Groene bedrijfswagens: wat verandert er in 2020?

Sinds afgelopen 1 januari wordt er een nieuwe rekenmethode gehanteerd voor de fiscale aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten, waarbij de CO2-uitstoot een belangrijke rol speelt. “Werkgevers die in 2020 kiezen voor een groen bedrijfswagenpark maken fiscaal de slimste keuze”, zegt Kim Leemans, Legal Advisor bij HR-dienstverlener Securex. 

De nieuwe rekenmethode, die geldt sinds 1 januari 2020, heeft  een significante impact op het totale kostenplaatje van bedrijfswagens. Maar de finale doorslag wordt vaak gegeven door de tank- en oplaadkosten.

Kim Leemans, Legal Advisor bij Securex, legt uit: “Bedrijven staren zich best niet te veel blind op de catalogusprijs. Een Tesla die 20.000 euro duurder is dan een Mercedes C-klasse op diesel kan toch goedkoper uitkomen. Een elektrische wagen kan die kloof na 4 à 5 jaar dichtrijden dankzij de hogere fiscale aftrek en lagere oplaadkosten.”

Duurdere ecologische wagen kan lonen

Het aftrekpercentage voor brandstofwagens wordt sinds 1 januari 2020 berekend volgens een nieuwe formule[1] waarin vooral de CO2-uitstoot meetelt, en maar in mindere mate ook het brandstoftype (diesel, benzine, LPG). Brandstofwagens die meer dan 200 gram CO2 uitstoten vallen buiten die formule: voor hen geldt een vast aftrekpercentage van slechts 40%. De kosten van elektrische wagens, met inbegrip van deze van een laadpaal, zijn 100% aftrekbaar. Vorig jaar was dat nog 120%.

Die steeds beperktere fiscale aftrekbaarheid, in combinatie met talrijke tankbeurten, kan op het einde van de rit de TCO sterk de hoogte in sturen. De aankoopprijs is immers slechts één factor in de zogenaamde Total Cost of Ownership (TCO), die meestal over 4 à 5 jaar berekend wordt. Indien u verder kijkt dan de aankoop- of leaseprijs, kan een duurdere ecologische dus lonen.

“Hoe minder CO2 de wagen uitstoot, hoe meer autokosten bedrijven kunnen aftrekken van hun belastbare winst. Het gaat dan over de lease- en afschrijfkosten, maar ook over de onderhouds-, herstellings-, tank- en oplaadkosten.”, zegt Kim Leemans.

Geleasede elektrische wagens zijn het interessantst

Een eerste voordeel van leasen is dat er geen volledig aankoopbedrag op tafel moet worden gelegd bij ingebruikname van de wagen.

Zeker voor bedrijven met een beperktere cashflow is dat interessant. En wie kiest voor een leasingformule hoeft bij het berekenen van de TCO geen rekening te houden met de tweedehandswaarde na afschrijving. De leasingmaatschappij neemt het risico van de restwaarde zelf over. Bij het leasen van een elektrisch wagenpark mag een bedrijf daarbij nog op de goedkopere verbruikskosten en het fiscaal gunstregime van elektrische wagens rekenen.

Nog geen doorbraak van e-bedrijfswagens in 2020

Ondanks de financiële argumenten verwacht Securex dat e-bedrijfswagens ook in 2020 nog voor de happy few zullen blijven.

“Ik verwacht dit jaar nog geen definitieve doorbraak van elektrische bedrijfswagens. Vooreerst zijn er de praktische obstakels. Werkgevers moeten bereid zijn om het leasebudget van hun werknemers te verhogen wanneer zij kiezen voor elektrisch. En de werkgever moet ook investeren in een laadpaal. Nadien recupereert hij dit geld dan weer wel in de vorm van lagere belastingen en verbruikskosten”, zegt Kim Leemans.

De TCO blijft een inschatting

Kim Leemans: “Er bestaat geen uniforme formule en er kunnen ook onverwachte tegenvallers opduiken. Bij hybride wagens bijvoorbeeld, wanneer de werknemer thuis niet beschikt over een oplaadpaal of hem te weinig gebruikt. De elektromotor, die de hogere aanschafprijs verantwoordde, wordt in dat geval nauwelijks gebruikt waardoor de brandstofkosten veel hoger uitvallen dan voorzien in de TCO. Daarom volgt de werkgever in het geval van hybride wagens de ratio tussen laadbeurten en gereden kilometers best op in samenwerking met de leasingmaatschappij. Daarbij mag ook een duidelijke car policy, waaronder de werknemer zijn handtekening zet, niet ontbreken.”

Eerder onderzoek van Securex wees bovendien uit dat 6 op 10 werknemers in België de bedrijfswagen als een essentieel deel van hun loonpakket[2] ziet.

Velen zullen wellicht een klassieke Audi of BMW blijven verkiezen boven een gelijkaardig geprijsde Volkswagen e-Golf, puur omwille van het imago. In Nederland bijvoorbeeld speelt dat minder. Daar rijdt de zaakvoerder gewoon rond in een Peugeot 208”, besluit Kim Leemans.

 

[1] Aftrekpercentage = 120% - (0,5% x aantal gram CO2 x coëfficiënt brandstoftype), met een minimum van 50% aftrekbaarheid en een maximum van 100%.

[2] https://press.securex.be/6-op-10-belgen-verlaat-job-bij-afschaffing-bedrijfswagen

Contacteer ons
Steven De Vliegher PR Specialist
Steven De Vliegher PR Specialist
Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak. 

Securex behaalde in 2021 een omzet van 280 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt 1.700 medewerkers verdeeld over 28 regionale kantoren. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 95.000 bedrijven, 150.000 zelfstandigen en meer dan 5.000 partners.

www.securex.be