Nieuwe job: vrouwen twee keer zo vaak deeltijds als mannen

Helft van de vrouwen (48%) die vorig jaar nieuwe job startten, tekenden deeltijds contract

  • Algemene stijging van deeltijds werk bij nieuwe aanwervingen in 2020 (+6% vs. 2019).
  • Bijna de helft (48%) van de vrouwen die nieuwe job startten in 2020 kregen een deeltijds contract, ten opzichte van 1 op 4 van de mannen (25,5%).
  • Wanneer men een nieuwe job aanvat, is dat vooral in de jongste (<25) en oudste (60+) leeftijdscategorieën deeltijds.
  • Nieuwe contracten (deeltijds en voltijds) gingen iets vaker naar mannen dan naar vrouwen: 54,5% vs. 45,5%.
Brussel – Uit cijfers van het sociaal secretariaat van Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap, blijkt dat vrouwen bij nieuwe aanwervingen twee keer zo vaak deeltijds gaan werken als mannen. Zowel bij mannen als bij vrouwen lag het percentage deeltijdse contracten in 2020 iets hoger dan in 2019 (+9% en +5,4%). De jongste en oudste leeftijdsgroepen (<25 en 60+) startten het vaakst in deeltijds dienstverband (52% en 46% vs. 21% bij 25-59-jarigen). In de leeftijdsgroep 45-54 is het overwicht deeltijds werkende vrouwen het grootst: in die leeftijdscategorie gaan vrouwen 3,5 keer vaker deeltijds werken als mannen. Heidi Verlinden, HR-onderzoeksexpert bij Securex: “Hoewel aanwervingen doorgaans steeds meer gendergelijk verlopen, merken we dat vrouwen twee keer zo vaak in een deeltijdse nieuwe job starten als mannen.”

Vrouwen die in 2020 een nieuwe job aangevat hebben, deden dat bijna dubbel zo vaak deeltijds als hun mannelijke collega’s: terwijl één op vier (25,5%) mannen bij nieuwe aanwervingen een deeltijds contract ondertekenden, was dat bij vrouwen één op twee (48%). Deze man/vrouw- verhouding (1,9) bleef dezelfde als in 2019.

Het aandeel nieuwe deeltijdse contracten steeg in 2020 licht ten opzichte van het jaar voordien (van 34% naar 36%, een stijging van ongeveer 6%). In 2020 daalde het totale aantal aanwervingen (voltijds en deeltijds) ten opzichte van 2019 met 5% voor mannen en met 8% voor vrouwen.

In het geval van een nieuwe job was er vorig jaar zowel voor mannen als voor vrouwen een lichte stijging van deeltijds werk ten opzichte van 2019. Het is duidelijk dat werkgevers in het crisisjaar 2020 niet alleen minder, maar ook voorzichtiger aangeworven hebben dan het jaar voordien,” zegt Heidi Verlinden, HR-onderzoeksexpert bij Securex.

Man/vrouw-verschillen evolueren doorheen de loopbaan

Net als in 2019 waren aanwervingen in 2020 iets meer gendergelijk verdeeld dan de huidige werkende populatie: 45,5% van de nieuwe contracten ging naar vrouwen; 54,5% naar mannen. Dat is beter dan de huidige lopende contracten (42% vrouw vs. 58% man) en het totale aantal werknemers dat in 2020 in dienst was (41% vs. 59%). Maar bij aanwervingen komen vooral de jongste (<25 jaar) en de oudste (60+) leeftijdsgroepen wel vaker in een deeltijdse job terecht, zowel bij mannen als bij vrouwen. Uit eerder onderzoek van Securex blijkt dat jongeren iets minder veeleisend zijn op vlak van type contract, omdat de toegang tot de arbeidsmarkt voor hen vaak moeilijker is. Voor oudere werknemers is de druk om een voltijdse job te zoeken dan weer lager.

Doorheen de loopbaan zijn er echter wel grotere verschillen merkbaar: vrouwen gaan volgens de cijfers van Securex doorheen hun loopbaan gradueel steeds vaker deeltijds werken wanneer ze een nieuwe job starten, terwijl het percentage mannen dat in geval van een nieuwe job voor deeltijds kiest stabiel blijft tussen 30 en 55 jaar. Tussen 45 en 54 jaar is het overwicht van vrouwen die een deeltijdse job starten het grootst: in die leeftijdscategorie doen ze dit maar liefst 3,5 keer vaker als hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Heidi Verlinden van Securex verklaart: “Vrouwen nemen nog steeds vaker dan mannen niet-formele zorgtaken op in het gezin. Dat vrouwen tussen 25 en 35 minder vaak een nieuwe deeltijdse job aanvatten, komt wellicht omdat vrouwen vaak hun bestaand contract laten aanpassen naar een deeltijds contract op het moment dat er kinderen in beeld komen, eerder dan elders een nieuwe deeltijdse job te zoeken. Zodra de kinderen het huis uit zijn, en dat huis ook afbetaald is, beginnen vrouwen nog steeds vaker aan een nieuwe job met een deeltijds contract als mannen. Wellicht omdat ze dan geen voltijds werk meer willen, of omdat andere familieleden zorgbehoevend worden. Als thuiswerken na de coronacrisis ingeburgerd blijft, naast steeds meer andere flexibele uurregelingen, verwachten we de komende jaren minder deeltijds werk bij vrouwen.”

                                                                                 ***

Over het onderzoek

Deze resultaten zijn gebaseerd op data van het sociaal secretariaat van Securex. De steekproef telt 52.270 aanwervingen in 2020 in Belgische bedrijven vanaf 5 werknemers. Er zijn enkel belastingplichtige werknemers opgenomen die volledig onderworpen zijn. Studenten maken dus geen deel uit van de steekproef, en ook flexi-jobs, extra-contracten, (brug)gepensioneerden, occasionele arbeid, seizoensarbeid en deeltijdse werknemers die als werkzoekende zijn ingeschreven voor een bijkomende of voltijdse job werden niet opgenomen. Onder deeltijds worden enkel deeltijdse contracten gerekend, geen tijdskrediet of thematische verloven. Onder aanwervingen verstaan we zowel aanwervingen voor onbepaalde als voor bepaalde duur.

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Lauren Heeffer Weber Shandwick
Steven De Vliegher PR Specialist
Lauren Heeffer Weber Shandwick
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be