Kwart minder uren gepresteerd door arbeiders en 11% door bedienden in maart 2020

Bedrijven zoeken manieren om aantal werkuren te verminderen

Van het totaal aantal beschikbare uren werd in maart 2020 slechts 58,6% gepresteerd door arbeiders en 76% door bedienden. Dat is een daling met 25% bij arbeiders en met 11% bij bedienden in vergelijking met maart 2019. Dat blijkt uit een studie van HR Dienstverlener Securex, waarin een vergelijking werd gemaakt van de absenteïsmecijfers in 2020 met die van 2019. “Bedrijven zoeken naar alle mogelijke manieren om hun personeel tijdelijk minder te doen werken om de crisis uit te zweten,” zegt HR Research expert Heidi Verlinden.

De beschikbare tijd is het totaal van de te presteren en de niet te presteren tijd. Voorbeelden van niet te presteren tijd zijn verlof en feestdagen, thematische verloven en overuren. De te presteren uren in de beschikbare tijd werd significant onderbenut in maart 2020. Van het totaal aantal van die beschikbare uren werd namelijk tijdens de hele maand 25% minder gepresteerd door arbeiders en 11% door bedienden.  Securex communiceerde al eerder dat die daling voor een groot deel te wijten was aan ziekte.    

Hierdoor werden andere types afwezigheden minder aangevraagd. Werkgevers registreerden in maart 2020 vooral minder educatief verlof, verlofdagen en familiaal verlof.

We zien dat bedrijven naar manieren zoeken om hun personeel tijdelijk minder te doen werken om de crisis uit te zweten. Daarbij merken we dat werknemers hun verlof uitstellen,” zegt HR Research expert Heidi Verlinden.

Geen overuren meer, behalve in cruciale sectoren  

Werknemers presteerden in de maand maart ook minder overuren en mochten eerder thuis blijven na een eventuele opzeg en bij zwangerschap. Het aantal overuren daalde met 28% bij arbeiders en met 32% bij bedienden.

Niet gepresteerde, maar toch betaalde uren (zoals vrijstelling van prestatie na opzeg), stegen met 123% voor arbeiders en met 25% voor bedienden in maart 2020 vergeleken met maart 2019. Het werkverbod voor zwangere vrouwen steeg met 26% bij arbeiders en bleef verder stabiel bij bedienden.

Fabrikanten van medische uitrustingen, plexiglas en telecommunicatie vroegen hun werknemers dan weer massaal om overuren te presteren. Organisaties in de gezondheidszorg, maar ook houders van een persoonlijk assistentiebudget hadden hun assistenten en werknemers meer nodig dan normaal. Ook de voedingsnijverheid is cruciaal gebleken en zelfs de bibliotheken presteerden overuren.

Gemiddeld over alle sectoren heen zien we een daling van het aantal overuren, maar in bepaalde sectoren werden juist meer overuren gepresteerd. Wanneer er veel overuren worden gepresteerd staat de veerkracht van werknemers onder druk. Het is cruciaal dat werkgevers begrip en waardering tonen en sociale steun bieden,” zegt Heidi Verlinden.

Links

https://www.securex.be/nl/blog/werkgevers/corona-stress-of-corona-veerkracht


Over het onderzoek

Deze resultaten zijn indicatief, want gebaseerd op zeer recente data van het Securex sociaal secretariaat. Het is mogelijk dat werkgevers tijdens de komende weken nog correcties doorgeven. De steekproef telt 194.124 werknemers  en 27.489 ondernemingen in de privésector. Enkel belastingplichtigen die volledig onderworpen zijn. Flexi-jobs en werknemers op forfait of fooien zijn niet opgenomen

Voorwaarden onderzoek sectoren die werden opgenomen die het aantal overuren zagen stijgen: aandeel tijdelijke werkloosheid onder de 10% van het aantal beschikbare uren. Minimum 5 firma’s en 100 werknemers in onze steekproef.

Metaalnijverheid Henegouwen: Fabricage van onder meer meet- en laboratoriumuitrustingen, medische uitrustingen, gewapende plastiek, machines voor het vormen van thermoplastische (=plexiglas) en thermohardende kunststoffen, telecommunicatie en elektronica, batterijen

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be