DigitAll zet een nieuwe stap in zijn bestaan

Oprichting VZW, nieuwe leden en oproep aan de politieke wereld

Brussel, 28 juni 2024 — DigitAll wordt op zijn vierde verjaardag een vzw en bereikt daarmee een nieuwe mijlpaal. BNP Paribas Fortis nam in 2020 het initiatief om DigitAll op te richten met als doel de digitale inclusie in België te bevorderen. Proximus sloot zich een jaar later aan DigitAll is gestaag gegroeid en telt nu meer dan 120 partners, waaronder privébedrijven, overheidsinstellingen en sociale organisaties. VOKA, Amazon, Akkanto en North Sea Port zijn enkele van de recentste spelers die zich hebben aangesloten bij dat in België unieke ecosysteem. In een open brief roepen 64 CEO's en topmanagers van de DigitAll-leden de volgende coalitie op om van digitale inclusie een echte prioriteit te maken.

De belastingaangifte invullen, een kaartje kopen voor een cultureel evenement, een afspraak maken bij de dokter, communiceren met de overheid of met een klantendienst,... Onze maatschappij wordt almaar digitaler, en wie niet meekan met de digitalisering vindt steeds moeilijker zijn weg in de digitale jungle.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn ouderen niet de enige kwetsbare groep. Zo geeft de Koning Boudewijnstichting, in haar laatste rapport over digitale inclusie1, aan dat 40% van de Belgische bevolking zich vandaag in een ‘situatie van digitale kwetsbaarheid’ bevindt. Die blootstelling aan de risico's van digitale uitsluiting uit zich zowel in het gebrek aan digitale tools, als in een gebrek aan digitale vaardigheden. Dat kan leiden tot digitale stress of, gewoonweg, angst voor het onbekende.

De digitaliseringstrein wacht niet

Idealiter is die digitaliseringswedloop bedoeld om het leven voor iedereen makkelijker te maken. Maar voor een groot deel van de bevolking wordt dat idyllische plaatje al snel een hindernisbaan. Tegen die problematiek bindt DigitAll sinds 2020 de strijd aan.

In volle coronapandemie, die in heel wat sectoren een turbo zette op de digitalisering, maakte BNP Paribas Fortis zich zorgen over de groeiende kloof tussen wie op de digitaliseringstrein is gesprongen en wie die trein heeft gemist. Daar ligt de basis van DigitAll.

Michael Anseeuw, CEO van BNP Paribas Fortis: “We moeten de digitale kloof bestrijden als we de samenleving rechtvaardiger, dynamischer en weerbaarder willen maken. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om alle burgers volledig te kunnen laten deelnemen aan het economisch en sociaal leven van ons land. In die context was het voor DigitAll belangrijk om naar een hoger niveau te gaan via dit nieuwe statuut en de open brief aan de spelers in de volgende regeringsvorming.”

In september 2021, na de pandemie, sloten vicepremier Petra De Sutter en een dertigtal privébedrijven, waaronder Accenture, en sociale organisaties zich aan bij het project en ondertekenden ze een charter met negen verbintenissen om de digitale kloof te dichten.

Petra De Sutter, vicepremier en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Telecommunicatie tijdens de vorige legislatuur: “Om de uitdagingen van ons digitale tijdperk aan te gaan, is samenwerking een absolute troef. Door samen te werken kunnen we de digitale kloof dichten en ervoor zorgen dat elke burger gelijke toegang heeft tot technologie, onderwijs en kansen. Ik ben zeer blij om te zien dat DigitAll publieke, private, sociale en academische stakeholders wil samenbrengen, elk met hun eigen unieke rol en expertise.”
Guillaume Boutin, CEO van Proximus: "Als technologiebedrijf dat bijdraagt aan de digitale infrastructuur van België, willen we ervoor zorgen dat elke burger en onderneming profiteert van toenemende digitalisering. Met onze verbintenis in de DigitAll-coalitie willen we mensen laten gedijen in de digitale samenleving en ervoor zorgen dat niemand achterblijft. Met deze nieuwe stap in zijn evolutie wordt DigitAll steeds meer een belangrijke stakeholder in dit debat."
Kristof Lambert, Country Managing Director bij Accenture Belux: "Accenture werkt samen met DigitAll om digitale inclusie in België te ondersteunen. Digitale transformatie maakt deel uit van ons DNA en we streven naar digitale inclusie in al onze projecten in samenwerking met onze cliënten en partners van het ecosysteem. We zijn ervan overtuigd dat digitale inclusie de motor zal zijn voor sociale inclusie en voor een samenleving die veerkrachtiger, dynamischer en eerlijker is. Met dit partnerschap en samenwerking met non-profitorganisaties, privé bedrijven en overheidsinstellingen denken we dat we van elkaar kunnen leren en onze impact op de digitale inclusie kunnen vergroten."

2024 vormt een keerpunt

In juni 2023 overschreed het charter de kaap van honderd ondertekenaars. DigitAll wou zich graag inzetten voor de lange termijn en de ambassadeurs van dit ecosysteem meer bij het project betrekken. Zo bereikte het elf maanden later een nieuwe mijlpaal. Wat startte als een coalitie van bedrijven en organisaties, evolueerde in mei van dit jaar naar een vzw. Met een tiental nieuwe ondertekenaars (North Sea Port, VOKA, Amazon, Akkanto, HOWEST, Goomyx, UPOP, All Digital), waaronder enkele zwaargewichten van de Belgische en wereldeconomie, is het bedrijf vandaag geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met alle daaraan verbonden verplichtingen (bestuursorgaan, algemene vergadering …).

DigitAll heeft een nieuwe dimensie aangenomen. Met de publicatie van een open brief, ondertekend door 64 CEOs en decision makers van haar ambassadeurs, stelt de vzw haar eerste krachtige daad. Het doel is duidelijk: ervoor zorgen dat de aanbevelingen van de nieuwe vzw op de onderhandelingstafels van de toekomstige federale en regionale regeringen belanden. ​

DigitAll - open brief, ondertekend door 64 CEOs en decision makers van haar ambassadeurs

PDF - 174 Kb

Voor meer informatie over DigitAll: digitall.be/nl

Voor het persbericht over de aansluiting van Securex bij DigitAll:

Securex vervoegt het ecosysteem DigitAll
HR-dienstverlener engageert zich mee voor meer digitale inclusie
Securex

Steven De Vliegher

PR Specialist, Securex

 

 

1 ‘Barometer van de digitale inclusie 2024’, Koning Boudewijnstichting (https://kbs-frb.be/nl/zoom-barometer-van-de-digitale-inclusie-2024)

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Securex

Ondernemerschap is de motor van onze economie en werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming. Het gelooft sterk in een personeelsbeleid op maat van het individu en met oog voor duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner bij uitstek in ondernemerschap en tewerkstelling. Het biedt ruime en geïntegreerde dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak.

Securex behaalde in 2023 een omzet van 317 miljoen euro. De Groep Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in Spanje, en telt meer dan 1.900 medewerkers. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 90.000 bedrijven, 140.000 zelfstandigen en meer dan 5.500 partners.

www.securex.be