Eén op zes werknemers kan zijn loonpakket flexibel invullen

De flexibele samenstelling van een loonpakket, ook wel gekend als een cafetariaplan, is een erg populair voordeel bij Belgische werknemers. Dat blijkt uit een studie die HR-specialist Securex recent voerde bij een representatief staal van 1522 werknemers.   

Uit de studie blijkt dat:

  • 71% van de werknemers zijn loonpakket flexibel wil kunnen samenstellen op basis van zijn eigen behoeftes. Vooral omtrent  de bedrijfswagen, het  extralegaal verlof en de bonus willen werknemers meer flexibiliteit.
  • Meer dan één op 6 Belgische werknemers (17%) vandaag die mogelijkheid al heeft.
  • 1 op 4 werknemers onder 30 jaar al over een flexibel pakket beschikt. Bij kaderleden stijgt dit zelfs tot bijna één op drie.

Een cafetariaplan is een initiatief waarbij een werkgever het loonpakket van zijn werknemers deels zelf laat invullen op basis van hun eigen noden en voorkeuren. Securex stelt vast dat veel werknemers vragende partij zijn voor een cafetariaplan: Maar liefst drie op vier Belgische werknemers wil zijn loonpakket flexibel samenstellen. Ze willen vooral meer persoonlijke keuzes kunnen maken rond hun bonus (39%), het extralegaal verlof (41%) en de bedrijfswagen (41%). De helft wil zijn bedrijfswagen zelfs inruilen voor een wagen van een lagere categorie. [1]

Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex: “De hoge vraag naar een flexibele invulling van het loonpakket is op zich geen verrassing. De behoeften van werknemers evolueren sterk in de tijd. Zeker werknemers jonger dan 50 jaar hechten veel belang aan het personaliseren van hun verloning.”

Verder stelt Securex vast dat:

  • Twee op vijf werknemers (41%) zijn extralegaal verlof wil inruilen. Opvallend is het grote verschil met statutaire werknemers: waar in een private onderneming en bij contractuelen bij de overheid zo’n 38% van de werknemers zijn extra verlof wil inruilen, loopt dit bij statutaire werknemers bij de overheid op tot maar liefst één op twee.
  • 39% van de Belgische werknemers zijn bonus wil inruilen. Bij de overheid is zelfs 45% hiertoe bereid (versus 37% in de privé). De voorkeur gaat hierbij uit naar cash (90% bij de statutairen versus 82% bij de contractuelen en in de privésector).
  • 38% bereid is een deel van zijn brutoloon in te ruilen. Ook hier vooral werknemers bij de overheid (41% vs 36%).

Hermina Van Coillie: Opmerkelijk is dat eerder mannen dan vrouwen vragende partij zijn voor een flexibel loonpakket. Bijna de helft van de mannen wil zijn bonus liever inruilen voor andere verloningselementen, terwijl amper één op de drie vrouwen dit wenst. Dezelfde trend is zichtbaar bij de eindejaarspremie: twee op vijf (38%) mannen tegenover één op de vijf (22%) vrouwen. Werknemers ouder dan 50 jaar zijn dan weer minder geneigd om hun extralegaal verlof (30%), bedrijfswagen (30%) of bonus (29%) in te ruilen. Bijna de helft van de jongere werknemers (42%-44%) wil dat wel.

Werkgevers spelen met cafetariaplan in op vraag van werknemers

Vele werkgevers hebben oor naar de verzuchtingen van hun werknemers en bieden een cafetariaplan voor flexibele verloning aan. Vandaag mag al één op zes (17%) werknemers zijn loonpakket flexibel invullen. Werknemers bij de overheid krijgen de mogelijkheid even vaak aangeboden als werknemers in de private sector.  

Er zijn wel grote verschillen in flexibiliteit tussen de verschillende profielen:

  • Een kwart van de werknemers onder de 30 jaar mag zijn loonpakket zelf samenstellen. Bij 50+’ers daalt dit tot 12%.
  • Bijna één op drie kaderleden mag zijn loonpakket flexibel samenstellen. Bij bedienden en arbeiders is dit slechts 15%.
  • Mannen krijgen vaker dan vrouwen de mogelijkheid aangeboden (20% versus 13%).
  • Hooggeschoolden mogen vaker dan laaggeschoolden hun loonpakket flexibel samenstellen (20% versus 13%).

Iris Tolpe, Director Legal bij Securex: Het huidig wettelijk kader en de bestaande afspraken tussen werkgevers en werknemers in paritaire comités staan meer flexibiliteit vaak in de weg. Ook op administratief vlak is een cafetariaplan niet altijd makkelijk toepasbaar door grote verschillen in de verloning van werknemers onderling. Bovendien zien we dat jonge werknemers vaker vanaf een wit blad kunnen vertrekken bij de samenstelling van het loonpakket, terwijl dit bij oudere werknemers toch heel wat moeilijker ligt.”

Michiel Crommelinck, Innovation Partner bij Securex: “Toch kunnen we via digitale tools en de juiste ondersteuning al heel wat doen om die administratieve last ter verminderen. Door het wegwerken van de hindernissen verwachten we een sterke groei van de vraag naar flexibele verloning. Terecht ook, er zijn heel wat mogelijkheden om op een budgettair neutrale manier de koopkracht van werknemers te verhogen en nieuwe medewerkers aan te trekken. Het is een win-win situatie voor werkgever en werknemer.

Over het onderzoek

Deze studie gebeurde in het kader van ons tweejaarlijks benchmarkonderzoek. Hierin brengen we onder meer tevredenheid, stress, vitaliteit, motivatie en betrokkenheid van de Belgische werknemer in kaart. De data verzamelden we via online enquêtes. 1.522 loontrekkende werknemers uit de Belgische arbeidsmarkt namen in het voorjaar van 2017 deel aan de studie. De steekproefverdeling stemt voor de variabelen geslacht, leeftijd, regio en statuut overeen met de verdeling in de Belgische arbeidsmarkt.

 

[1] Opmerking: Deze percentages hebben betrekking op de werknemers die een bonus, extralegaal verlof of een bedrijfswagen hebben. Hierbij ging het onderzoek ervan uit dat de werknemers die “niet van toepassing” aanduiden geen bonus, extralegaal verlof of bedrijfswagen hebben, en zij die akkoord of niet akkoord aanduiden deze loonvoordelen wel hebben. 

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Steven De Vliegher PR Specialist
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be