Zelfstandigen overschatten hun wettelijk pensioen

Zelfstandigen overschatten hun wettelijk pensioen maar zijn er wel van overtuigd dat dit pensioen niet zal volstaan om hun huidige levensstandaard op peil te houden. Dit blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Securex. Ruim 75% van de zelfstandigen spaart maandelijks om zijn wettelijk pensioen aan te vullen en 70% doet dit aan de hand van fiscaal gestimuleerde producten. Bijna 60% van de zelfstandigen twijfelt er echter aan of hij wel spaart op een fiscaal optimale manier.

Wettelijk pensioen wordt overschat

Een zelfstandige schat zijn wettelijk pensioen gemiddeld op € 1.058 per maand en realiseert zich niet dat hij het in werkelijkheid met gemiddeld ongeveer € 800 per maand zal moeten stellen. Zelfstandigen overschatten dus hun wettelijk pensioen, en dit gebeurt vooral bij mannen (75% tegenover 60% bij vrouwen).

Er zijn ook regionale verschillen want in Vlaanderen (79%) en Wallonië (73%) wordt het wettelijk pensioen beduidend meer overschat dan in Brussel (52%). Zelfstandigen beseffen wel dat ze met het wettelijke pensioeninkomen hun huidige levensstandaard niet kunnen aanhouden na hun pensioen. Vooral zelfstandigen in hoofdberoep zijn hiervan overtuigd (90% vs 59% van de zelfstandigen in bijberoep).

Valérie De Lepeleire, Director Business Development bij Securex Insurance: “De discrepantie tussen wat zelfstandigen verwachten als wettelijk pensioen en de werkelijkheid loopt op tot 250 per maand. Dit komt enerzijds door de ingewikkelde berekening van het wettelijk pensioen en anderzijds door desinteresse van de zelfstandige zelf. We zien wel dat steeds meer zelfstandigen zelf voor hun pensioen sparen, vanuit de bezorgdheid hun levensstandaard ook na hun pensioen te kunnen aanhouden.”

Sparen voor het pensioen noodzakelijk

75% van de zelfstandige ondernemers zet maandelijks een bedrag opzij om zijn pensioen aan te vullen. Mensen die nog maar net begonnen zijn als zelfstandige doen dit minder vaak (64%) in vergelijking met zelfstandigen die al 10 tot 20 jaar bezig zijn (87%). Ook zelfstandigen in bijberoep sparen heel wat minder voor hun pensioen (64% vs 79%). En tot slot ligt het gespaarde bedrag in Wallonië lager dan in Vlaanderen (€ 267 per maand in Vlaanderen vs € 228 in Wallonië).

70% van de zelfstandigen spaart met een fiscaal voordeel voor zijn pensioen. Vooral zelfstandigen in hoofdberoep sparen vaker fiscaal (74% tov 46%). Ruim 59% is er echter niet zeker van dat hij met de fiscaal meest optimale producten werkt.

Sara Van Mulders, Product Manager Leven bij Securex Insurance: “Dat 3 op 4 van de zelfstandigen spaart voor zijn pensioen, is een positieve evolutie. Ze doen dit door maandelijks een som opzij te zetten op de spaarrekening, aan de hand van opbrengsten uit vastgoed of via fiscaal gestimuleerde producten. Bovendien biedt de overheid via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), de Individuele Pensioentoezegging (IPT), het Pensioensparen en het Langetermijn-sparen heel wat mogelijkheden om op een fiscaal interessante manier een aanvullend pensioen op te bouwen.”

Over het onderzoek: Deze steekproef is gebaseerd op een bevraging eind maart bij 7412 zelfstandigen. 319 ondernemers antwoordden op de bevraging onder wie 62% uit Vlaanderen en 28% uit Wallonië (en 10% in Brussel). 18% van de respondenten is jonger dan 35 jaar, 46% tussen 35-50 jaar en 35% is ouder dan 50.

 

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Steven De Vliegher PR Specialist
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be