September en oktober piekmaanden voor indiening ontslag

September en oktober piekmaanden voor indiening ontslag

Beslissing om job te verlaten krijgt het vaakst vorm tijdens zomermaanden

  • 1 op 5 vrijwillige ontslagen wordt ingediend tijdens eerste 2 maanden van schooljaar (september of oktober)
  • Vooral in oktober dienen werknemers vrijwillig ontslag in (11,3%)
  • December topmaand voor ontslag met wederzijds akkoord. Eindejaarspremie speelt een rol

Brussel ​ – Tijdens de eerste twee maanden van het schooljaar (september en oktober) krijgen werkgevers meer dan 1 op 5 (20,3%) van alle vrijwillige ontslagen te verwerken. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van HR-dienstverlener Securex bij 27.440 werkgevers en 261.450 werknemers in 2017 en 2018. “De zomermaanden en vakantieperiode spelen een grote rol in de beslissing om ontslag te nemen. Vervang dus het jaarlijkse functioneringsgesprek door regelmatige feedbackmomenten doorheen het jaar.”  

Vrijwillig verloop door werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur blijft nog steeds eerder uitzonderlijk in België. Uit de jaarlijkse barometer van HR-dienstverlener Securex over personeelsverloop[1] blijkt dat in 2017 en in 2018 telkens minder dan 6% van de werknemers in België hun werkgever op eigen initiatief verliet. Nieuwe analyses van de data tonen aan dat werknemers het vaakst hun ontslag indienen in de periode september-oktober en in de maand juli.

Vrijwillig ontslag betekent dat de werknemer zelf (mee) het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit kan door opzeg door de werknemer (86% van alle vrijwillige ontslagen in 2018) of door beëindiging met wederzijds akkoord tussen werknemer en werkgever (14%).

1 op 5 vrijwillige ontslagen wordt in september of oktober ingediend

September en oktober staan samen in voor 20,3% van alle ingediende vrijwillige ontslagen op jaarbasis.

Oktober is de topmaand voor vrijwillig ontslag: 11,3% van de vrijwillige ontslagen van 2018 werden in die maand ingediend. Op nummer twee en drie staan juli en september (resp. 10,5% en 9% van de vrijwillige ontslagen). In 2018 kregen werkgevers tijdens de eerste twee maanden van het schooljaar (september en oktober) dus meer dan 1 op 5 (20,3%) van alle vrijwillige ontslagen te verwerken. In 2017 was dat ook bijna 1 op 5 (19%).

Topmaanden voor indiening van vrijwillig ontslag in 2018
Topmaanden voor indiening van vrijwillig ontslag in 2018

De beslissing om te vertrekken krijgt vermoedelijk vaak vorm tijdens de zomermaanden.

Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex: “Deze resultaten lijken erop te wijzen dat ontevreden werknemers de zomermaanden vaak gebruiken om alles eens op een rijtje te zetten of om hun start als zelfstandige voor te bereiden. Snelle beslissers hakken de knoop in juli door en dienen dan hun ontslag in. Anderen nemen meer tijd om een en ander te overwegen en dienen hun ontslag in september in of – na nog een finaal gesprek met hun toekomstige werkgever – in oktober."

Buiten de piekmaanden speelt de eindejaarspremie toch enige rol

December is de topmaand voor ontslag met wederzijds akkoord: 11,7% van die ontslagen werden in december overeengekomen. Daarop volgt vaak ook ineens het einde van het contract, want bij wederzijds akkoord kan men overeenkomen om geen opzeg te presteren. Voor de werknemer is een contracteinde in december financieel gezien interessant, omdat hij dan zijn volledige[2] eindejaarspremie nog kan ontvangen. Maar dat deze eindejaarspremie lang niet altijd primeert, blijkt uit het feit dat de topmaanden voor vrijwillig ontslag elders in het jaar liggen.

Diane Hulsbosch, Business Unit Director HR Consulting bij Securex: “Dit onderzoek toont aan dat leidinggevenden hun acties om team en teamleden te motiveren best niet alleen in december en januari plannen (nieuwjaarsdrink, functionerings- of evaluatiegesprek, teambuilding…). Die timing is goed, want de zoektocht naar werk neemt vaak een half jaar in beslag, maar volstaat zeker niet. Motiveren is sowieso een continu proces dat het hele jaar door vanuit verschillende invalshoeken actie vraagt, met extra aandacht voor en na de zomermaanden. Nu dus.”

Tips voor werkgevers

  • Vervang het traditionele jaarlijkse functioneringsgesprek door (of vul aan met) regelmatige feedbackgesprekken doorheen het jaar (‘continue feedback’)
  • Breng de vertrekrisico’s van uw werknemers in kaart en zet een systeem van succession planning op. Op die manier vermijdt u als organisatie dat bepaalde teams, door het vertrek van werknemers te sterk onder druk komen te staan en kan u mogelijk een vrijwillig ontslag vermijden
  • Werknemers verlaten de organisatie vaak omwille van de relatie met hun leidinggevende. Zorg voor goede leiderschapskwaliteiten van de leidinggevenden en zorg dat zij zowel coachend, sturend als inspirerend kunnen leiden en begeleiden, afhankelijk van de specifieke situatie of context
  • Meer en meer werknemers zijn op zoek naar zinvol werk. Gebruik het ABC van de motivatie: elke maatregel die het gevoel van Autonomie verhoogt, een gevoel van verBondenheid creëert met de job, organisatie en collega’s, of inspeelt op de Competentie van medewerkers, zal ervoor zorgen dat werknemers minder geneigd zijn hun werkgever te verlaten
  • Zorg voor voldoende mogelijkheden voor interne mobiliteit binnen de organisatie. Zo kunnen werknemers nieuwe functies opnemen wanneer ze uitgekeken zijn op hun huidige functie. Nieuwe mogelijkheden, of het kunnen werken op je talent,  zorgt vaak dat medewerkers blijven
  • Door onder meer toenemende mobiliteitsproblemen en aanwezige werkdruk is flexibiliteit een sleutelwoord. Flexibiliteit kan u verhogen door bijvoorbeeld het invoeren van een cafetariaplan dat focust op een flexibele verloning (vb. extra verlofdagen) of het door het introduceren van het tijds- en plaatsonafhankelijk werken als antwoord op de toenemende files. 

Over het onderzoek

Deze resultaten zijn gebaseerd op gegevens van het Securex sociaal secretariaat. De steekproef bestaat uit 27.440 werkgevers en 261.450 werknemers.

Uit de vergelijking met de RSZ-populatiegegevens blijkt dat deze steekproef de Belgische arbeidsmarkt weerspiegelt voor de verdeling volgens statuut, geslacht en leeftijd van werknemers. De steekproef is dus representatief voor deze variabelen. Dit geldt minder voor de omvang van ondernemingen: ondernemingen met meer dan 1000 werknemers zijn in onze steekproef ondervertegenwoordigd.

Uit deze steekproef selecteerden we alle vrijwillige ontslagen, waarvan de datum van indienen ontslag gekend is. Dit waren er 3461 in 2018.

Meer info:

https://www.securex.be/nl/publicaties/white-papers/personeelsverloop-in-2018

https://press.securex.be/arbeidsmarkt-nog-steeds-muurvast-ondanks-recordaantal-openstaande-vacatures

www.securex.be

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be