Ruim 9 op 10 werknemers wil niet tot 67 jaar werken

Ruim 9 op 10 werknemers wil niet tot 67 jaar werken

Ruim helft werknemers denkt zelfs niet te kunnen werken tot 65 jaar

  • Ruim 9 van de 10 werknemers (91,5%) geeft aan niet tot de pensioenleeftijd van 67 jaar te willen werken
  • 56,7% van de werknemers denkt zelfs niet te kunnen werken tot 65 jaar, zowel om mentale als fysieke redenen
  • Ruim de helft (50,5%) van de werknemers boven 55 heeft de perceptie dat zijn werkgever eerder weinig interesse heeft in ​ het laatste deel van hun professionele loopbaan

Brussel, 9 december 2021 – Bijna alle werknemers geven aan niet tot de pensioenleeftijd van 67 te willen werken. Dat blijkt uit een bevraging van Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap, bij een representatieve steekproef van 1512 werknemers. De pensioenleeftijd van 67 jaar treedt volgens de huidige pensioenregeling in werking in 2030. ​ “De leeftijdsgroep tussen 50 en 59 wordt het vaakst getroffen door langdurige afwezigheid, en ook vrouwen (2/3 van de gevallen) zijn oververtegenwoordigd. Als we werk niet werkbaar maken zal de pensioenleeftijd verhogen niet voldoende zijn om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Voor sommige werknemers is langdurige afwezigheid dan de enige uitweg”, zegt Frank Vander Sijpe, Director HR Trends & Insights bij Securex.

De federale overheid besliste in 2015 dat de pensioenleeftijd in 2025 en in 2030 van 65 jaar naar respectievelijk 66 en 67 jaar wordt opgetrokken. Mensen worden steeds ouder, dus de maatregel wordt als noodzakelijk geacht om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Uit een recente bevraging van Securex blijkt dat een slechts een kleine minderheid van de werknemers tot 67 wil blijven werken.

Wanneer bevraagd wordt tot welke leeftijd werknemers denken te kunnen werken, geeft 56,7% aan dat ze niet tot 65 jaar (de huidige pensioenleeftijd) kunnen werken. Wanneer dezelfde vraag gesteld wordt over de toekomstige pensioenleeftijd van 67 jaar geeft zelfs 83,7% aan niet tot die leeftijd te kunnen werken.

Naast gezondheid is ook de motivatie (willen werken) een belangrijk aspect om de job langer vol te houden. Van de bevraagde werknemers wil 71,2% niet tot 65 jaar werken. Voor de toekomstige wettelijke pensioenleeftijd van 67 geeft maar liefst 91,5% van de werknemers aan niet tot die leeftijd te willen werken.

Story image
“Het is duidelijk dat we om de sociale zekerheid betaalbaar te houden niet alleen de pensioenleeftijd moeten verhogen, maar dat de jobs tegelijk ook werkbaar moeten blijven. Uit cijfers van het Riziv blijkt dat de groep van 50 tot 59 jaar het vaakst getroffen wordt door langdurige afwezigheid ten gevolge van depressie of burn-out. Het is absoluut cruciaal dat we 55-plussers blijven activeren en hen een job bieden waarin ze zich gewaardeerd voelen, erkenning krijgen, en indien gewenst ook ontwikkelruimte ervaren ”, zegt Frank Vander Sijpe, Director HR Trends & Insights bij Securex.

Verschil jonge en oudere werknemers

Werknemers ouder dan 55 beoordelen hun jobkansen bovendien anders dan hun jongere collega’s. ​ Oudere werknemers hebben dan wel iets vaker de perceptie dat ze een job uitvoeren die binnen hun professionele plannen past (83,4% vs. 75,2%), maar ze hebben minder vaak het gevoel snel een evenwaardige job te kunnen vinden bij een andere organisatie of bij hun huidige werkgever. Jongere werknemers hebben bovendien vaker het gevoel dat ze weten wie ze kunnen contacteren om een nieuwe job te vinden: 32,9% van de werknemers jonger dan 55 jaar weet niet bij wie ze terecht kunnen, bij 55-plussers is dat 42,8%. Ruim de helft van de 55-plussers (50,5%) heeft het gevoel dat zijn werkgever eerder weinig interesse heeft in hoe ze het laatste deel van hun loopbaan kunnen invullen. Bij jongere werknemers is dat slechts 41,7%.

“Werknemers in de herfst van hun loopbaan hebben vaker dan hun jongere collega’s ​ het gevoel dat ze vast zitten in hun huidige job, en dat ze nog maar weinig kansen krijgen. Het is van cruciaal belang dat we werknemers die naar het einde van hun loopbaan evolueren niet alleen ontzien, maar ook ​ voldoende kansen bieden om een nuttige rol te vervullen in of zelfs buiten de organisatie. Werkgevers kunnen hen bijvoorbeeld aanstellen als mentor voor jongere collega’s of deeltijds in het onderwijs: op die manier gaat hun kennis niet verloren.”, raadt Nathalie Mertens, Managing Partner bij Securex Consulting nog aan.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ***

Over het onderzoek

De cijfers van dit onderzoek komen uit een bevraging die Securex in mei 2021 uitvoerde in verschillende domeinen. De steekproef omvat 1512 werknemers en is representatief voor de Belgische arbeidsmarkt op vlak van geslacht, leeftijd, statuut, bedrijfsgrootte en regio.

Heidi Verlinden Research Project Manager, Securex
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be