Loonkost per gepresteerd uur steeg vorig jaar met 9,1% 

In 2023 hadden bedrijven in België een gemiddelde loonkost van 27,44 euro per gewerkt uur  

 • In 2023 betaalde een bedrijf in België per effectief gepresteerd uur gemiddeld 27,44 euro aan loonkosten: een stijging van 9,1% tegenover 2022 (25,16 euro).  
 • Een gewerkt uur kost bedrijven in Brussel met 31,45 euro (+ 9%) het meest, gevolgd door Vlaanderen met 29,10 euro (+ 8,3%). In Wallonië betalen de bedrijven met 25 euro (+9,7%) het minst per gepresteerd uur. ​  
 • In de paritaire comités voor bedienden 209 (metaal-, machine- en elektrische bouw) en 207 (scheikundige nijverheid) hebben bedrijven een hoge loonkost per gepresteerd uur, met respectievelijk 45,31 euro en 44,53 euro. 

Brussel, 07 mei 2024 – In 2023 betaalden bedrijven in België gemiddeld 27,44 euro loonkosten voor een gewerkt uur: een stijging met 9,1% tegenover het jaar voordien. Dat berekende partner in ondernemerschap en tewerkstelling Securex op basis van data van 20.847 bedrijven. De evolutie is gelijkmatig verdeeld over alle regio’s, met de hoogste loonkosten in Brussel. Er zijn wel aanzienlijke verschillen tussen de sectoren, zowel bij arbeiders als bedienden. 

Els Vanderhaegen, juridisch expert bij Securex: “De mate van stijging van de gemiddelde loonkost per gewerkt uur ligt in de lijn van de loonindexering van 2023, voor die sectoren die in januari indexeren. Heel wat sectoren en bedrijven die het jaar voordien winst hadden gemaakt, kenden in 2023 ook een koopkrachtpremie toe. Tot slot werd ook de fietsvergoeding vorig jaar opgetrokken tot 0,27 euro per kilometer.”  

Securex berekent de loonkosten per gewerkt uur door de totale jaarlijkse loonkost te delen door het totaal aantal gepresteerde uren van alle werknemers die in dat jaar in dienst waren: werknemers in vaste loondienst, maar ook flexibele contracten zoals flexi-jobs, studentenjobs, leercontracten, enz. Dit toont hoeveel werkgevers gemiddeld betalen voor een gewerkt uur en omvat naast het brutoloon ook sociale zekerheidsbijdragen en andere arbeidsgerelateerde kosten. ​ 

Loonkost blijft in stijgende lijn  

In 2023 steeg de loonkost per gewerkt uur voor bedrijven met 9,1%. In 2022 betaalde een bedrijf nog gemiddeld 25,16 euro per gewerkt uur, maar dit steeg in 2023 door naar 27,44 euro. De stijging is te verklaren door de loonindexaties die doorgevoerd werden in 2023 en niet door minder gewerkte uren: het korte ziektepercentage (tot één maand) daalde in 2023 naar 2,56% (vs. 2,70% in 2022). ​ 

Bedrijven in Brussel hebben met 31,45 euro de hoogste gemiddelde loonkost per gewerkt uur (+ 9%), gevolgd door bedrijven in Vlaanderen met 29,10 euro (+ 8,3%). In Wallonië betalen de bedrijven het minst: gemiddeld 25 euro per gepresteerd uur (+9,7%). ​ ​ 

Sectoren met de hoogste loonkosten 

Paritaire comités met uitsluitend bedienden waarin bedrijven een hoge loonkost per gepresteerd uur hebben: 

 • PC 209 (metaal-, machine- en elektrische bouw): 45,31 euro 
 • PC 207 (scheikundige nijverheid): 44,53 euro 
 • PC 226 (internationale handel, vervoer en logistiek): 42,04 euro 
 • PC 220 (voedingsnijverheid): 41,17 euro 

Bij de arbeiders zijn vijf paritaire comités waarin bedrijven hoge loonkosten per gewerkt uur hebben: 

 • PC 116 (scheikundige nijverheid): 35,97 euro 
 • PC 142 (terugwinning van grondstoffen): 30,86 euro 
 • PC 120 (textiel): 30,74 euro 
 • PC 111 (metaal): 29,68 euro 
 • PC 130 (drukkerijen): 29,45 euro 

Sectoren met de laagste loonkosten  

Bij de bedienden hebben bedrijven in het paritair comité 201 (zelfstandige kleinhandel) een lage gemiddelde loonkost van 21,40 euro per gewerkt uur. Andere paritaire comités waarin bedrijven een lage loonkost per gepresteerd uur hebben voor hun bedienden: 

 • PC 202 (bedienden kleinhandel voedingswaren): 22,54 euro 
 • PC 333 (toeristische attracties): 22,60 euro 
 • PC 227 (audiovisuele sector): 27,64 euro 

Bij de arbeiders zijn vijf paritaire comités waarin bedrijven lagere loonkosten per gewerkt uur hebben: 

 • PC 144 (landbouw): 17,85 euro 
 • PC 145 (tuinbouw): 20,34 euro 
 • PC 100 (aanvullend nationaal paritair comité voor de arbeiders): 22,50 euro 
 • PC 119 (handel in voedingswaren): 23,07 euro 
 • PC 140 (autobus- en autocarondernemingen): 23,70 euro 

Hoe loonkosten drukken? 

Securex wees in een eerdere studie in 2024 al op een groot verschil in loonkosten tussen ondernemingen in ons land, waarbij de 10% bedrijven bovenaan de loonkostschaal gemiddeld 46,80 euro betalen per gepresteerd uur tegenover 10,60 euro bij de 10% bedrijven onderaan de schaal. 

Er zijn meerdere factoren die de verschillen in loonkost per gewerkt uur tussen bedrijven in België verklaren. Een kwart (24,9%) van deze verschillen kan verklaard worden door factoren waar werkgevers zelf een impact op hebben. Zo hebben verschillende contracttypes een sterke invloed op de loonkost, maar ook de mate van absenteïsme en van verloop of contractbreuk in een onderneming zorgen voor grote verschillen in loonkost per gewerkt uur.1 

1 https://press.securex.be/loonkostspanning-tussen-belgische-bedrijven-grootste-betalers-betalen-44-keer-meer-per-gepresteerd-uur 


Over het onderzoek 

De steekproef van dit onderzoek omvat 578.756 contracten bij 20.847 bedrijven en werd met een wegingsfactor representatief gemaakt voor bedrijfsomvang (tot 1.000 werknemers). ​ De loonkost per gewerkt uur word berekend per firma door de totale jaarlijkse loonkost te delen door het totaal aantal gepresteerde uren van alle werknemers die in dat jaar in dienst waren. Enkel interim werkkrachten en bedrijfsleiders werden uitgesloten. ​ Daarnaast werden op firma niveau bedrijven met 1.000 of meer werknemers uitgesloten. Verder werden firma’s met extreem hoge of lage loonkosten (meer dan driemaal de standaardafwijking) geweerd. ​ ​ 

Steven De Vliegher

PR Specialist, Securex

Gilles Dujardin

Client Experience, Weber Shandwick

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be