Overmatig alcoholgebruik en stress gaan hand in hand

Ruim 14% van de Belgische werknemers drinkt te veel

14% van de Belgische werknemers geeft aan gemiddeld meer dan 2 of 3 consumpties per dag te verbruiken. Het aantal werknemers met problematisch alcoholgebruik volgens de nieuwe en strengere norm (10 consumpties per week), recent ingevoerd door de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, ligt dus nog hoger. En dit problematisch alcoholgebruik kan gevolgen hebben op de prestaties op de werkvloer, zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij meer dan 1.600 Belgische werknemers. De cijfers zijn al 6 jaar lang zo hoog, met uitzondering van de periode 2009-2010 (alcoholgebruik daalde toen tot 10%) vermoedelijk door de invoering van het rookverbod.

Vooral mannen, ambtenaren en rokers drinken te veel

Dubbel zoveel mannen als vrouwen geven aan overmatig te drinken (18% vs. 9%). Daarnaast drinken werknemers in de overheidssector vaker problematisch dan werknemers in de privésector (17% vs 12%). Roken en drinken gaat samen: rokers vertonen meer dan twee keer zoveel overmatig alcoholgebruik als niet-rokers (23% vs 10%).

Wisselwerking tussen stress en alcohol

Overmatig alcoholgebruik en stress gaan hand in hand; gestresseerde werknemers verzeilen vaker in problematisch drinkgedrag (17% vs 11%) en problematische drinkers voelen zich meer gestrest (59% vs 47%). Het gaat zowel om meer werkgerelateerde stress (68% vs 61%) als meer stress in hun privéleven (50% vs. 34%). Werknemers die overmatig drinken, zeggen vaker te veel werk te hebben (60% vs. 49%), doen meer overuren (49% vs. 32%) en vinden hun woon-werk verkeer vaker belastend (48% vs. 29%). Ze vinden hun werk ook emotioneel zwaarder (51% vs. 40%) en zijn meer onzeker over hun job (39% vs 22%).

Bart Garmyn, adjunct-medisch directeur: "Werknemers die veel stress ervaren op hun werk of in hun privésituatie zijn vaker problematische drinkers. Een glaasje wijn of een glas porto na een stressvolle dag kan inderdaad helpen om de stress op korte termijn te verlagen, maar dit lost het probleem niet op. Integendeel, als je bij elke stresserende situatie naar het glas grijpt, leidt dat op termijn tot problematisch alcoholgebruik. Alcohol gebruiken om stress te verminderen is een vaak gebruikt, maar erg fout ‘coping’ mechanisme. Alcohol is nefast voor het neurologische systeem en induceert juist stress. Sporten of bewegen is het gezonde alternatief. De endorfines die dan vrijkomen, helpen ook de stress te verminderen."

Slecht in je vel

Werknemers die overmatig drinken, voelen zich minder goed in hun vel (53% vs 38%) en zijn vaker kortaf tegen mensen in hun omgeving (45% vs 27%). 59% van de overmatige drinkers geeft aan dat hun job invloed heeft op hun lichamelijke klachten, tegenover 47% van zij die minder drinken. 55% van wie overmatig drinkt, stelt vast dat zijn werk lijdt onder hoe hij zich voelt, in tegenstelling tot 44% van wie minder drinkt.

Hermina van Coillie, HR Research expert: “We stellen vast dat overmatig alcoholgebruik de prestaties op het werk kan beïnvloeden. Je medewerkers sensibiliseren over de risico’s van alcoholgebruik in je privétijd kan helpen om acute of chronische problemen te voorkomen. Het komt erop neer om de problematiek met werknemers op een constructieve manier bespreekbaar te maken. Dit geldt trouwens ook voor functioneringsproblemen als gevolg van druggebruik.”

Tips voor de nieuwjaarsreceptie (en alle andere werkgerelateerde feestjes)

  • Zorg voor voldoende niet-alcoholische alternatieven van hoge kwaliteit.

  • Indien je toch alcohol wil schenken, maak duidelijke afspraken over deelname aan het verkeer

  • Voorzie transport

  • Voorzie alcoholtesters zodat mensen zich kunnen testen

  • Verkies kwaliteit boven kwantiteit: schenk beter één glas goede champagne dan 3 glazen goedkopere schuimwijn

 

Over het onderzoek

Deze studie gebeurde in het kader van ons tweejaarlijks benchmarkonderzoek. Hierin brengen we onder meer tevredenheid, stress, vitaliteit, motivatie en betrokkenheid van de Belgische werknemer in kaart. De data verzamelden we via online enquêtes. 1.754 loontrekkende werknemers uit de Belgische arbeidsmarkt namen in het voorjaar (januari) van 2015 deel aan de studie. Na resampling telde de steekproef 1.671 respondenten. De steekproefverdeling stemt voor de variabelen geslacht, leeftijd, regio en statuut overeen met de verdeling in de Belgische arbeidsmarkt.

 

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be