1 op 4 Belgische werknemers drinkt te veel alcohol

Fileleed en alcoholgebruik gaan hand in hand

Eén werknemer op vier drinkt te veel. Dat blijkt uit een recente bevraging van HR-specialist Securex. 22% van de Belgische werknemers zegt meer dan 2 tot 3 glazen alcohol per dag te drinken. In 2015 was dit nog slechts 14%. Maar liefst 24% drinkt 10 of meer glazen per week en overschrijdt daarmee de nieuwe wetenschappelijk onderbouwde richtlijn van VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. “Gestresseerde werknemers drinken meer. Een glaasje wijn of porto kan de stress verlagen, maar dat werkt alleen op korte termijn. Een gevaarlijke trend,” zegt HR Research Expert Heidi Verlinden.

Alcoholgebruik met 60% gestegen in twee jaar tijd

Van 2010 tot 2013 steeg het dagelijks alcoholgebruik elk jaar lichtjes, maar daalde weer in 2015. Het jaar 2017 vormt echter een duidelijke trendbreuk: het aantal werknemers dat dagelijks meer dan 2 of 3 glazen alcohol per dag dronk steeg van 13,82% in 2015 naar 22,16% in 2017.

Vooral mannen, leidinggevenden en Brusselaars drinken wekelijks te veel

Meer dan dubbel zoveel mannen als vrouwen geven aan overmatig te drinken (32% vs. 13%). In Brussel drinkt bijna 1 op 3 te veel (31%), beduidend meer dan in het Vlaamse (22%) of Waalse (23%) gewest. Wie leiding geeft, drinkt ook vaker te veel dan wie geen leidinggevende functie heeft (30% vs. 21%). Vijftigplussers drinken minder: daar drinkt slechts 14% dagelijks te veel (vs. 25% jonger dan 50). Alleenstaande werknemers met jonge kinderen zijn een risicogroep: van hen drinkt maar liefst 39% wekelijks te veel (vs. 23%).

Fileleed en alcoholgebruik gaan hand in hand

De mobiliteitsproblematiek weegt sterk door: wie zijn woonwerk-traject belastend vindt, loopt een dubbel zo hoog risico op overmatig alcoholgebruik dan wie geen hinder van files of openbaar vervoer ondervindt (35% vs. 17%). Dit werkt ook in omgekeerde richting: wie overmatig drinkt, zal zijn woon-werktraject sneller als belastend ervaren.

Gestresseerde werknemers geven vaker aan die wekelijkse grens van 10 glazen te overschrijden (29% vs. 18%). Werknemers die met het idee spelen om op korte termijn van werkgever te veranderen drinken bijna dubbel zo vaak te veel (37%) als werknemers die bij hun huidige werkgever willen blijven (20%).

Heidi Verlinden, HR Research Expert Securex: “Gestresseerde werknemers drinken meer en de stijgende fileproblematiek kan een impact hebben op het stijgend alcoholgebruik. Securex onderzoek toonde ook al aan dat belastend woon-werkverkeer samengaat met meer stress op het werk en vermoeidheid na het werk. Een glaasje wijn of een glas porto kan dan de stress verlagen, maar dat werkt alleen op korte termijn.”

Inzetten op preventie

Eva Praet, Regio Manager Psychosociaal Team Securex:  “Alcohol is een verdovende drug die de oorzaak van de stress niet weghaalt. Je slaapt beter in, maar de slaap is minder diep. Dit zorgt ervoor dat je mentaal en fysiek niet echt uitgerust bent. De cirkel is snel rond. Het is dus belangrijk om als werkgever alert te zijn voor probleemgebruik, om het bewustzijn rond de gevolgen bij medewerkers aan te wakkeren en om hulp te bieden waar nodig.”

Enkele tips:

1. Maak het onderwerp echt bespreekbaar

Het gebruik van alcohol is sociaal aanvaard en maakt volop deel uit van onze samenleving. Een collega die regelmatig nét iets te veel drinkt? We doen er wat lacherig over of zien het door de vingers. Tot we geconfronteerd worden met de nadelige gevolgen.

Sensibiliseer dus uw medewerkers omtrent de risico’s van alcohol voor de eigen gezondheid en voor de veiligheid op de werkplaats. Wees ook alert voor gebruik in uw organisatie door klanten of leveranciers.

2. Trek grenzen

Zonder klare afspraken, geen beleid. Zorg voor ondubbelzinnige regels die iedereen een houvast bieden. Bepaal wie er moet toezien op de naleving. En wees altijd consequent. Dat is de beste manier om acute en chronische alcoholproblemen te voorkomen.

3. Detecteer tijdig signalen

Probleemdrinkers weten hoe ze onder de radar moeten blijven. Soms nemen collega’s hen zelfs in bescherming. Ondertussen dalen de prestaties en verziekt de sfeer.

Zorg ervoor dat u de signalen van alcoholmisbruik tijdig herkent. Gebruik een aantal praktische handvatten om problemen met uw personeel constructief bespreekbaar te maken.

4. Bied hulp

Zorg voor een gepaste doorverwijzing en ondersteuning voor medewerkers die met deze problematiek kampen.

5. Houd de inspanning vol

Slechte gewoontes zijn vaak sterker dan goede voornemens. Zeker als er alcohol in het spel is… Laat uw alcoholbeleid niet naar de achtergrond verdwijnen. Zet het minstens elk jaar opnieuw op de agenda.

 

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Steven De Vliegher PR Specialist
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be