1 op 8 werknemers wil op korte termijn werkgever verlaten  

Verloopintentie schiet omhoog met 80% sinds 2021

  • In het tweede kwartaal van 2024 wou 12,4% van de werknemers in België op korte termijn weg van zijn werkgever. Vooral arbeiders (17,9%) willen vertrekken (+98% vs. 2021). Dit geldt voor 10,1% van de bedienden (+68,2% vs. 2021). De verloopintentie op lange termijn bleef stabiel. 
  • De verloopintentie bij werknemers die ziek afwezig zijn loopt op tot bijna één op vier (23,4%) en de wil om te vertrekken ligt ook hoger in kleine bedrijven (15%) vs. grote (8,4%). ​  
  • In Brussel wil 15,1% van de werknemers op korte termijn vertrekken (+225% op drie jaar), gevolgd door 12,7% in Vlaanderen (+74,3%). De verloopintentie in Wallonië bleef met 10,1% stabiel ten opzichte van 2021. 

Brussel, 3 juni 2024 - In het tweede kwartaal van 2024 overwoog 12,4% van de werknemers in België op korte termijn hun werkgever te verlaten. De verloopintentie op korte termijn steeg zo met 80% ten opzichte van 2021 (toen 6,9%). Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex. Opvallend is dat de wil om op korte termijn te vertrekken een stuk hoger ligt bij werknemers die ziek afwezig zijn van het werk. Daarnaast zijn het vooral arbeiders die het meest geneigd zijn tot een aanstaand vertrek. Qua regio kennen Brussel en Vlaanderen de hoogste verloopintentie terwijl Wallonië stabiel bleef. « Vrijwillig verloop is voor werkgevers de kanarie in de kolenmijn, » waarschuwt Frank Vander Sijpe van Securex. ​  

In de periode april-mei van 2024 zei één op acht werknemers « Ja » op de vraag of ze hun werkgever op korte termijn willen verlaten. Dat is 80% meer dan in 2021 (toen 6,9%) terwijl de verloopintentie op lange termijn stabiel bleef op 19%. ​ 

Frank Vander Sijpe, director HR-trends & Insights bij Securex, licht toe: « Vrijwillig verloop is een kanarie in de kolenmijn voor werkgevers en het zijn vaak de beste medewerkers die het eerst vertrekken. Hoewel er onzekerheid is op de arbeidsmarkt, woedt er vooral in Vlaanderen nog steeds een war for talent waarbij werknemers druk worden gesolliciteerd en steeds beter hun marktwaarde kennen. Zo gaan ze sneller het schip verlaten en springen naar andere bedrijven met meer kansen of meer financiële stabiliteit. »

Eerder onderzoek van Securex wees uit dat hoewel er in 2023 een daling was van de vrijwillige uitstroom, deze nog steeds op een hoog niveau staat (11%). Dat wil zeggen dat 1 op 10 werknemers met een contract van onbepaalde duur in 2023 zijn job vrijwillig verliet. De combinatie met de vastgestelde sterke stijging van de verloopintentie op korte termijn, wijst op een mogelijke hoge vrijwillige uitstroom van werknemers in 2024. ​ 

Hoogst onder zieken en in kleinere bedrijven 

Ziek zijn speelt een duidelijke rol in de verloopintentie van werknemers. Bijna één op vier (23,4%) van de werknemers die op het moment van de bevraging ziek afwezig waren van het werk (exclusief klein verlet, arbeidsongeval of zwangerschapsverlof) wil zijn werkgever op korte termijn verlaten. Dat is meer dan dubbel zoveel dan bij wie niet ziek is (11,3%). ​ 

In bedrijven tot vijfhonderd medewerkers wil 15% van de werknemers op korte termijn vertrekken. Dit is bijna dubbel zoveel dan bij werknemers die actief zijn grotere bedrijven vanaf vijfhonderd werknemers (8,4%). ​ 

« Welzijn en ziektepreventie op vandaag niet ernstig nemen is een kapitale vergissing, » waarschuwt Frank Vander Sijpe. « Door de talentkrapte en stijgende loonkosten worden langdurig afwezigen vooral in kleinere bedrijven minder snel vervangen. Dit leidt tot een negatieve spiraal van stijgende werkdruk, meer absenteïsme, slechtere employer branding en uiteindelijk dus nog meer vertrekkers en slechtere financiële resultaten. »

Veel meer onder arbeiders en meest in Brussel 

Het percentage arbeiders dat eerder vroeg dan laat weg wil ligt veel hoger dan bij de bedienden. Zo wilden 17,9% arbeiders in het tweede kwartaal van dit jaar hun job verlaten (vs. 9,1% in 2021), terwijl dat voor 10,1% van bedienden het geval is (vs. 6% in 2021). Het al dan niet telewerken heeft geen invloed op de verloopintentie. ​ ​ 

In Brussel heerst de hoogste verloopintentie op korte termijn. Met 15,1% van de werknemers ligt die intentie 3,25 keer hoger dan in 2021. In het Vlaams gewest wil 12,7% van de werknemers de huidige werkgever op korte termijn verlaten: een stijging van 74,3% tegenover in 2021. In Wallonië bleef de verloopintentie de laatste drie jaar stabiel op 10,1%. ​ 

Frank Vander Sijpe: « België heeft drie regionale arbeidsmarkten met aparte dynamieken die impact hebben op de verloopintentie van werknemers. Zo zijn er sterke regionale verschillen op vlak van onder andere werkzaamheidsgraad, conjunctuurgevoeligheid van de economische activiteiten en de werkloosheidsgraad die de mate van personeelsschaarste impacteren. »

Over het onderzoek

De cijfers van dit onderzoek komen uit bevragingen over verschillende HR-domeinen die Securex uitvoerde in 2019, 2021 en 2024. De steekproeven tellen telkens minstens 1 500 werknemers en zijn representatief voor de Belgische arbeidsmarkt op vlak van regio, geslacht, leeftijd en statuut. Deze van de meest recente bevraging in april en mei 2024 omvat 1 511 werknemers. ​ 

Gilles Dujardin

Client Experience, Weber Shandwick

Steven De Vliegher

PR Specialist, Securex

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak.

Securex behaalde in 2023 een omzet van 317 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt meer dan 1.900 medewerkers. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 90.000 bedrijven, 140.000 zelfstandigen en meer dan 5.500 partners.

www.securex.be