In januari 2022 ruim helft meer korte afwezigheden dan in coronavrij januari 2019

In januari 2022 ruim helft meer korte afwezigheden dan in coronavrij januari 2019

Duidelijk omikroneffect op aantal zieke werknemers

  • In januari 2022 ruim helft (51,2%) meer kort absenteïsme (afwezigheid van minder dan 1 maand) bij werknemers, in vergelijking met januari 2019
  • Arbeiders werden zwaarder getroffen dan bedienden (respectievelijk 62,8% t.o.v. 45,3% meer dan in januari 2019)
  • In een ‘normale’ maand januari (zonder corona, zoals in 2019) gaat ongeveer 2,6% van de beschikbare werktijd van werknemers verloren door korte afwezigheden. In januari 2022 was dat 3,9% (+ 51,2%)

Brussel, 10 februari 2022 – Belgische werknemers waren ruim 50% vaker kort afwezig wegens ziekte in januari 2022 dan in dezelfde maand in 2019. Dat berekende Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap. “We stellen een duidelijk omikroneffect vast op de werkvloer: werknemers waren ruim 50% vaker kort afwezig door ziekte in januari 2022 dan in dezelfde maand in 2019. Ten opzichte van januari 2021 spreken we zelfs van bijna 80% meer”, zegt Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex.

Het aantal kortdurend afwezigen door ziekte lag in januari van dit jaar 51,2% hoger dan in januari 2019 (3,88% vs. 2,56%). Ten opzichte van januari 2021 spreken we zelfs van bijna 80% meer. Dankzij de lockdown lag het kortdurend absenteïsme wegens ziekte toen een stuk lager (2,2%).

Klassiek ligt het korte ziekteverzuim elk jaar in december lager dan in oktober en november, waarna het opnieuw stijgt in januari: hier spelen wellicht de vakantieperiodes een rol in. Ook in december 2021 was dit het geval, maar toch lag het aantal korte afwezigheden toen al significant hoger dan in dezelfde maand van het historisch lage jaar 2020 (+61%) én van het ‘normale’ jaar 2019 (+18,5%).

Securex stelde voor januari 2022 een stijging van 44,5% van het aantal korte afwezigheden vast ten opzichte van de voorgaande maand december 2021. Ter vergelijking: in januari 2020 bedroeg die stijging 20,5% ten opzichte van december 2019.

Story image

Hoewel bedienden tijdens de voorbije periode verplicht vier dagen per week moesten thuiswerken als hun job het toeliet, noteert Securex ook bij hen een sterke stijging van het aantal korte afwezigheden in de voorbije maand januari. Bij bedienden was er een stijging van 49% ten opzichte van december 2021; bij arbeiders 44%.

Elisabeth Van Steendam, Wellbeing Manager bij Securex: “We kunnen dus wel vermoeden dat de meeste besmettingen in de privésfeer of via de kinderen plaatsvinden. Toch is blijven inzetten op telewerk tijdens een volgende coronagolf nodig, anders zal het aantal korte afwezigheden bij bedienden nog hoger liggen. Een eerdere studie van Securex toont aan dat telewerk het kort absenteïsme met ruim een kwart vermindert. Het is onmogelijk om besmettingen volledig uit te sluiten, dus moeten werkgevers blijvend aandacht hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. Ook voor de collega’s die niet besmet geraken, want zij hebben meer stress wanneer ze taken van afwezige collega’s moeten overnemen.”

Arbeiders werden tot slot beduidend vaker getroffen door kort absenteïsme dan bedienden (respectievelijk 4,9% en 3,2% kort absenteïsme in januari 2022). Ten opzichte van het coronavrije januari 2019 noteert Securex bij arbeiders een stijging van 62,8% en bij bedienden een stijging van 45%.

Story image

Over het onderzoek

Deze resultaten zijn indicatief en gebaseerd op recente data van het sociaal secretariaat van Securex.  

De steekproef telt 21.981 ondernemingen en 153.909 werknemers in de privésector.  Er zijn enkel belastingplichtige werknemers opgenomen die volledig onderworpen zijn. Studenten maken dus geen deel uit van de steekproef. Ook flexi-jobs en werknemers op forfait of fooien zijn niet opgenomen. De ondernemingen tellen maximum 1000 werknemers.  

Onder ‘beschikbare tijd’ verstaan we het totaal van de te presteren en de niet te presteren tijd. Voorbeelden van niet te presteren tijd zijn verlof en feestdagen, thematische verloven en overuren. Belangrijk: het aantal uren (tijdelijke) werkloosheid werd niet opgenomen in de totale beschikbare tijd.  

Steven De Vliegher PR Specialist, Securex

 

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be