Job personaliseren uit ambitie stresseert jonge Belgische werknemers

Jonge werknemers die hun job inhoudelijk aanpassen en personaliseren om aan hun carrière te bouwen, kampen met meer stress (+22%) en gezondheidsklachten (+57%). Dit blijkt uit het onderzoek van HR-dienstverlener Securex in het kader van de Securex Leerstoel (Universiteit Gent) [1] bij 1.754 werknemers. Toch kan job crafting, ondanks de verhoogde werkintensiteit, positief zijn. Vooral als werknemers op zoek gaan naar een betere aansluiting met wat ze echt graag doen, in plaats van te streven naar carrièremogelijkheden.

Job crafting kan positief zijn

Bijna 1 op 2 Belgische werknemers (47%) personaliseert zijn job inhoudelijk. Dit kan positief zijn, want -zo stelde Securex al eind vorig jaar vast- het verhoogt de productiviteit, de tevredenheid, de betrokkenheid, het engagement, de innovatie én de ondernemingszin. Maar, zo blijkt nu ook, je job personaliseren verhoogt de werkintensiteit met 43%.  

Jonge, ambitieuze werknemers krijgen meer stress als ze hun job personaliseren

Bij jonge werknemers (<40 jaar) leidt job crafting tot een toename van stress met 13% en gezondheidsklachten met 23%. Het verschil is groot met 40-plussers, die geen extra stress of gezondheidsklachten ervaren als ze hun job personaliseren. Jongeren doen dan ook meer dan ouderen aan job crafting omwille van hun carrièremogelijkheden (+17%). En het zijn net deze jobcrafters die meer stress ondervinden (+22%), meer gezondheidsklachten rapporteren (+57%) en een hogere werkintensiteit ervaren (+27%). In zekere zin creëren deze jongeren dus zelf hun stress.

Job personaliseren omwille van werk-privé balans stresseert niet

In vergelijking met jongeren doen +40 jarigen 11% meer aan job crafting omwille van werk-privé balans. Ondanks het feit dat zij verklaren dat hun werkintensiteit stijgt met 33%, noteren zij geen extra stress, noch gezondheidsklachten. Ook bij jongeren die hun job craften voor een betere werk-privé balans, blijven werkintensiteit en stress onveranderd, maar doen zich wel méér gezondheidsklachten (+31%) voor.

Hermina Van Coillie, HR Research Expert: De oplossing? Focus op plezier in je werk. Want je job personaliseren om plezier te maken levert heel wat positieve resultaten op voor werknemer én werkgever, zonder dat de werkintensiteit, stress of gezondheidsklachten toenemen. Mijn aanbeveling is dus om te focussen op wat je graag doet, eerder dan op externe factoren zoals werk-privé balans en carrière. En misschien komt de rest dan wel vanzelf.”

Steekproef

Deze studie gebeurde in het kader van ons tweejaarlijks benchmarkonderzoek. Hierin brengen we onder meer tevredenheid, stress, vitaliteit, motivatie en betrokkenheid van de Belgische werknemer in kaart. De data verzamelden we via online enquêtes.

1.754 loontrekkende werknemers uit de Belgische arbeidsmarkt namen in het voorjaar (januari) van 2015 deel aan de studie. Na resampling telde de steekproef 1.671 respondenten. De steekproefverdeling stemt voor de variabelen geslacht, leeftijd, regio en statuut overeen met de verdeling in de Belgische arbeidsmarkt.

 

[1] Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met Universiteit Gent in het kader van de Securex Leerstoel 'Working in the 21st century: creating business results through a personalized organisation”

 

 

Contacteer ons
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be