Securex vervoegt het ecosysteem DigitAll 

Securex vervoegt het ecosysteem DigitAll 

HR-dienstverlener engageert zich mee voor meer digitale inclusie 

Brussel, 22 juni 2023 - Securex, partner in ondernemerschap en tewerkstelling, heeft het Digitale Inclusie Charter ondertekend van DigitAll, een alliantie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties die samenwerken aan meer digitale inclusie in België. Het Digitale Inclusie Charter van DigitAll vraagt van de ondertekenaars een expliciet engagement om actie te ondernemen en bewustzijn te creëren. Het omvat negen concrete engagementen waartoe nu ook HR-dienstverlener Securex zich verbindt. 

Linde Verheyden en Catherine Bals, die deel uitmaken van het kernteam van DigitAll, zijn bijzonder tevreden dat Securex zich mee wil engageren om de digitale kloof in België te verkleinen: “Dat is heel erg nodig, want onderzoek wijst uit dat maar liefst 46% van de Belgen tussen 16 en 75 jaar het risico loopt om buiten onze digitale maatschappij te vallen. Samen met onze partners in het ecosysteem wil DigitAll het bewustzijn rond de digitale kloof verhogen en zetten we in op het uitbouwen van het netwerk en het delen van kennis. Daarvoor ontwikkelen we ook impactvolle oplossingen zoals MobiDig en de Digital Inclusion by Design Index.”  

Securex zal voortaan samen met de meer dan 100 ondertekenaars van het charter inspanningen leveren voor digitale gelijkheid in onze maatschappij. Als HR-dienstverlener ondersteunt Securex ondernemers en werkgevers in de ontwikkeling van hun onderneming en hun personeelsbeleid. Dat doet het met een breed geïntegreerd aanbod van diensten, waarbij digitale tools een steeds prominentere plaats innemen. In eerste fase licht Securex zijn digitale tools door aan de hand van de Digital Inclusion by Design Index die DigitAll aanbiedt en die toelaat om de mate van toegankelijkheid van digitale tools en toepassingen te evalueren en mogelijke verbeteringen in kaart te brengen.   

Filip Baptist, CEO van Securex: “In onze samenleving verlopen steeds meer zaken op een digitale manier. Dat schept veel voordelen, maar jammer genoeg niet voor iedereen. We hebben niet allemaal de opmars van de digitale samenleving gevolgd of kunnen volgen. Securex wil digitale drempels helpen verlagen door onze diverse HR- en administratieve tools zo intuïtief en toegankelijk mogelijk te maken voor onze klanten zelfstandigen, werkgevers en hun werknemers. Ook de digitale ontwikkeling van onze eigen medewerkers blijven we volop ondersteunen en stimuleren met tal van opleidingen.” 
Steven De Vliegher PR Specialist, Securex
Gilles Dujardin Client Experience, Weber Shandwick

Over DigitAll 

DigitAll is een coalitie van bedrijven, sociale organisaties en overheidsinstanties die samen werken aan meer digitale inclusie in België. Het ecosysteem werd in 2020 opgericht op initiatief van BNP Paribas Fortis. In juni 2021 sloot Proximus zich erbij aan. Samen bouwen ze aan een netwerk van bedrijven, overheden, sociale organisaties en experten.   

Het risico om op een bepaald moment niet meer mee te kunnen in onze digitale samenleving is niet iets wat alleen de kwetsbaren of de ouderen treft. Ieder van ons kan erdoor getroffen worden, zelfs onze jongeren. Daarom moeten wij actie ondernemen zodat dat iedereen in de digitale samenleving kan worden opgenomen. Dit kan door haar toegankelijk te maken en ervoor te zorgen dat iedereen de nodige vaardigheden verwerft om op zijn gemak digitaal actief te zijn.   

We geloven dat iedereen wint bij een digitaal inclusievere maatschappij. Daarom streeft DigitAll naar een welvarend en inclusief België, waar iedereen dezelfde kansen heeft om te kunnen genieten van de betere levenskwaliteit en de arbeidskansen die de digitalisering met zich meebrengt.  

Daartoe verbinden wij mensen en organisaties die zich willen engageren om een structurele verandering teweeg te brengen en de impact op de digitale inclusie in België te vergroten, door co-creatie en sensibilisering, met een open en diverse mindset. We gaan op zoek naar oplossingen voor meer digitale inclusie, en bouwen concreet aan een netwerk van organisaties en personen die daaraan kunnen bijdragen. We willen een echte community doen ontstaan, een ecosysteem waarbij deelnemers ervaringen delen, samenwerken en elkaars acties als hefboom gebruiken. Het ecosysteem is een coalitie van gelijkgestemde partners, die samenwerken rond oplossingen en ruimere digitale initiatieven. Elk van ons is een ambassadeur van digitale inclusie. Samen zetten we dit belangrijke onderwerp op de agenda binnen onze organisaties en netwerken. 

www.digitall.be 

 

 

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be