop uit te spelen om zich te onderscheiden, zoals hun flexibiliteit en die van hun klanten,” besluit Heidi Verlinden van Securex.

                                                                                      *** 

Over de bevraging

Deze enquête van Securex bestaat uit een vragenlijst die tijdens de eerste en de tweede golf van de coronacrisis naar freelancers werd gestuurd. Tijdens de eerste golf had de enquête 639 respondenten, tijdens de tweede golf 187. In beide fases werd de vragenlijst online verstuurd en kregen respondenten gedurende twee weken de tijd om te antwoorden.

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Lauren Heeffer Weber Shandwick
Steven De Vliegher PR Specialist
Lauren Heeffer Weber Shandwick
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be