Job personaliseren uit ambitie stresseert jonge Belgische werknemers

Donderdag 28 januari 2016 — Jonge werknemers die hun job inhoudelijk aanpassen en personaliseren om aan hun carrière te bouwen, kampen met meer stress (+22%) en gezondheidsklachten (+57%). Dit blijkt uit het onderzoek van HR-dienstverlener Securex in het kader van de Securex Leerstoel (Universiteit Gent) [1] bij 1.754 werknemers. Toch kan job crafting, ondanks de verhoogde werkintensiteit, positief zijn. Vooral als werknemers op zoek gaan naar een betere aansluiting met wat ze echt graag doen, in plaats van te streven naar carrièremogelijkheden.

Job crafting kan positief zijn

Bijna 1 op 2 Belgische werknemers (47%) personaliseert zijn job inhoudelijk. Dit kan positief zijn, want -zo stelde Securex al eind vorig jaar vast- het verhoogt de productiviteit, de tevredenheid, de betrokkenheid, het engagement, de innovatie én de ondernemingszin. Maar, zo blijkt nu ook, je job personaliseren verhoogt de werkintensiteit met 43%.  

Jonge, ambitieuze werknemers krijgen meer stress als ze hun job personaliseren

Bij jonge werknemers (<40 jaar) leidt job crafting tot een toename van stress met 13% en gezondheidsklachten met 23%. Het verschil is groot met 40-plussers, die geen extra stress of gezondheidsklachten ervaren als ze hun job personaliseren. Jongeren doen dan ook meer dan ouderen aan job crafting omwille van hun carrièremogelijkheden (+17%). En het zijn net deze jobcrafters die meer stress ondervinden (+22%), meer gezondheidsklachten rapporteren (+57%) en een hogere werkintensiteit ervaren (+27%). In zekere zin creëren deze jongeren dus zelf hun stress.

Job personaliseren omwille van werk-privé balans stresseert niet

In vergelijking met jongeren doen +40 jarigen 11% meer aan job crafting omwille van werk-privé balans. Ondanks het feit dat zij verklaren dat hun werkintensiteit stijgt met 33%, noteren zij geen extra stress, noch gezondheidsklachten. Ook bij jongeren die hun job craften voor een betere werk-privé balans, blijven werkintensiteit en stress onveranderd, maar doen zich wel méér gezondheidsklachten (+31%) voor.

Hermina Van Coillie, HR Research Expert: De oplossing? Focus op plezier in je werk. Want je job personaliseren om plezier te maken levert heel wat positieve resultaten op voor werknemer én werkgever, zonder dat de werkintensiteit, stress of gezondheidsklachten toenemen. Mijn aanbeveling is dus om te focussen op wat je graag doet, eerder dan op externe factoren zoals werk-privé balans en carrière. En misschien komt de rest dan wel vanzelf.”

Steekproef

Deze studie gebeurde in het kader van ons tweejaarlijks benchmarkonderzoek. Hierin brengen we onder meer tevredenheid, stress, vitaliteit, motivatie en betrokkenheid van de Belgische werknemer in kaart. De data verzamelden we via online enquêtes.

1.754 loontrekkende werknemers uit de Belgische arbeidsmarkt namen in het voorjaar (januari) van 2015 deel aan de studie. Na resampling telde de steekproef 1.671 respondenten. De steekproefverdeling stemt voor de variabelen geslacht, leeftijd, regio en statuut overeen met de verdeling in de Belgische arbeidsmarkt.

 

[1] Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met Universiteit Gent in het kader van de Securex Leerstoel 'Working in the 21st century: creating business results through a personalized organisation”

 

 

Hermina Van Coillie
Infografiek job crafting NL
Karolien De Prez Press relations at Securex
Kristina Eyskens Senior Consultant at Interel