Één op de vijf werkgevers biedt vandaag fietsleasing aan

Één op de vijf werkgevers biedt vandaag fietsleasing aan

Meer dan helft (53,3%) werkgevers overweegt initiatieven om fietsgebruik te stimuleren

  • 50,7% van de Belgische werkgevers geeft aan het belangrijk te vinden dat werknemers met de fiets naar het werk komen. 53,3% van de bevraagde werkgevers overweegt om (extra) initiatieven te nemen om de fiets aan te moedigen als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer.
  • Werkgevers zetten hiervoor niet enkel in op de verplichte fietsvergoedingen, maar ook op fietsenstallingen, laadpunten voor e-bikes en fietsleasing. Zo biedt een op vijf (19,7%) werkgevers vandaag al fietsleasing aan voor elke werknemer. Een vierde (24,9%) van de werkgevers die dit (nog) niet doen, overweegt om fietsleasing in te voeren.
  • Vooral in Vlaanderen zetten werkgevers stappen om fietsgebruik te stimuleren. 84,9% van Vlaamse werkgevers zet minstens in op één initiatief. Voor Brusselse werkgevers is dit 68,9% en voor Waalse 48,2%. Een op tien (11,5%) bevraagde werkgevers geeft evenwel aan dat de regelgeving te complex is om initiatieven door te voeren.

Brussel, 13 september 2023 – Werkgevers in België hebben de intentie om fietsgebruik bij hun werknemers aan te moedigen. Dat blijkt uit een werkgeversbevraging die HR-dienstverlener Securex afnam bij 624 werkgevers in het kader van de Week van de Mobiliteit. Fietsleasing is hierbij duidelijk in trek: 19,7% van de Belgische werkgevers biedt deze mogelijkheid al aan al hun werknemers. Bovendien heeft een kwart (24,9%) van de werkgevers die dit niet aanbieden wel de intentie om dit in de toekomst te doen. Algemeen heeft 71% van de werkgevers nu al minstens één maatregel ingevoerd om fietsgebruik in woon-werkverkeer aan te moedigen. Meer dan de helft (53,3%) van de werkgevers overweegt om (bijkomende) initiatieven te nemen. Vlaanderen is de regio waar werkgevers het meest inzetten op fietsgebruik bij werknemers. “Fietsleasing is een uitgelezen middel voor de Belgische werkgever om zijn werknemer fiscaal vriendelijk op de fiets te krijgen, maar het moet dan wel gemakkelijker gemaakt worden voor de werkgever”, zegt Heidi Verlinden van Securex.

De meest recente enquête over het woon-werkverkeer van de FOD Mobiliteit en Vervoer1 geeft aan dat 14,1% van de werknemers zich met de fiets naar het werk verplaatst. Met de jaarlijkse Week van de Mobiliteit in het vooruitzicht bevroeg partner in tewerkstelling en ondernemerschap Securex 624 werkgevers in België over het fietsgebruik voor woon-werkverkeer in hun onderneming.

Uit de bevraging blijkt dat de helft (50,7%) van de werkgevers het belangrijk vindt dat hun werknemers met de fiets naar het werk komen. Gezondheid is daarbij de belangrijkste reden: 60,7% van de werkgevers geeft dit als argument om hun werknemers te stimuleren. 71% van de werkgevers nam al minstens één initiatief, zoals het verplicht toekennen van door hun werknemers aangevraagde fietsvergoedingen, maar ook het voorzien van fietsenstalling, het installeren van laadpunten voor e-bikes en het bieden van de mogelijkheid tot fietsleasing. 53,3% van de bevraagde werkgevers overweegt vervolgens om een eerste of bijkomende fietsvriendelijke initiatieven te nemen.

Annelies Develtere, manager departement Duurzame Mobiliteit van het Vias institute, benadrukt het belang van fietsen in het woon-werkverkeer: “Veel korte woon-werkverplaatsingen van minder dan 10 kilometer worden nu met de auto gemaakt. Door 20% van deze ritten met de fiets te maken, vermijden we tot 55 vroegtijdige overlijdens per jaar in ons land. Deze modal shift biedt aanzienlijke voordelen, voornamelijk dankzij de positieve impact op de gezondheid door de fysieke buitenactiviteit van het fietsen. Wel is het essentieel om de overstap goed te begeleiden met extra bewustwording en training, rekening houdend met de verkeersveiligheid van de werknemers.”

Fietsleasing als populaire stimulans

Om fietsgebruik te stimuleren kijken werkgevers met name naar fietsleasing. Hierbij zorgt de werkgever voor een fiets voor een langere periode, meestal 36 maanden. Gedurende deze periode betaalt de werknemer dan een beperkt bedrag en aan het eind van de leasingperiode krijgt hij de mogelijkheid om de fiets voor een voordelig restbedrag aan te kopen.

Op dit moment biedt één op vijf (19,7%) van de werkgevers in België de mogelijkheid tot fietsleasing aan al hun werknemers. Bovendien lijkt het erop dat dit zal toenemen in de toekomst aangezien een vierde (24,9%) van de werkgevers die dit momenteel niet doen, wel overwegen om dit in de toekomst in te voeren.

“Een duidelijk signaal van de werkgevers,” vindt Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex. “Fietsleasing is voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar en kan de aantrekkelijkheid van een bedrijf versterken in tijden van de talentschaarste. Voor de werknemer is fietsleasing vrijgesteld van voordeel van alle aard en hij kan, bij regelmatige fietsverplaatsingen van en naar het werk, ook rekenen op een mooie fietsvergoeding. Bovendien is meer fietsgebruik goed voor de gezondheid en het milieu. Kortom: fietsleasing is een zeer aantrekkelijk principe voor alle partijen.”

Vlaamse werkgever zet het meest in op fietsleasing

Vooral in Vlaanderen lopen bedrijven warm voor fietsleasing: drie op tien (30,1%) Vlaamse werkgevers biedt nu de mogelijkheid van fietsleasing aan al hun werknemers, tegenover 14,8% in Brussel en slechts 4,7% in Wallonië. De intentie om fietsleasing in te voeren is evenwel overal een stuk hoger: 32,9% in Vlaanderen, 26,1% in Brussel en 14,9% in Wallonië. Algemeen neemt 84,9% van de Vlaamse werkgevers nu al minstens één initiatief om fietsgebruik voor woon-werkverkeer te stimuleren. Voor Brusselse werkgevers is dit 68,9% en voor Waalse 48,2%.

Hoge complexiteit wordt door de bevraagde werkgevers aangegeven als een belemmering om maatregelen te nemen die fietsgebruik stimuleren. 11,5% geeft aan dat de regelgeving te complex is. Het vraagt ook heel wat tijd om een degelijk fietsbeleid te implementeren, 24,4% geeft aan hier geen tijd voor te hebben. Tot slot wordt door de werkgever ook aangegeven dat de fietsroutes van en naar het werk vaak onveilig zijn, of dat de afstand te lang is. ​

Heidi Verlinden: “Brussel en Wallonië lopen achter op Vlaanderen. Terwijl in Vlaanderen bijna een vijfde van alle woon-werkverplaatsingen met de fiets wordt afgelegd, is dit in Brussel en Wallonië respectievelijk 9% en 2%. Er is in alle regio’s wel duidelijk interesse om fietsleasing in te voeren, maar veel werkgevers vinden dit vaak zeer complex. Zo zijn er veel partijen en elementen die hierbij komen kijken: de leaser, het leasingsbedrijf, eventuele beheerplatformen en de niet te onderschatten juridische aspecten. Een vereenvoudiging van de opstart kan ervoor zorgen dat veel van de goede intenties wel degelijk omgezet worden in actie, en dat komt zowel werkgevers als werknemers ten goede.”

1 https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/documents/publications/2023/Rapport_WWV_2021-2022_NL_corrigendum.pdf


Over het onderzoek

Deze resultaten zijn gebaseerd op een online bevraging van 624 werkgevers in België. ​ De enquête liep van 11 tem 31 augustus 2023. Voor de analyses weerhielden we enkel de bedrijfsleiders en de HR-verantwoordelijken. Deze vertegenwoordigen de drie regio’s en zowel kmo’s als grotere bedrijven: 52,6% van de bedrijven zijn actief in Vlaanderen, 14,6% in Brussel en 32,8% in Wallonië; 94,5% van de bedrijven telt 1 tot 250 werknemers en 5,5% telt er meer.

Steven De Vliegher PR Specialist, Securex
Gilles Dujardin Client Experience, Weber Shandwick

 

 

 

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be