Minder zomeraanwervingen dan vorig jaar, maar kloof wordt kleiner voor contracten van bepaalde duur

Minder zomeraanwervingen dan vorig jaar, maar kloof wordt kleiner voor contracten van bepaalde duur

In huidige crisis winnen flexibele contracten aan belang voor werkgevers

  • In 2020 is er sinds maart algemeen een lagere aanwervingsgraad dan in dezelfde periode in 2019.  
  • Aanwervingen herstelden zich wel in de periode juli-augustus en september. 
  • De aanwervingsgraad in september lag al veel hoger dan in april, mei en juni. 

Brussel – Recente cijfers uit de Belgische klantenportefeuille van HR-dienstverlener Securex tonen een algemene daling van de aanwervingsgraad in de periode april-september 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De daling van de aanwervingen was echter minder uitgesproken in de zomer van 2020 dan in de maanden april en mei. In de meest recente onderzochte maand september waren er 10% minder aanwervingen tegenover september vorig jaar.  

In een context waarin het aanwervingspercentage dit jaar algemeen lager ligt dan vorig jaar, tekende de zomer van 2020 (juli-augustus-september) voor een zekere heropleving van de werkgelegenheid in vergelijking met de drie voorgaande maanden (april-mei-juni). Terwijl Securex voor april 2020 nog een daling van de algemene aanwervingsgraad van 59% noteerde ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar, stelde het voor juli slechts een lichte daling van 6,5% vast ten opzichte van juli 2019. 

Na een algemene daling van aanwervingen in de voorafgaande maanden april-mei-juni 2020, lijken de aanwervingen met contract voor bepaalde duur zich in de maanden juli-augustus-september relatief te herstellen. In diezelfde maanden bleef het aantal aanwervingen met een contract voor onbepaalde duur stabiel op een lager niveau. In vergelijking met september 2019 waren er in september 2020 8% minder nieuwe contracten van bepaalde duur en 16% minder nieuwe contracten van onbepaalde duur.  

“Bedrijven nemen sinds de zomer opnieuw iets meer mensen in dienst dan in de eerste golf, maar dan vooral met tijdelijke contracten,” zegt Guillaume Bosmans, HR Research Expert bij Securex. “Een mogelijke verklaring voor de toegenomen keuze voor tijdelijke contracten is de noodzaak voor werkgevers om de gevolgen van de crisis op korte en middellange termijn effectief te kunnen aanpakken. Daarnaast is het ook moeilijker om in functie van een langetermijnstrategie te werken, én aan te werven. We kunnen dus nog niet spreken van een teken van economisch herstel, maar eerder van een verhoogde behoefte aan flexibiliteit.” 

Nieuwe aanpak voor aanwervingen: meer tijdelijke contracten 

In bepaalde sectoren zorgt de crisis voor meer activiteit, en algemeen moeten bepaalde profielen van vertrokken medewerkers worden vervangen. Ondanks de crisis blijft dan ook de behoefte bestaan om mensen aan te werven. De huidige omstandigheden zorgen er wel voor dat werkgevers minder op lange termijn plannen, waardoor ze meer op zoek gaan naar flexibel personeel. Om die redenen wordt nu meer gebruik gemaakt van tijdelijke contracten (contracten van bepaalde duur, interimcontracten, consultants, etc.).  

“We zien een trend richting een aanwervingsmodel dat werkgevers meer flexibiliteit biedt. We zitten duidelijk in een overgangsperiode,” besluit Frank Vander Sijpe, Director HR Consulting bij Securex. “Dit is hét moment voor ondernemingen om na te denken over een andere manier waarop ze hun vast én hun meer flexibel personeel gaan beheren, zeker nu ze vaker op basis van tijdelijke contracten aanwerven. Het is beter om toe te werken naar een total workforce management, met een geïntegreerd beheer van interne en externe medewerkers. Bedrijven die dat nu al doen, staan er veel beter voor om de economische schokgolven van de huidige crisis te doorstaan.” 

*** 

Over de studie 

De steekproef van deze studie bestaat uit 25.155 bedrijven en 188.933 werknemers in de privésector. In de steekproef werden enkel volledig belastingplichtige werknemers opgenomen. Studenten werden hier dus niet in opgenomen. De ondernemingen tellen maximaal 1000 werknemers.  

Deze resultaten zijn indicatief, omdat ze gebaseerd zijn op zeer recente gegevens van het sociaal secretariaat van Securex. Het is mogelijk dat werkgevers de komende weken correcties doorvoeren. Het is ook mogelijk dat bepaalde verschillen of evoluties niet statistisch significant zijn. Onze studie is gebaseerd op onze klantenportefeuille, die niet noodzakelijk representatief is voor de verdeling van de sectoren in België. 

Contacteer ons
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak.

Securex behaalde in 2019 een omzet van 306,7 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt meer dan 1.600 medewerkers verdeeld over 32 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 57.000 bedrijven en 136.000 zelfstandigen.

www.securex.be