Onafhankelijk Ziekenfonds Securex, Partena Onafhankelijk Ziekenfonds en Onafhankelijk Ziekenfonds Partenamut willen vanaf 2017 krachten bundelen

De bestuursraden van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex, Partenamut en Partena Onafhankelijk Ziekenfonds keurden gisteren de intentie goed om vanaf 1 januari 2017 de krachten te bundelen. De drie onafhankelijke ziekenfondsen zijn ervan overtuigd dat ze samen over de nodige operationele en financiële slagkracht zullen beschikken om klanten regionaal beter te ondersteunen en hun medewerkers een stabiele toekomst te bieden.  

Anticiperen op de veranderende omgeving

Met hun intentie om vanaf 1 januari 2017 een nieuwe alliantie te vormen, willen het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex, Partenamut en Partena Onafhankelijk Ziekenfonds inspelen op de veranderde context waarbinnen de ziekenfondsen actief zijn. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de toegenomen regionalisering van het gezondheidsbeleid waardoor het steeds belangrijker wordt om klanten regionaal te bedienen..

Maar er zijn ook de budgettaire beperkingen van overheidswege waardoor er steeds minder middelen voorhanden zijn terwijl  het aantal taken en de werkingskosten toenemen. En ten slotte zijn er een aantal technologische en maatschappelijke evoluties, zoals de vergrijzing en de stijging van het aantal chronische aandoeningen, die investeringen en schaalvergroting vereisen.

Deze nieuwe alliantie heeft op geen enkele manier gevolgen voor de andere bedrijven van de Groep Securex en de groep Partena¨Professional.

Stabiliteit voor klanten en medewerkers

Concreet zullen op 1 januari 2017 alle activiteiten van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex worden geïntegreerd in Partenamut en Partena Onafhankelijk Ziekenfonds. De naam Onafhankelijk Ziekenfonds Securex houdt van dan af op te bestaan. Voor de klanten van Onafhankelijk Ziekenfonds Securex verandert er voorlopig niets. Zij zullen tijdig worden geïnformeerd over de automatische overdracht op 1 januari 2017 en over de kantoren van Partenamut en Onafhankelijk Ziekenfonds Partena in hun buurt.

Alle medewerkers van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex zijn zeker van een job bij Partenamut of Partena Onafhankelijk Ziekenfonds. Beide organisaties garanderen een job die zo veel mogelijk aanleunt bij hun huidige functie en zoveel mogelijk in de buurt van hun huidige locatie.

Dankzij deze alliantie zal een nog betere dienstverlening aan de klant mogelijk zijn. Bovendien staat de organisatie zo steviger op lange termijn en kan verder gebouwd worden aan de toekomst voor klanten en medewerkers.

De volgende stap

De intentie tot het bundelen van de krachten van de 3 onafhankelijke ziekenfondsen is nog onder voorbehoud. Begin februari 2016 wordt de intentie  voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen. Daarnaast moet het project ook ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Controledienst der Ziekenfondsen (CDZ).

 

 

Informatie over de drie ziekenfondsen

Het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex biedt aan 103 134 leden haar dienstverlening aan in 22 kantoren verspreid over heel het land. Het Onafhankelijk ziekenfonds telt 86 medewerkers.

Partena Onafhankelijk ziekenfonds biedt aan 420 000 leden haar dienstverlening aan. De 42 kantoren van Partena Ziekenfonds bevinden zich in Vlaanderen en Brussel. Partena Onafhankelijk Ziekenfonds telt 502 medewerkers.

Partenamut biedt aan 965 550 leden zijn dienstverlening aan. De 52 agentschappen van het Onafhankelijke Ziekenfonds Partenamut bevinden zich in Wallonië en Brussel. Partenamut telt 1021 medewerkers.

 

Contacteer ons
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be