Slechts 1,6% werkgevers geeft thuiswerkers een thuiswerkvergoeding

Slechts 1,6% werkgevers geeft thuiswerkers een thuiswerkvergoeding

Thuiswerkvergoeding bedraagt gemiddeld 76 euro per maand

Brussel – Uit recente cijfers van HR-dienstverlener Securex blijkt dat tussen maart en september van dit jaar slechts 1,6% van de Belgische werkgevers één of meerdere keren een thuiswerkvergoeding betaalde aan hun werknemers. Gemiddeld bedroeg die thuiswerkvergoeding 76 euro per maand per werknemer. De vergoeding compenseert bureaukosten en kosten voor kantoorbenodigdheden, materiaal en nutsvoorzieningen in de privéwoning van de thuiswerker. 10% van de werkgevers registreert thuiswerkdagen, maar betaalt zijn werknemers daarom nog geen thuiswerkvergoeding.

  • 1 op 10 werkgevers registreerde thuiswerkdagen in 2020: toch 5x meer dan in 2019
  • Meeste dagen thuiswerk geregistreerd in april

Sinds maart van dit jaar kunnen werkgevers een belastingvrije thuiswerkvergoeding aan hun werknemers toekennen. De fiscus en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) legden het maximumbedrag van die vergoeding vast op 129,48 euro per maand. De werknemer heeft er recht op als hij of zij minstens 5 werkdagen per maand effectief thuis werkt, en dit met een minimale regelmaat van 1 dag per week of gemiddeld 8 uur per dag.

De thuiswerkvergoeding dekt de bureaukosten die de werknemer thuis maakt om zijn of haar job te kunnen uitoefenen. Dit kunnen kosten zijn voor de inrichting en het gebruik van een bureau (huur, afschrijvingen), aankoop printer, computermateriaal en kantoorbenodigdheden, en nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, internetverbinding...) in de privéwoning van de werknemer.

Slechts 1,6% van de werkgevers heeft tussen maart en september al één of meerdere keren een thuiswerkvergoeding betaald. Niet elke werkgever die in deze periode een thuiswerkvergoeding gaf, deed dit systematisch elke maand. Augustus en september waren de recordmaanden tot nu toe, met telkens 1% van de werkgevers dat in die maand een thuiswerkvergoeding gaf. De uitbetaalde thuiswerkvergoedingen bedragen gemiddeld 76 euro per werknemer en per maand. 7,5% van de werkgevers die thuiswerkvergoedingen uitbetaalden aan hun medewerkers gaf het maximumbedrag van 129,48 euro.

10% van werkgevers registreert thuiswerkdagen

Terwijl een miniem percentage (1,6%) van de werkgevers één of meerdere keren een thuiswerkvergoeding heeft uitbetaald, ligt het aantal werkgevers dat registreert op welke dagen hun werknemers thuiswerken nochtans een stuk hoger: 2% in 2019 en zelfs 10% in 2020. 

Een deel van deze werkgevers betaalt echter al een andere vergoeding die thuiswerkkosten dekt (bijv. een forfaitaire onkostenvergoeding) of stelt materiaal te beschikking (bv. laptop, telefoon, headset…) waardoor een thuiswerkvergoeding minder of niet aan de orde is. Andere werkgevers registreren thuiswerk dan weer om kosten te besparen: voor die dagen kunnen ze namelijk de vergoeding voor woon-werkverkeer schrappen, terwijl een thuiswerkvergoeding als alternatief niet verplicht is.

Iris Tolpe, partner bij Securex Consult: “Sommige werkgevers gingen er tot de tweede golf van uit dat de coronastorm wel zou gaan liggen, en hanteren nog steeds hun klassieke onkostenbeleid. In de gedachte dat hun medewerkers binnenkort terug naar kantoor zouden kunnen, en het niet de moeite loont om de manier van verlonen te wijzigen. Die redenering is niet zonder risico’s. Bij controle door de fiscus of de RSZ zullen vergoedingen voor niet-afgelegd woon-werkverkeer in principe geherkwalificeerd worden als gewoon loon, en daar is zowel RSZ- als bedrijfsvoorheffing (zonder belastingvrijstelling) op verschuldigd.”

De topmaanden voor registratie van thuiswerkdagen waren de maanden maart tot juni. De absolute uitschieter was april met 14 geregistreerde thuiswerkdagen per werknemer in 6,6% van de ondernemingen. In de zomermaanden zakte zowel het aantal ondernemingen als het aantal thuiswerkdagen. Securex verwacht dat beide aantallen vanaf oktober opnieuw zullen stijgen.

Meer informatie

FAQ voor werkgevers: rubriek “Telewerk”

Over het onderzoek

De steekproef telt 23.826 ondernemingen en 186.664 werknemers in de Belgische privésector. Bedrijfsleiders werden uitgesloten.

Deze resultaten zijn indicatief en gebaseerd op data van het sociaal secretariaat van Securex. Werkgevers kunnen tijdens de komende weken nog correcties doorgeven, maar voor dit type data is de kans hierop heel beperkt.

 

Contacteer ons
Arthur Joos PR Consultant, Weber Shandwick
Arthur Joos PR Consultant, Weber Shandwick
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid. 

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2022 een omzet van 300 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 24 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 92.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners. 

www.securex.be