FlasHR mobiliteit - Voordeel van alle aard voor bedrijfswagen stijgt fors in 2023

FlasHR mobiliteit - Voordeel van alle aard voor bedrijfswagen stijgt fors in 2023

De 100ste editie van het Autosalon gaat zaterdag 14 januari van start en zet het thema mobiliteit extra in de schijnwerpers. Wijzigende Europese reguleringen met betrekking tot klimaatdoelstellingen leiden tot noodgedwongen veranderingen in het wagenpark van Belgische ondernemingen. Securex licht de laatste ontwikkelingen toe die impact hebben op zowel werkgever en werknemer met een driedelige serie. Als eerste een toelichting over het stijgende voordeel van alle aard van bedrijfswagens.

Net zoals de vorige jaren zijn de referentiewaarden dalend, waardoor het voordeel van alle aard dit jaar opnieuw (sterk) stijgt. De dalende waarden zijn het gevolg van de keuze van de overheid om te werken met de gemiddelde NEDC CO2-waarden, die sterk zijn gedaald.

Hoeveel bedraagt de nieuwe referentie CO2-uitstoot?

De referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2023 bedraagt:

  • voor de wagens met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 82 g/km (i.p.v. 91 g/km in 2022);
  • voor de dieselwagens: 67 g/km (i.p.v. 75 g/km in 2022).

Deze uitstoot is van toepassing op de vanaf 1 januari 2023 toegekende voordelen van alle aard.

Ter info
Het minimumbedrag van het voordeel alle aard (VAA) bedraagt momenteel €1.540 voor inkomstenjaar 2023. 

Het voordeel van alle aard stijgt dus sterk in 2023

Het VAA voor bedrijfswagens wordt berekend door de volgende elementen met elkaar te vermenigvuldigen:

  • De cataloguswaarde van het voertuig (vermenigvuldigd met 6/7)
  • Het CO2-percentage van het voertuig

Het CO2-percentage wordt bekomen door twee elementen op te tellen:

  • een CO2-basispercentage van 5,5%
  • het CO2-uitstootgehalte van het voertuig verminderd met de referentie-CO2-uitstoot (uitkomst vervolgens vermenigvuldigen met 0,1)
In 2023 bedraagt de referentie-CO2-uitstoot 67 g/km voor dieselwagens en 82 g/km voor benzinewagens. Dat is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2022, met als gevolg een sterke stijging van het voordeel van alle aard in 2023.

De berekeningsformule voor 2023 samengevat

Type wagen

Berekeningsformule

Diesel

Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 wagen67 ) × 0,1 ] / 100

Benzine

Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 wagen82 ) × 0,1 ] / 100

Uit bovenstaande formule blijkt dat wanneer de referentie-CO2-uitstoot daalt, het voordeel van alle aard van de wagen stijgt.

Ter info
Voor elektrische wagens verandert er niets. Bij de berekening van het voordeel van alle aard wordt namelijk geen rekening gehouden met de CO2-referentiewaarden omdat een elektrische wagen geen CO2 uitstoot. Hier wordt rekening gehouden worden met een minimumpercentage van 4%.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Peter heeft een bedrijfswagen ter waarde van 28.600 euro met een dieselmotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 98 g/km.

In 2022 bedraagt het voordeel van alle aard 159,34 euro per maand*:

= [ 28 600 euro × 6/7 ]   ×   [ 5,5 + ( 98 g/km – 75 g/km ) × 0,1 ] / 100

In 2023 zal het voordeel van alle aard 175,69 euro per maand bedragen*:

= [ 28 600 euro × 6/7 ]   ×   [ 5,5 + ( 98 g/km – 67 g/km ) × 0,1 ] / 100

Dat is een verhoging van 10% vergeleken met dezelfde nieuwe dieselwagen in 2022.

* In dit voorbeeld werd geen rekening gehouden met de leeftijdscoëfficiënt van de wagen.


De FlasHR van partner in ondernemerschap en tewerkstelling Securex is een middel om werkgevers en werknemers te informeren over de maatregelen die in werking getreden zijn op 1 januari 2023, welke maatregelen er nog op komst zijn en welke impact ze hebben.

Steven De Vliegher PR Specialist, Securex
Gilles Dujardin Client Experience, Weber Shandwick

 

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be