Werknemers minder vaak kort afwezig dankzij hybride werken

Werknemers minder vaak kort afwezig dankzij hybride werken

Kort absenteïsme tot een kwart lager dan in 2019 voor telewerkende werknemers

  • Wie tijdens coronacrisis elk kwartaal telewerkte (gemiddeld 64% van de werktijd) zag kort absenteïsme met 28% dalen in vergelijking met 2019
  • Bij bedienden die helemaal niet telewerkten, steeg kort absenteïsme met gemiddeld 6,6%
  • Werkgevers die tijdens de coronacrisis regelmatig telewerk organiseerden bespaarden gemiddeld 1500 euro per werknemer in vergelijking met werkgevers die geen telewerk organiseerden door minder kort absenteïsme bij hun werknemers

Brussel, 9 november 2021 – Wie tijdens de coronacrisis telewerkte, was minder gedurende korte tijd afwezig dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap. Hybride werken deed kort absenteïsme dalen tot ruim een kwart onder het niveau van voor corona. Bedienden die niet telewerkten zagen hun kort absenteïsme stijgen met ruim 6%. “Telewerk doet het aantal korte afwezigheden dalen, maar om lange afwezigheden te voorkomen is een goed doordacht telewerkbeleid broodnodig”, zegt Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex.

Bedienden die tijdens de coronacrisis elk kwartaal hebben getelewerkt (gemiddeld 64% van hun werktijd), zagen hun kort absenteïsme wegens ziekte – korter dan een maand - met 28% dalen ten opzichte van het ‘normale jaar’ 2019. Wie minder systematisch telewerkte (gemiddeld 16% van de werktijd) zag zijn kort absenteïsme al met 10% dalen. Bedienden die tijdens de coronacrisis niet telewerkten waren dan weer 6,6% meer kort afwezig dan voor de crisis.

Kort ziektepercentage volgens mate van telewerk vanaf april 2020
Kort ziektepercentage volgens mate van telewerk vanaf april 2020
We vermoeden al langer dat er een link bestaat tussen telewerk en een dalend kort absenteïsme, maar voor het eerst tonen we die ook in onze cijfers. Het valt vooral op dat zelfs gering telewerk wonderen doet voor kort absenteïsme: zelfs wie gemiddeld minder dan een dag per week telewerkt is 10% minder kort afwezig. De typische belemmeringen van het werk tijdens thuiswerk, zoals rug-, schouder- en nekklachten, isolement, en werk- en familieconflicten hebben dus geen grote impact op kort absenteïsme”, verduidelijkt Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex.

De verklaring voor de daling in het korte absenteïsme bij telewerkers is volgens Heidi Verlinden tweevoudig:

Enerzijds kunnen door telewerk minder besmettingen plaatsvinden op de werkvloer. De klassieke (buik)griep, verkoudheden en andere besmettingsziekten waren dit jaar veel minder prominent aanwezig. Daarnaast biedt telewerk meer mogelijkheden om verder te werken bij bepaalde gezondheidsproblemen zoals een verkoudheid of een gebroken been. Maar in bepaalde gevallen kan dit presenteïsme het risico op langdurig absenteïsme verhogen: een goed doordacht telewerkbeleid is dus broodnodig om langdurige afwezigheid te voorkomen.

Besparing

Werkgevers konden de afgelopen tijd heel wat besparen op energie en kantoorruimte door telewerk, maar telewerk zorgt ook voor een extra besparing omdat het kort absenteïsme terugdringt: werkgevers die tijdens de coronacrisis regelmatig telewerk organiseerden, bespaarden gemiddeld 1500 euro per werknemer in vergelijking met werkgevers die geen telewerk organiseerden (375 euro directe kost aan gewaarborgd loon en 1125 euro indirecte kost dankzij 1,5 dagen minder kort absenteïsme in tweede helft 2020 en eerste helft 2021 in vergelijking met geheel 2019).

Werkgevers kunnen zich dus heel wat besparen door telewerk toe te laten bij hun werknemers, maar toch is het van primair belang dat organisaties een goed beleid uitstippelen voor hun medewerkers. Er is geen oplossing die perfect is voor iedereen, dus werkgevers kiezen bij voorkeur voor een flexibel antwoord op het telewerkvraagstuk. Werkgevers kunnen best waken over een evenwicht tussen de voordelen en de gevaren van telewerk. Psychologische veiligheid staat daarbij centraal”, zegt Elisabeth Etter, Consultant Absenteïsme bij Securex.

Over het onderzoek

Longitudinaal onderzoek bij 15.839 bedienden die tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2021 aan de slag waren bij een bedrijf dat telewerk registreert. Personen met langdurige ziekte (langer dan een maand) werden uitgesloten van de analyse. Ook wie een kwartaal niet gewerkt heeft omwille van bijvoorbeeld werkloosheid of ouderschapsverlof, werd uitgesloten. Quarantaine wordt niet als ziekteverlof geregistreerd, en verklaart dus niet de stijging in het korte absenteïsme wegens ziekte bij niet-telewerkers.

De eerste twee kwartalen van 2020 werden niet meegenomen in de analyse wegens extreem hoge en extreem lage cijfers doordat het coronavirus eerst vrij spel had en daarna door de lockdown niet meer.

Heidi Verlinden Research Project Manager, Securex
Heidi Verlinden Research Project Manager, Securex
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be