Iedereen wint bij evenwicht werk-privé

Werkgevers hebben er alle belang bij om hun medewerkers te helpen in hun werk-privé balans. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1671 werknemers. Want werknemers die gesteund worden om een goed evenwicht te vinden tussen hun job en privéleven zetten zich niet alleen meer in voor hun organisatie, ze zijn ook meer tevreden met de tijd die ze aan ontspanning spenderen. En toch voelt slechts de helft van de werknemers zich gesteund door hun werkgever bij het zoeken naar een betere balans tussen werk- en privéleven.

Het vinden van een goed evenwicht tussen werk- en privéleven is voor vele mensen een moeilijke en delicate oefening. Ruim 30% van de werknemers geeft dan ook aan nood te hebben aan advies en ondersteuning. Hoe jonger men is, des te meer men die nood ervaart. 36% van de werknemers jonger dan 30 jaar wenst hulp. Ook bij 39% van de werknemers met een contract van bepaalde duur is de nood groot (tegenover 29% van de werknemers met contract van onbepaalde duur).

Slechts de helft van de werknemers (52%) voelt zich ook effectief door zijn organisatie geholpen in zijn zoektocht naar een goed evenwicht tussen werk- en privéleven. Het minst gesteund zijn de medewerkers in kleine organisaties1 (47%). Werknemers in middelgrote (60%) en grote organisaties (57%) kunnen rekenen op meer advies.

Werknemers stimuleren om hun werk- en privéleven te balanceren, levert nochtans veel voordelen op. In dat geval tonen meer werknemers inzet voor hun werk (94% i.t.t. 81% van de mensen die niet gestimuleerd worden), voelen meer van hen zich gemotiveerd (90% i.t.t. 61%) en zeggen meer werknemers hun doelstellingen te halen (88% i.t.t. 77%). Daarbij beweren ze voldoende vrijheid te krijgen in hun job (89% i.t.t. 60%) en voelen ze zich thuis op hun werk (93% tegenover 64% van de niet-gestimuleerde werknemers). Het zorgt ook voor een sterkere band met hun organisatie (89% i.t.t. 62%).

Bovendien ervaren werknemers met een werkgever die begaan is met hun work-life balance effectief een goed werk-privé evenwicht (90% tegenover 60% van deze werknemer die niet gestimuleerd worden). 73% van deze werknemers is ook tevreden met de tijd die hij spendeert aan ontspanning (i.t.t. slechts 42% van degene die niet gestimuleerd worden door hun werkgever) en zegt zijn werk beter onder controle te hebben (86% vs 55%).

“Werk en privé kunnen zeker op vandaag niet los van elkaar gezien worden. Organisaties die hierop inspelen zullen niet alleen werknemers hebben die een betere balans ervaren, maar zullen daar ook zelf de vruchten van plukken. Werknemers aansporen om een evenwichtig werk-privéleven uit te bouwen resulteert namelijk in meer gemotiveerde, bertrokken werknemers. Een win-win voor beide partijen dus. De moeite waard om in te investeren”, aldus HR research expert, Emely Theerlynck.

Wenst u bijkomende informatie, advies of begeleiding rond dit onderwerp voor uw organisatie? www.securex.be/worklifecompany

1 Kleine organisaties tellen 10 tot 200 werknemers. Middelgrote 200 tot 250 werknemers. Grote organisaties tellen 1000 werknemers of meer.

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Barbara Vanheule Press Relations, Securex
Steven De Vliegher PR Specialist
Barbara Vanheule Press Relations, Securex
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be