Onderzoek werknemerswelzijn en bedrijfssucces: minst genderdiverse bedrijven lopen dubbel zoveel risico op burn-outs

Minder absenteïsme voorspelt betere bedrijfsprestaties wat zorgt voor lager risico op burn-outs

  • Gezamenlijk onderzoek van Securex en GraydonCreditsafe toont de verbanden tussen absenteïsme en bedrijfsprestaties, waarbij het specifieke bedrijfskenmerken identificeert die het risico op burn-out beïnvloeden.
  • Bedrijven met lage genderdiversiteit ontwikkelen 2x meer risico op burn-outgevallen. Ook bedrijven met slechte bedrijfsprestaties en bedrijven die minder winst maken ontwikkelen hogere burn-outrisico’s.
  • Personeelsverloop, kort en langdurig absenteïsme leiden tot lagere arbeidsproductiviteit en een slechtere financiële gezondheid van bedrijven. Daarnaast zijn het type contracten, de hoogte van het loon, de regio, de sector en het aantal werknemers rechtstreeks gelinkt aan de bedrijfsprestaties.

Brussel, 14 maart 2024 – Een nieuw onderzoek bij 48.564 bedrijven in België door Securex en GraydonCreditsafe legt – op basis van reële bedrijfsdata – verbanden bloot tussen de financiële gezondheid van een bedrijf en langdurig absenteïsme en burn-outrisico. Zo leiden verloop, kort en langdurig absenteïsme en flexibele contracten tot slechtere bedrijfsprestaties, en verklaren ze samen met de regio, de sector en het aantal werknemers bijna een vijfde van de productiviteit. Werknemers van bedrijven die het goed doen en meer winst maken, lopen vervolgens minder risico op burn-out. Maar ook andere bedrijfskenmerken spelen hier een rol. Zo hebben bedrijven met lage genderdiversiteit dubbel zoveel risico op burn-out. “Aandacht voor diversiteit en welzijn is een voorwaarde voor een financieel gezond bedrijf,” oppert Heidi Verlinden van Securex.

Deze bedrijven lopen minder risico op ziekteverzuim en burn-out

Het onderzoek bekeek welke bedrijfskenmerken invloed hebben op absenteïsme of ziekteverzuim op de werkvloer en in welke bedrijfsomgevingen de risico’s net lager zijn. Opvallend hierbij is dat genderdiversiteit op de werkvloer een belangrijke rol speelt. Bedrijven die onder hun medewerkers het verst van een gelijke verdeling tussen genders zitten, hebben bijna dubbel zoveel risico (1,98 keer meer) op ziektegevallen van langer dan drie maand, wat vaak burn-outgevallen zijn.

Bedrijven met financiële problemen vormen vaak stressvolle werkomgevingen. Slechte financiële gezondheid van een bedrijf verhoogt er het risico op ziekte en burn-out. Tegelijkertijd leidt dit tot verminderde arbeidsproductiviteit, waardoor de bedrijfsresultaten verder verslechteren. Zo zijn ook de winstcijfers een indicator van het burn-outrisico in een bedrijf. De 25% minst winstgevende ondernemingen lopen 1,47 keer meer risico op langdurige ziektegevallen dan de 25% winstgevendste.

Eric Van den Broele, Directeur Research & Development bij GraydonCreditsafe: “Ik vind het bijzonder opvallend dat bedrijven waar het personeelsbestand sterk richting gendergelijkwaardigheid evolueert vervolgens een pak minder burn-outrisico kennen. Dat ligt wel in lijn met eerdere studies waarin we bijvoorbeeld een sterk verband aantoonden tussen gendergelijkwaardigheid in en schokbestendigheid van bedrijven. Bovendien toont dit aan dat de ESG-transitiedoelstellingen, ook de sociale, echt wel steek houden en uiteindelijk ook onze bedrijven rendabeler maken.”

Indicatoren van betere arbeidsproductiviteit

Er zijn meerdere factoren in een bedrijf die de bedrijfsprestaties beïnvloeden. Zo heeft - in tegenstelling tot een wijdverspreid denkbeeld - ziekteverzuim altijd een negatieve impact, dus niet alleen als het korter is dan een maand, maar ook langer dan een jaar. Bij kort absenteïsme is de impact voor de werkgever meteen voelbaar in de vorm van gewaarborgd loon zonder dat daar prestaties tegenover staan, maar ook in de vorm van indirecte kosten zoals werkdruk bij collega’s. In geval van langdurig absenteïsme is er ook een directe impact op de loonkost per gewerkt uur, omdat structurele vervanging doorgaans meer kost per uur en er tegelijk nog kosten blijven doorlopen voor de afwezige medewerker. Daarbovenop zijn er nog kosten verbonden aan bijvoorbeeld de rekrutering en training van de vervanger en diens efficiëntie die niet meteen optimaal is.

Personeelsverloop heeft logischerwijs een negatieve impact op performantie door het verlies aan kennis en ervaring. Andere kosten wegen nog zwaarder door wanneer werknemers binnen zes maanden vertrekken (“fast quitters”)1. Deze bestaan uit opzegvergoedingen, maar ook hier uit wervings- en opleidingskosten voor nieuwe werknemers.

Er bestaat eveneens een link tussen de contracttypes en brutolonen van werknemers en de bedrijfsprestaties. Een hoger aandeel studentencontracten drukt de loonkost per gewerkt uur in een onderneming, maar gaat wel samen met een lagere algemene arbeidsproductiviteit en een minder goede financiële gezondheid in het daaropvolgende jaar.

Heidi Verlinden, research project manager bij Securex, licht toe: “Het is een misvatting dat investeren in welzijn niet resulteert in een hogere nettowinst. Deze parameters die de financiële performantie van bedrijven voorspellen, onderstrepen hoe belangrijk het wel is voor hen om in te zetten op het welzijn van hun werknemers. Gezonde, competente, geëngageerde medewerkers die zich gewaardeerd voelen blijven langer trouw aan het bedrijf en lopen minder risico om (langdurig) ziek te vallen.”

Daarnaast zijn er ook factoren waarop de werkgever minder invloed heeft, maar die toch een link hebben met de productiviteit. Zo toont het onderzoek een verband aan tussen productiviteit van een bedrijf en zijn ligging, zijn omvang en zijn sector van activiteit.

Verplichte rapportering over ESG-duurzaamheidsdoelstellingen

Dit onderzoek van Securex en GraydonCreditsafe komt er in een periode waarin bedrijven onder grote druk staan om competitief te blijven in een context van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en een groep van 500.000 inactieven in België. Bedrijven zijn vanaf dit jaar ook verplicht tot meer duurzaamheidsrapportage onder de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie. Deze regelgeving verplicht grote bedrijven om - samen met hun kmo-toeleveranciers - uitgebreid te rapporteren over hun duurzaamheidsinitiatieven op gebied van milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG), waarbij het welzijn van werknemers een belangrijk onderdeel is van de sociale pijler.

Eric Van den Broele: “2024 is het jaar van de ESG-doorbraak in het bedrijfsleven. Elke ondernemer in België moet de transitie naar een kwalitatief beter maatschappelijk en economisch weefsel aanpakken met het werknemerswelzijn, en in het bijzonder de burn-outproblematiek, als speerpunt. Hoewel enkel de grote bedrijven momenteel rapporteringsplicht hebben, leggen ze steeds meer hun ESG-doelstellingen ook op aan toeleveranciers en partners. Dan komen ook de talrijke kmo’s in ons land in het vizier. Met de resultaten van ons onderzoek samen met Securex kunnen ze alvast gerust zijn dat die inspanningen ook effectief lonen.”
Klik hier voor de volledige whitepaper "Burn-out en bedrijfsperformantie"

1 https://press.securex.be/een-op-zes-aanwervingen-met-vast-contract-eindigt-al-binnen-de-zes-maanden

Over het onderzoek

Dit onderzoek kijkt naar bedrijfskenmerken die financiële prestaties of het risico op burn-out kunnen helpen voorspellen. De steekproef van het onderzoek kende als uitgangspunt een dataset van 48.564 ondernemingen met gegevens over zowel absenteïsme als financiële prestaties.

Het deel van het onderzoek dat gericht was op het helpen voorspellen van burn-out, selecteerde observaties van 2015 tot en met 2019, van bedrijven met minstens 5 werknemers en minstens 2 opeenvolgende jaarrekeningen. Dit resulteerde in een dataset van 26.855 observaties van bedrijven, bestaande uit 7.800 unieke bedrijven. Het deel van het onderzoek dat gericht was op het helpen voorspellen van bedrijfsprestaties, selecteerde 20.409 bedrijven met hun bedrijfskenmerken in 2021. Deze gegevens werden verrijkt met de meetpunten van financiële prestaties voor de jaren 2021 en 2022.

Het is belangrijk om te vermelden dat op geen enkel moment persoonsgegevens zijn uitgewisseld, aangezien alleen het ondernemingsnummer als onderzoeksobject diende.

Verschillende soorten regressieanalyses, ANOVA-testen, t-testen en beschrijvende analyses werden gebruikt om te onderzoeken welke bedrijfskenmerken verhoogde burn-outrisico’s of verminderde bedrijfsprestaties kunnen helpen voorspellen. Meer specifiek werd een regressieve discriminantanalyse gebruikt om te bepalen in welke mate bepaalde bedrijfskenmerken in jaar X-1 wijzen op een verhoogd risico op afwezigheden langer dan 3 maanden, de indicator voor een mogelijke burn-out, in jaar X. Multilineaire regressieanalyses werden gebruikt om de unieke invloed van de bedrijfskenmerken op de bedrijfsprestaties te onderzoeken door middel van gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (bèta-coëfficiënten).

Voor een uitgebreidere bespreking van de onderzoeksmethoden verwijzen we graag naar de white paper. ​ 

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.


Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak.


Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.
www.securex.be

Over GraydonCreditsafe

GraydonCreditsafe verwerkt in essentie grote hoeveelheden data en puurt daar allerhande waardevolle conclusies uit die veel verder gaan dan louter economische of financiële inzichten.

Op basis daarvan nemen zowel ondernemingen als overheid betere zakelijke, strategische of maatschappelijk sturende beslissingen.

Graydoncreditsafe heeft als missie een speelveld te creëren waarin bedrijven floreren, economiën welvarend zijn en het maatschappelijk weefsel kwalitatief sterker en eerlijker wordt.

Wij volgen geen bestaande paradigmas maar bouwen mee aan de nieuwe.

Steven De Vliegher

PR Specialist, Securex

Eric Van den Broele

Directeur Research & Development, GraydonCreditsafe

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be