Meer stress vlak voor en na vakantie

De vakantie komt eraan! Voor de meeste werknemers een periode van ontspanning waar ze al lang naar uitkijken. Maar wat blijkt? Bijna de helft van de respondenten (48%) vindt de dagen vlak voor en vlak na een vakantie zo stresserend dat ze zich soms afvragen of het wel de moeite loont om vakantie te nemen. Bovendien zegt drie op de vier voor en na een vakantie heel wat harder te moeten werken dan gewoonlijk.

“Loont het nog de moeite om vakantie te nemen?”

Vakantie zou synoniem moeten zijn met een periode van rust en ontspanning, om de batterijen weer op te laden. Toch vindt 48% periodes vlak voor en na vakantieperiodes zo stresserend dat ze zich soms afvragen of het wel de moeite loont om vakantie te nemen. 67% stelt zelfs dat ze voor en na de vakantie harder moeten werken dan gewoonlijk, ook al is er een back-up voorzien. Als je niet op hulp kan rekenen, dan stijgt dit zelfs tot 81%.

Een goede “permanentie”-regeling kan helpen om de periode voor en na je vakantie minder stresserend te maken. We zien dat werknemers van wie het werk niet wordt overgenomen, zich meer afvragen (56%) of het de moeite loont vakantie te nemen. Als het werk wel wordt overgenomen, dan daalt dit tot 36%.

Hermina Van Coillie, HR Research Expert Securex: “Eigenlijk hebben we geen tijd meer voor vakantie. Daarnaast (en daardoor) hebben we ook weinig tijd om bij te springen wanneer collega’s afwezig zijn. Permanentie of een back-up organiseren tijdens vakantieperiodes kan helpen. Dit wil niet zeggen dat iemand tijdens je afwezigheid je hele takenpakket moet overnemen. Gewoon al ervoor zorgen dat iemand (een collega, tijdelijke kracht of jobstudent) je telefoons beantwoordt, kan een hele hulp zijn. ”

Philippe Kiss, arbeidsgeneesheer Securex: “Na het leveren van een inspanning of het ondergaan van een mentale of fysieke belasting (werkgebonden of niet), heeft iedereen behoefte aan recuperatie (“herstelbehoefte”). Als je deze recuperatie aanhoudend blijft uitstellen, dan neemt de herstelbehoefte toe en verhoogt de kans op het ontwikkelen van bepaalde psychische gezondheidsproblemen, zoals depressie en burn-out. Vakantie is nodig om het lichaam de tijd te geven zich te herstellen na een periode van werk.”

Doorwerken tijdens de vakantie verlaagt werkdruk voor en na een vakantie niet

Werknemers die tijdens hun vakantie bereikbaar zijn, vragen zich meer af of het wel de moeite loont om vakantie te nemen (55% vs 40%) omdat de periode ervoor en erna zo stresserend is, in vergelijking met werknemers die niet bereikbaar zijn. Werknemers die bereikbaar zijn tijdens de vakantie geven bovendien aan dat ze voor en na hun vakantie harder moeten werken (80%) dan mensen die niet bereikbaar zijn (71%).

Hermina Van Coillie: “Deze cijfers geven aan dat meer werken de werkdruk niet verlaagt. Werknemers die tijdens de vakantie doorwerken, geven daarentegen meer aan dan andere werknemers dat ze voor en na hun vakantie harder moeten werken. Dit hoeft niet per se een probleem te vormen voor de werknemer, zolang hij zelf maar kan beslissen wanneer en of hij tijdens de vakantie werkt.

Tips voor de werknemer

  1. Voorzie permanentie: Laat collega’s of een jobstudent inspringen tijdens de vakantie

  2. Vermijd deadlines vlak voor of vlak na een vakantieperiode, spreid de werkdruk in die periode.

  3. Geniet van je vakantie op jouw manier: Werk als je wil werken, maar voel je niet verplicht.

     

Tips voor de werkgever

  1. Vermijd deadlines vlak voor of vlak na een vakantie.

  2. Geef je werknemers voldoende autonomie, zodat ze zelf hun werk kunnen inplannen rond hun vakantieperiode.

  3. Creëer een sfeer van verbondenheid en zorg voor genoeg ruimte in tijd, zodat collega’s waar mogelijk elkaars werk kunnen overnemen, of toch een minimum aan permanentie kunnen voorzien.

 

Over het onderzoek

Deze steekproef is gebaseerd op een bevraging begin april 2016 bij 3042 werknemers. 950 reageerden op de bevraging, en 850 vulden de vragenlijst volledig in. 41% was mannelijk, de overgrote meerderheid is hoger opgeleid en werkt als bediende. 77% werkt in een privéfirma, 21% bij de overheid. Eén op de drie heeft een leidinggevende functie. 41 werkt in een bedrijf tot 500 werknemers, 55% in een bedrijf van 500+.

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Steven De Vliegher PR Specialist
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be