Meer dan één op de vier Vlaamse kmo’s in gevarenzone

Meer dan één op de vier Vlaamse kmo’s in gevarenzone

1808 Vlaamse ondernemingen werden de afgelopen twee jaar doorgelicht door Screening4You. Ruim een kwart van deze bedrijven kampte met ernstige moeilijkheden en riskeerde zonder ingrepen failliet te gaan, zo blijkt uit de eindanalyse. Wel gaat 37 procent van die bedrijven met moeilijkheden er dankzij analyse en bijsturing grondig op vooruit. Opvallend is dat de Vlaamse kmo’s nagenoeg allemaal met dezelfde problemen kampen: een gebrek aan kennis over bestaande steunmaatregelen en subsidies, te weinig parate financiële kennis met een gebrek aan liquiditeiten als gevolg, een te beperkt debiteurenbeheer, een gebrek aan lange termijnvisie en geschikte medewerkers alsook de angst om te groeien.

Bijna 27% van de Vlaamse bedrijven in gevarenzone

Op 1 september 2013 ging Screening4You van start. Dait is een faillissementspreventieproject dat gerealiseerd wordt door ondernemersorganisatie NSZ, HR-dienstengroep Securex, kredietverzekeraar Atradius, de sectororganisatie voor de boekhouders en accountants KVABB en bedrijfsadviesbureau Multiple Choice. Het project kreeg de steun van de Vlaamse regering en Agentschap Ondernemen. Bedoeling van Screening4You is om het aantal faillissementen en het bijbehorende banenverlies in te dammen en dat via een doorgedreven doorlichting en multidisciplinair advies van experten.

Ondernemingen konden zich registreren via www.laatuwbedrijfscreenen.be en werden in de allereerste plaats onderworpen aan een ratio-analyse. Op basis van die analyse werden bedrijven, indien er bepaalde pijnpunten gedetecteerd werden, uitgenodigd om een vereenvoudigde versie van de Vlerick scan in te vullen. Ook dat gebeurde online. Op basis van die scan stelden alle projectpartners gezamenlijk een analyserapport op, waaruit van elke invalshoek (juridisch, financieel, sociaal & HR, strategisch …) pijnpunten en oplossingen werden voorgesteld. Die rapportering gebeurde op persoonlijke basis, tijdens één van de zitdagen én in aanwezigheid van experten van alle organisaties.

Op twee jaar tijd hebben 1808 Vlaamse ondernemingen een ratio-analyse gekregen die nagaat wat de economische status van de onderneming is. Daaruit bleek dat 49,6 procent van alle deelnemende bedrijven beter scoorde dan het Vlaams gemiddelde. Nagenoeg een kwart (23,5 procent) van de ondernemingen scoorde dan weer gemiddeld. 73 procent van de deelnemende bedrijven bevond zich buiten de probleemzone, ruim een kwart (26,9 procent) dus niet. Het spreekt voor zich dat Screening4You zich vooral heeft gericht op deze bedrijven die vaak met ernstige moeilijkheden te kampen hadden en deze heeft trachten bij te sturen.

Te veel ondernemers zonder (kennis van) financiën

Het valt op dat de meeste Vlaamse kmo’s met gelijkaardige problemen kampen. Zo hebben te veel ondernemers en zaakvoerders onvoldoende financiële en boekhoudkundige kennis. Deze  ondernemers, vaak niet op de hoogte van mogelijke steunmaatregelen en subsidies die de Vlaamse overheid aanbiedt, worden bijgevolg geconfronteerd met een gebrek aan liquiditeiten. Zij spelen te veel bank voor hun klanten en hebben te veel wanbetalers onder hun klanten, terwijl een goed opgevolgd debiteurenbeheer, tussentijdse facturatie of bepaalde vormen van alternatieve financiering ervoor kan zorgen dat de liquiditeit van een onderneming niet wordt aangetast.

Gezocht: geschikte medewerkers en langetermijnvisie

Heel wat Vlaamse ondernemingen vinden moeilijk geschikt personeel waardoor hun dagelijkse werking in het gedrang komt, zo blijkt uit de eindanalyse. Daarenboven hanteren ondernemingen met problemen ook geen langetermijnstrategie en wordt mogelijke groei afgeremd of uitgesloten uit angst voor het onbekende. Ze breiden hun activiteiten bijvoorbeeld liever niet uit dan te werken met (extra) personeel of bepaalde alternatieven te onderzoeken. Nochtans zouden zij kunnen werken met onderaannemers, met freelancers of in een samenwerkingsverband met andere ondernemers of zouden zij aan de hand van loonkostberekening kunnen nagaan of het haalbaar is om personeel in te schakelen.

Adviseren en remediëren werkt

Ruim 37 procent van de Vlaamse ondernemingen met ernstige moeilijkheden en die de volledige doorlichting hebben doorstaan, kent een positieve evolutie. Dat blijkt uit de ratio-analyse die opnieuw is doorgevoerd nadat alle ondernemingen het volledige doorlichtingstraject doorlopen hadden. Dat is meer dan het algemeen gemiddelde van alle deelnemers van Screening4You, waarbij het verbeteringspercentage 32 procent bedraagt. Bij 34 procent van alle volledige doorgelichte bedrijven is er sprake van een status quo, wat op zich ook al goed is omdat het voor ondernemingen niet eenvoudig is om uit een negatieve spiraal te geraken.

Het toont aan dat advies en soms heel eenvoudige ingrepen op basis van dat advies voor een kmo vaak een wereld van verschil kunnen uitmaken. Een voorbeeld: een kleine kmo kampte constant met cash flowproblemen, maar door sinds kort voorschotten te vragen aan klanten is dat probleem opgelost.

En ook beroep doen op Vlaamse overheidsinstrumenten, zoals de KMO portefeuille, de win-winlening en het Preventief Bedrijfsbeleid met zijn doorstartplannen, kan vaak moeilijkheden voorkomen en de continuïteit van het bedrijf verzekeren, zo stelde Sceening4You nog vast.

 

Over Screening4You

Screening4You is een gezamenlijk project van ondernemersorganisatie NSZ, HR-dienstengroep Securex, kredietverzekeraar Atradius, de sectororganisatie voor de boekhouders en accountants KVABB en bedrijfsadviesbureau Multiple Choice. Het wordt gesteund door Vlaanderen in Actie en Agentschap Ondernemen in het kader van het Vlaamse beleid inzake faillissementspreventie. Screening4You onderzoekt welke de sterktes en zwaktes van Vlaamse ondernemingen vandaag zijn én geeft een helder en multidisciplinair advies, zodat ondernemingen vrijblijvend kunnen bijsturen, indien nodig. Belangrijk: deze uitgebreide screening voeren we geheel gratis uit.

Meer informatie: www.laatuwbedrijfscreenen.be en @Screening4You

Contactpersoon

Christine Mattheeuws, Voorzitter NSZ, 0476 44 74 97, [email protected]

 

Over de projectpartners

NSZ

NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) is een neutrale ondernemersorganisatie die de zelfstandigen, de vrije en intellectuele beroepen en kmo’s uit heel het land vertegenwoordigt. NSZ is de stem van deze ondernemers en verdedigt hun sociale, economische en culturele belangen bij de overheid, de publieke opinie en in de media. NSZ vaart een onafhankelijke koers en is niet gebonden aan een of andere politieke visie of een bepaalde sector.

Meer info op www.nsz.be en @NSZbe.

Contactpersoon

Christine Mattheeuws, Voorzitter NSZ, 0476 44 74 97, [email protected]

 

KVABB

Experten van de KVABB, de Koninklijke Vereniging van Boekhouders en Accountants van België (KVABB), zoeken oplossingen voor de meest complexe boekhoudkundige en fiscale problemen. Hun leden (boekhouders en accountants) komen dagelijks in contact met Vlaamse ondernemingen en helpen hen op het vlak van fiscaliteit en boekhouden. Meer info op www.kvabb.be

Contactpersoon

Ludo Van den Bossche, voorzitter KVABB, 0475 25 06 81, [email protected]

 

Atradius

Atradius, marktleider in de Belgische kredietverzekeringswereld, die zich onderscheidt door haar focus op service en specifieke aandacht naar de KMO, is gespecialiseerd in de opvolging van de kredietwaardigheid van ondernemingen wereldwijd. Vanuit die invalshoek beschikt Atradius over de nodige expertise en ervaring om de deelnemende ondernemingen aan een ratio-analyse te onderwerpen, financieel en operationeel advies te verstrekken en de nodige interventies voor te stellen. Atradius biedt de Vlaamse ondernemer een preventief en curatief luik aan dat complementair werkt aan het interne kredietmanagement en debiteurenbeheer. Zo wordt uw kredietmanagement gestroomlijnd en worden wanbetalingen vermeden en/of vergoed.

Meer info op www.atradius.be en @atradiusbenl 

Contactpersoon

Frederik Devooght, Head of Sales & Account Management Belgium, +32(0)3 213 42 69, [email protected]

 

Multiple Choice

Strategisch adviesbureau Multiple Choice bestaat nu vier jaar en heeft in die periode 35 missies verricht bij bedrijven, waarvan 45 procent om acute problemen weg te werken en faillissementen af te wenden, 35 procent om positieve problemen onder meer via sales training op te lossen of startende ondernemingen te begeleiden, 10 procent om een bedrijfsoverdracht voor te bereiden en 10 procent om problemen van allerlei aard aan te pakken.

Contactpersoon

Gerben van der Wallen, Managing Director, 0473 300 218, [email protected]

Contacteer ons
Barbara Vanheule Press Relations, Securex
Barbara Vanheule Press Relations, Securex
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be